Sakrament

Kısaca: Sakrament, Hıristiyanlık'ta tanrının aktif olarak yer aldığına inanılan kutsal ayinlere verilen addır. Hıristiyanlık inancına göre sakrament tanrının kutsamasını, merhametini, lütfunu iştirak eden inananlara ulaştıran veya görünmeyen gerçekliği temsil eden görünen semboldür. ...devamı ☟

Sakrament
Sakrament

Sakrament

Almanca Sakrament kelimesinin İngilizce karşılığı.
(das) n. sacrament, Holy Communion, religious ceremony or ritual believed to have been instituted by Jesus and viewed as a symbol of grace (Christianity)

Sakrament

Almanca Sakrament kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
sacrament

Sakrament

Almanca Sakrament kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. sacrement (m)

Sakrament

Almanca Sakrament kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. cristo (m), sacramento (m)

Sakrament

Almanca Sakrament kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. sacramento (m)

Sakrament

Almanca Sakrament kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. kutsama eylemi (n)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sakrament Resimleri

Presbiteryenlik
3 yıl önce

Mesih'e imanın gerekliliğini vurgular. Vaftiz ve Efkaristiya olmak üzere iki Sakrament kabul edilir. ^ Türk Dünyası Presbiteryen Kilisesi resmi sayfası...

Papaz
6 ay önce

piskopos ile diyakoz arasında yer alan din adamıdır. Temel görevleri sakramentleri idare etmektir.[kaynak belirtilmeli] Ortodoks kilisesi'nde papaz, kutsal...

Papaz, Hristiyanlık, Hıristiyan, Piskopos, Taslak, Diyakoz
Katolik kilisesi
6 ay önce

ekmek mayasız olmalıdır. Günah çıkartma ve papaza itiraf gereklidir. Yedi sakrament vardır (Efkaristiya, Vaftiz, Güçlendirme, Evlilik, Ruhbanlık, Tövbe=İtiraf...

Katolik Kilisesi, 1054, 1870, Apokrifa, Avrupa, Ayasofya, Aziz, Baba Tanrı, Diofizit, Ekümenik, Eski Ahit
Güçlendirme gizemi
3 yıl önce

Katolik ve Ortodoks kiliselerinde vazgeçilmez 7 Sakramentten biridir. Eski Ahit'te Peygamberler Rab'bin Ruhu'nu beklerken Mesih'e ve Mesih'i bekleyen bütün...

Lütercilik
6 ay önce

bilinir. Kadim Ortodoks ve Katolik kiliselerinden farklı olarak sadece iki sakrament kabul edilir ve sadece imanla, iyi işlerden bağımsız olarak kurtuluşun...

Doğu Ortodoks Kilisesi
3 yıl önce

(Kudas) ayininde ekmek mayalı olmalıdır ve şarap sulandırılmalıdır. 7 sakrament vardır. Patrik, başpiskopos, piskopos ve keşişler dışındaki papazlar evli...

Ortodoksluk, 1054, 1204, 1964, Afrika, Apokrifa, Asya, Ayasofya, Baba Tanrı, Başpiskopos, Bulgaristan
John Wycliffe
3 yıl önce

papakralcılığı savunuyorlardı. Buna mukabil, azizlerin ululanmasına, sakramentlere, ölü ayinlerine, transubstansiasyona, ruhbanlık geleneğine ve Papalık...

Francis
6 ay önce

bitirdi. Katolik ilahiyat tahsilini de 1970'te tamamladı. 1969'da papazlık sakramentini alarak aynı üniversitede ilahiyat doçenti oldu. Tersiatı için bir yıl...