Stokiyometri

Stokiyometri: (İng. Stoichiometry). Yunanca iki kelimeden türetilmiştir; stoicheion (element) ve metron (ölçüm). Kısaca element ölçüsü anlamına gelir. Kimyasal bir tepkimeye giren ve çıkan maddeler arasındaki kütlesel (bazen de hacimsel) hesaplamalarla ilgilenir. Kimya biliminin matematik kısmıdır. Jeremias Benjaim Richter (1762-1807), stokiyometrinin ilk prensiplerini ortaya koyan kişi olarak bilinir.

Stokiyometri (İng. Stoichiometry). Yunanca iki kelimeden türetilmiştir; stoicheion (element) ve metron (ölçüm). Kısaca element ölçüsü anlamına gelir. Kimyasal bir tepkimeye giren ve çıkan maddeler arasındaki kütlesel (bazen de hacimsel) hesaplamalarla ilgilenir. Kimya biliminin matematik kısmıdır. Jeremias Benjaim Richter (1762-1807), stokiyometrinin ilk prensiplerini ortaya koyan kişi olarak bilinir.

Örneğin,

CH4 + 2O2 ---> CO2 + 2H2O

Tepkimesindeki katsayıların anlamı,

1 molekül CH4 + 2 molekül O2 ---> 1 molekül CO2 + 2 molekül H2O

şeklinde ifade edilebilir. Ya da aşağıdaki anlama gelir.

x molekül CH4 + 2x molekül O2 ---> x molekül CO2 + 2x molekül H2O

x = 6,02 x 1023 (Avagadro Sayısı kadar) alındığını varsayalım. Bu durumda x molekül sayısı 1mol demektir.

Bu sefer kimyasal eşitlik

1 mol CH4 + 2 mol O2 ---> 1 mol CO2 + 2 mol H2O

şeklinde yazılır.

Denklemdeki katsayılardan aşağıdaki ifadeleri çıkartabiliriz.

 • Tepkimede 1 mol CH4 tüketilir, 1 mol CO2 ve 2 mol H2O oluşur.
 • 2 mol O2 tepkimeye girer, 1 mol CO2 ve 2 mol H2O oluşur.
 • Tüketilen 1 mol CH4’a karşılık 2 mol O2 tepkimeye girer.


Örnek: 3,52 mol KClO3(k) bozunmasından aşağıdaki denkleme göre kaç mol O2 elde edilir? 2KClO3 (k) ---> 2KCl (k) + 3O2(g) 2 molKClO3       3 mol O2 3,52 mol KClO3 x mol O2
x = 3,52 mol KClO3 . 3 mol O2 / 2 mol KClO3   x = 5,28 mol O2 elde edilir.

Örnek: 2,00 kg Ag2O in bozunmasından kaç mol Ag elde edilir?

2Ag2O (k) ---> 4Ag (k) + O2 (g)

Ag2O mol sayısı n = 2000 gr / 232 gr/mol = 8,62 mol

2 mol Ag2O     4 mol Ag

8,62 mol Ag2O     x mol Ag
x = 8,62 mol Ag2O . 4 mol Ag / 2 mol Ag2O x = 17,2 mol Ag elde edilir.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Stokiyometri ilgili konular

 • Tepkime

  Tepkime, kimyada iki veya daha çok maddenin başka madde veya maddelere dönüştüğü hadise. Reaksiyon da denir. Kimyasal tepkimede tepkimeye gire
 • Denklem

  Denklem Alm. Gleichung (f), Fr. Equation (f), İng. Equation. İki niceliğin eşitliğini gösteren bağıntı. Araya (=) işareti konularak ifade ed
 • Stokiyometri

  Stokiyometri: (İng. Stoichiometry). Yunanca iki kelimeden türetilmiştir; stoicheion (element) ve metron (ölçüm). Kısaca element ölçüsü anla
 • Kimyasal tepkime

  Tepkime, kimyada iki veya daha çok maddenin başka madde veya maddelere dönüştüğü hadise. Reaksiyon da denir. Kimyasal tepkimede tepkimeye gire
 • Avogadro sayısı

  Avogadro sayısı veya Avogadro sabiti, bir elementin bir molündeki atom sayısı ya da bir bileşiğin bir molündeki molekül sayısıdır. 1 mol y
 • Avagadro sayısı

  Avogadro sayısı veya Avogadro sabiti, bir elementin bir molündeki atom sayısı ya da bir bileşiğin bir molündeki molekül sayısıdır. 1 mol y
 • Avogadro sabiti

  Avogadro sayısı veya Avogadro sabiti, bir elementin bir molündeki atom sayısı ya da bir bileşiğin bir molündeki molekül sayısıdır. 1 mol y