Stokiyometri

Kısaca: Stokiyometri: (İng. Stoichiometry). Yunanca iki kelimeden türetilmiştir; stoicheion (element) ve metron (ölçüm). Kısaca element ölçüsü anlamına gelir. Kimyasal bir tepkimeye giren ve çıkan maddeler arasındaki kütlesel (bazen de hacimsel) hesaplamalarla ilgilenir. Kimya biliminin matematik kısmıdır. Jeremias Benjaim Richter (1762-1807), stokiyometrinin ilk prensiplerini ortaya koyan kişi olarak bilinir. ...devamı ☟

Stokiyometri (İng. Stoichiometry). Yunanca iki kelimeden türetilmiştir; stoicheion (element) ve metron (ölçüm). Kısaca element ölçüsü anlamına gelir. Kimyasal bir tepkimeye giren ve çıkan maddeler arasındaki kütlesel (bazen de hacimsel) hesaplamalarla ilgilenir. Kimya biliminin matematik kısmıdır. Jeremias Benjaim Richter (1762-1807), stokiyometrinin ilk prensiplerini ortaya koyan kişi olarak bilinir.

Örneğin,

CH4 + 2O2 ---> CO2 + 2H2O

Tepkimesindeki katsayıların anlamı,

1 molekül CH4 + 2 molekül O2 ---> 1 molekül CO2 + 2 molekül H2O

şeklinde ifade edilebilir. Ya da aşağıdaki anlama gelir.

x molekül CH4 + 2x molekül O2 ---> x molekül CO2 + 2x molekül H2O

x = 6,02 x 1023 (Avagadro Sayısı kadar) alındığını varsayalım. Bu durumda x molekül sayısı 1mol demektir.

Bu sefer kimyasal eşitlik

1 mol CH4 + 2 mol O2 ---> 1 mol CO2 + 2 mol H2O

şeklinde yazılır.

Denklemdeki katsayılardan aşağıdaki ifadeleri çıkartabiliriz.

  • Tepkimede 1 mol CH4 tüketilir, 1 mol CO2 ve 2 mol H2O oluşur.
  • 2 mol O2 tepkimeye girer, 1 mol CO2 ve 2 mol H2O oluşur.
  • Tüketilen 1 mol CH4’a karşılık 2 mol O2 tepkimeye girer.


Örnek: 3,52 mol KClO3(k) bozunmasından aşağıdaki denkleme göre kaç mol O2 elde edilir? 2KClO3 (k) ---> 2KCl (k) + 3O2(g) 2 molKClO3       3 mol O2 3,52 mol KClO3 x mol O2
x = 3,52 mol KClO3 . 3 mol O2 / 2 mol KClO3   x = 5,28 mol O2 elde edilir.

Örnek: 2,00 kg Ag2O in bozunmasından kaç mol Ag elde edilir?

2Ag2O (k) ---> 4Ag (k) + O2 (g)

Ag2O mol sayısı n = 2000 gr / 232 gr/mol = 8,62 mol

2 mol Ag2O     4 mol Ag

8,62 mol Ag2O     x mol Ag
x = 8,62 mol Ag2O . 4 mol Ag / 2 mol Ag2O x = 17,2 mol Ag elde edilir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Katsayı
3 yıl önce

2H_{2}+O_{2}\rightarrow 2H_{2}O} , H 2 {\displaystyle H_{2}} ve H 2 O {\displaystyle H_{2}O} ifadelerinin önündeki 2 sayısı, Stokiyometri katsayılarıdır....

Monomer
3 yıl önce

monomerler, katılma polimerizasyonuna katılan monomerlerden farklı bir stokiyometriye sahiptir: Diğer sınıflandırmalar şunları içerir: doğal veya sentetik...

Kimya
3 yıl önce

atomların yeniden dizilişi ve ara ürünlerin oluşumu gibi açılardan ele alır. Stokiyometri, kimyasal bir tepkimede bulunan reaktanların ve ürünlerin miktarlarının...

Kimya, Analitik kimya, Anorganik kimya, Atom, Bilim, Biyokimya, Element, Fizikokimya, Kimya Kanunları, Kimyager, Kimyasal formül
Nitrik asit
3 yıl önce

ürünleri sıcaklığa ve asit konsantrasyonuna bağlıdır. Örneğin, bakır, 3: 8 stokiyometri oranı ile oda sıcaklığında seyreltik nitrik asit ile reaksiyona girer:...

Oktahedral moleküler geometri
3 yıl önce

Oktahedral koordinasyon geometrisi kavramı, koordinasyon bileşiklerindeki stokiyometrileri ve izomerizmi açıklamak için Alfred Werner tarafından geliştirilmiştir...

Kristal
3 yıl önce

çünkü birden fazla forma dönüşebilir. Belki de çeşitli olası fazlar, stokiyometriler, safsızlıklar, kusurlar ve alışkanlıklar ile tek bir kristal oluşturabilir...

Kristal, Allotrop, Atom, Bileşik, Cam, Geometrik, Metal, Molekül, Plastik, Tuz, İyon
Mineral
3 yıl önce

periklazın (MgO) hepsi, farklı bileşen elemanları arasında benzer bir stokiyometriye sahip oldukları için hekzaoktahedral nokta grubuna (izometrik aile)...

Mineral, Altın, Bakır, Fosil, Geometri, Gümüş, Kehribar, Kimyasal formül, Kristal, Kömür, Mineraloji
Besin Ağı
6 yıl önce

(N) ve fosfor (P) gibi ana elementlerin oranlarını analiz etmek için stokiyometri kullanırlar. Karasal ve su ekosistemleri arasında büyük geçiş farklılıkları...