Tehcir

Kısaca: Arapça asıllı olan kelime “hecera’ fiilinden türeyen rubai (dört harfli) bir mastar - isimdir. Bir yerden başka bir yere göç ettirmek, hicret ettirmek (immigration, emigration) manasını taşır. Fiilde bir sürgün bir “deportation” manası yoktur. ...devamı ☟

Arapça asıllı olan kelime “hecera’ fiilinden türeyen rubai (dört harfli) bir mastar - isimdir. Bir yerden başka bir yere göç ettirmek, hicret ettirmek (immigration, emigration) manasını taşır. Fiilde bir sürgün bir “deportation” manası yoktur. Zira bu mana, Arapça’da “nefy, ib’ad, ittikal, i’sikar” gibi mastarlarla ifade edilmiştir. Zaten tehcir diye meşhur olan kanunun adı da aslında “sevk ve iskan” kanununudur. Olayın anlatımında sık sık “tenkil” (nakletme) tabiri de kullanılmış ve hiçbir zaman Batı dillerinde sürgün anlamındaki “deportation, exil, banissement, proscription” gibi terimlerin karşılığı olan sonuncu Arapça tabirler kullanılmamıştır. Buna rağmen bilmeyerek veya çoğu kez olay dramatize edilmek amacıyla Ermeniler ve bazı Batılı yazarlar tarafından sürgün manasına gelen sonuncu terimler seçilmiştir, Bu ise, tarihi açıdan olduğu kadar filolojik açıdan da bir hata­dır.

Batı dillerindeki sonuncu terimlere Türk tarihinden bir örnek vermek gerekirse, İtilaf Devletleri tarafından Malta’ya sürülüp mecburi ikamete ta­bi tutulan hatta harp esirleri gibi muamele edilen birçok Osmanlı idarecisi­nin durumunu zikredebiliriz. Halbuki Ermenilerin bu manada kendilerine hakim olan Türkler dışındaki devletler tarafından sürüldüklerine, hakları­nın ellerinden alındığına hatta katledildiklerine dair pek çok örnek mevcuttur

tehcir

Göç ettirme, göç etmesine sebep olma, sürme.

tehcir

göç ettirme, göç etmesine neden olma.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tehcir
2 yıl önce

Tehcir veya zorunlu göç, bir topluluğu yaşadığı yerden göç ettirme, göç etmesine sebep olma, sürme. Tehcir sözcüğü, Arapça hicret (göç etmek) kelimesinden...

Tehcir, Arapça, Aşiret, Balkanlar, Doğu Anadolu, Ermeniler, Göç, Hicret, Hicri Takvim, Kürt, Medine
Tehcir Kanunu
2 yıl önce

Tehcir Kanunu veya resmî adıyla Sevk ve İskân Kanunu, 27 Mayıs 1915'te Osmanlı hükûmeti tarafından I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusu ile karşı karşıya...

Tehcir Kanunu, 14 Mayıs, 1915, 27 Mayıs, Ermeni Tehciri
Kızılderili Tehciri
6 yıl önce

Kızılderili Tehciri (İngilizce Indian removal), 19. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetiminin politikası olarak, güneyde Mississippi Nehri'nin...

Yüksek Arktik Tehciri
6 yıl önce

Yüksek Arktik Tehciri (Doğu Kanada İnuitçesi ᖁᑦᑎᒃᑐᒥᐅᑦᑕ ᓅᑕᐅᓂᖏᑦ Quttiktumiutta nuutauningit, İngilizce The High Arctic Relocation, Canadian High Arctic...

Kızılderili Tehcir Yasası
6 yıl önce

Kızılderili Tehcir Yasası (İngilizce: Indian Removal Act), 28 Mayıs 1830 tarihinde ABD başkanı Andrew Jackson tarafından imzalanan ve Mississippi Nehri'nin...

1953 Eskimo Tehciri
6 yıl önce

1953 Eskimo Tehciri, Danimarka ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland bölgesindeki hakimiyetlerini güçlendirmek üzere kurdukları bir hava üssün genişletilmesi...

1953 Eskimo Tehciri, 1951, 1953, 1999, 20 Ağustos, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Eskimo, Grönland, Thule
Indiana Kızılderili tehcirleri
6 yıl önce

Kızılderili tehcirleri (İngilizce Indian removals in Indiana), Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetiminin politikası olarak Kızılderili Tehcir Yasası'nın...

Ermeni Kırımı
2 yıl önce

Ermenilere karşı gerçekleştirdiği etnik temizlikti. Farklı kaynaklarda tehcir ve katliamlar sonucunda ölen Ermenilerin sayısının 800.000 ile 1,8 milyon...