Seuthopolis

Kısaca: Seuthopolis (Grekçe: ''Σευθόπολις''), Trakya kralı III. Seuthes tarafından kurulmuş olan helenistik yapılı kent. Odris Krallığı'na başkentlik yapmış olan kentin MÖ 323 – MÖ 315 yılları arasında kurulduğu düşünülmektedir. Daha önceki bir yerleşim yerinin üzerine kurulmuş olan Seuthopolis'in kalıntıları Bulgaristan'ın Stara Zagora iline bağlı Kazanlık'ta bulunan Koprinka Barajı'nın dibinde bulunmaktadır. Kent, Trakya'da Yunanlılar dışında bir ulus tarafından kurulmuş olan tek kayda değer yapı olma ...devamı ☟

Seuthopolis (Grekçe: Σευθόπολις), Trakya kralı III. Seuthes tarafından kurulmuş olan helenistik yapılı kent. Odris Krallığı'na başkentlik yapmış olan kentin MÖ 323 – MÖ 315 yılları arasında kurulduğu düşünülmektedir. Daha önceki bir yerleşim yerinin üzerine kurulmuş olan Seuthopolis'in kalıntıları Bulgaristan'ın Stara Zagora iline bağlı Kazanlık'ta bulunan Koprinka Barajı'nın dibinde bulunmaktadır. Kent, Trakya'da Yunanlılar dışında bir ulus tarafından kurulmuş olan tek kayda değer yapı olmasına karşın Antik Yunan planına göre tasarlanmıştır. Kent planı Seuthopolis gerçek bir polis çok Seuthes ve kraliyet ailesinin oturduğu yer olarak görülmüştür. Saray, Kabiri olarak adlandırılan Semadirek tanrılarının tapınağı olarak da kullanılmıştır. Boş alanların hemen tümünün resmi yapılarla kaplı olduğu kentin yerleşimcileri kırsal alanda yaşayan Trakyalı ve Yunan topluluklardı. Seuthes'in sarayının aynı zamanda tapınak olarak kullanılması kralın ruhani özelliklerinin bulunduğunu göstermektedir. Kabiri tapınağının ortasında yer alan fırın sunağı, bu tanrı öbeğinin ateş, metalürji ve demirci-tanrı Hephaistos'la olan ilişkisini ortaya koymaktadır. Kentte bir bölümü tümülüsle kaplı kubbeli mezarlar da yer almıştır. Ülkenin önde gelenleri atlarıyla birlikte bu mezarlara gömülürken daha az tanınan kişilerin naaşları yakılmaktaydı. Bugünkü durumu Kentin kalıntıları 1948 yılında yapımına başlanan Georgi Dimitrov (daha sonra Koprinka) Barajı için gerçekleştirilen kazılarda bulunmuştur. Ne var ki, baraj yapımına ara verilmemiş ve Seuthopolis sular altında kalmıştır. Bulgar mimar Zheko Tilev 2005 yılında Seuthopolis'i su yüzüne çıkarmak, korumak ve yeniden inşa etmek amacıyla bir proje hazırlamıştır. Kentin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması ve dünya turizminin hizmetine açılmasını öngören proje, sular altında kalan kentin bir duvarla çevrilmesini önermiştir. Alana botlar yardımıyla ulaşılacak ve 420 metre çapındaki yuvarlak duvar ziyaretçilerin kenti 20 metre yukarıdan izlemesine olanak tanıyacaktı. Kentte "asma bahçeleri", cam asansörler, iskele, kafe ve restoranlar, mağazalar, atölye gibi bölümler de bulunacaktı. Alanın gece aydınlatmasına sahip olması da öngörülmüştür. Kazanlık Belediyesi tarafından üstlenen proje için bütçe oluşturma uğraşı sürmektedir. Tilev'e göre proje 80 milyon Euro tutarındadır. Seuthopolis, Antarktika'ya bağlı Güney Shetland Adaları içinde yer alan Greenwich Adası'ndaki Sevtopolis Tepesi'ne de adını vermiştir. * Notlar Dış bağlantılar * Zheko Tilev'in Seuthopolis projesi * Zheko Tilev'in projesine ilişkin bir değerlendirme

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.