sinagog

Sinagog İbranice בית כנסת Musevilik Musevilerin toplu halde ibadet ettikleri ibadet yeri.ÖzelliğiSinaoglar doğu-batı yönüne doğru yapılır, sinagogun doğu kısmında içinde Tevratların bulundu Ehal Akodeş ve bunun sağında solunda yada bazen sinagogun tam ortasında Tevrat'ın okunduğu bölüm olan teva bulunur.

Sinagog

Sinagog İbranice בית כנסת Musevilik Musevilerin toplu halde ibadet ettikleri ibadet yeri.

Özelliği

Sinaoglar doğu-batı yönüne doğru yapılır, sinagogun doğu kısmında içinde Tevratların bulundu Ehal Akodeş ve bunun sağında solunda yada bazen sinagogun tam ortasında Tevrat'ın okunduğu bölüm olan teva bulunur. İbadet doğu yönüne (mizrah) dönülerek yapılır.

Musevilikde şirk kabul edildiğinden sinagoglarda resim heykel gibi tasvirler kesinlikle bulunmaz.

Reformist sinagoglarda kadınlar ile erkekler karışık otururken, Ortodoks Musevilik ve Tutucu musevilik'de kadınların oturma yeri ayrılıdır. Genellikle sinagogun üst tarafında loca şeklinde olan bu kadınlar bölümüne İbranice Azara adı verilir.

Sinagog içinde erkekler başlarını Kipa adı verilen ufak takkeler ile örterken, evli kadınlar da başlarını örterler. Ancak reformistlerde bu tür uygulamalara rastlanmayabilir.

Sinagogda dini töreni Hazan (Kantor) adı verilen din görevlisi yönetir, hahamlar ise daha çok ayinin bir bölümünde Tevrat'ın o haftaki bölümü olan peraşanın açıklamasını yerel dilde yaparlar. Yine de bir törenin idaresi için illa Haham gerekli değildir. Hatta hazannın bulunmadığı durumda halktan biri çıkarak töreni sevk ve idare edebilir.

Günlük tören sidur adı verilen ayin kitabından sabah, öğlen veya akşam bölümlerinden uygun olanının okunması şeklindedir, halk da ellerindeki kitaplardan bunu takip eder. Dualar ezberden bilinse dahi kitaba bakma ve kitaptan okuma mecburiyeti vardır.

Ayin sırasında özellikle ayağa kalkıp doğu yönüne yönelilerek yapılan Amida duasında tam konsantrasyon gerekir. Bu bölüm sessiz olarak kitaptan Amida bölümünün okunması ile gerçekleştirilir.

Sinagog'da ayin dili İbranice'dir bazı bölümler ise Aramicedir. Bununla beraber bazı kısımlarda Ladino ve Türkçe de kullanılabilir.

sinagog

yahudi tapınağı, havra.

sinagog

Yahudilerin ibadet etmek için toplandıkları yer, havra.

sinagog

Türkçe sinagog kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. synagogue, tabernacle, temple

sinagog

Türkçe sinagog kelimesinin Fransızca karşılığı.
synagogue [la]

sinagog

Türkçe sinagog kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Synagoge

İlgili konuları ara

Yanıtlar