Tehcir

Arapça asıllı olan kelime “hecera’ fiilinden türeyen rubai (dört harfli) bir mastar - isimdir. Bir yerden başka bir yere göç ettirmek, hicret ettirmek (immigration, emigration) manasını taşır. Fiilde bir sürgün bir “deportation” manası yoktur.

Arapça asıllı olan kelime “hecera’ fiilinden türeyen rubai (dört harfli) bir mastar - isimdir. Bir yerden başka bir yere göç ettirmek, hicret ettirmek (immigration, emigration) manasını taşır. Fiilde bir sürgün bir “deportation” manası yoktur. Zira bu mana, Arapça’da “nefy, ib’ad, ittikal, i’sikar” gibi mastarlarla ifade edilmiştir. Zaten tehcir diye meşhur olan kanunun adı da aslında “sevk ve iskan” kanununudur. Olayın anlatımında sık sık “tenkil” (nakletme) tabiri de kullanılmış ve hiçbir zaman Batı dillerinde sürgün anlamındaki “deportation, exil, banissement, proscription” gibi terimlerin karşılığı olan sonuncu Arapça tabirler kullanılmamıştır. Buna rağmen bilmeyerek veya çoğu kez olay dramatize edilmek amacıyla Ermeniler ve bazı Batılı yazarlar tarafından sürgün manasına gelen sonuncu terimler seçilmiştir, Bu ise, tarihi açıdan olduğu kadar filolojik açıdan da bir hata­dır.

Batı dillerindeki sonuncu terimlere Türk tarihinden bir örnek vermek gerekirse, İtilaf Devletleri tarafından Malta’ya sürülüp mecburi ikamete ta­bi tutulan hatta harp esirleri gibi muamele edilen birçok Osmanlı idarecisi­nin durumunu zikredebiliriz. Halbuki Ermenilerin bu manada kendilerine hakim olan Türkler dışındaki devletler tarafından sürüldüklerine, hakları­nın ellerinden alındığına hatta katledildiklerine dair pek çok örnek mevcuttur

Diğer anlamları

tehcir

Göç ettirme, göç etmesine sebep olma, sürme.

tehcir

göç ettirme, göç etmesine neden olma.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.