Trabzon Vilayeti

Kısaca: Trabzon Vilayeti, Osmanlı Devleti vilayetidir. ...devamı ☟

Trabzon Vilayeti
Trabzon Vilayeti

} Trabzon Vilayeti, Osmanlı Devleti vilayetidir. 1841 yılında Trabzon Eyaleti'nin kaldırılmasıyla Trabzon'da kurulmuştur. Tarihi Trabzon Eyaleti 1864 yılında kabul edilen Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi ile kaldırılmıştır.Yerine Trabzon Vilayeti kurulmuştur. Vilayete bağlı sancaklar Trabzon Sancağı, Canik Sancağı, Lazistan Sancağı ve Gümüşhane Sancağı'dır. Sancakları *Trabzon Sancağı, Trabzon Vilayeti'ne bağlı merkez sancak. Sancağa bağlı kazalar Ordu, Giresun, Tirebolu, Görele, Vakfıkebir, Sürmene, Akçabat (Akçaabat) ve Of kazalarıdır.Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye'nin Bin Üçyüz Onüç Senesine Mahsus İstatistik-i Umumísi, İstanbul, Alem Matbaası, 1316/1900. *Canik Sancağı, Trabzon Vilayeti'ne bağlı sancak. Sancağa bağlı kazalar Samsun ( sancak merkez kazası ), Bafra, Ünye, Fatsa, Çarşanba (Çarşamba) ve Terme kazalarıdır. *Lazistan Sancağı, Trabzon Vilayeti'ne bağlı sancak. Sancağa bağlı kazalar Rize (sancak merkez kazası), Atina (Pazar) ve Hopa kazalarıdır..Bu sancağın merkez kazası 1841-1878 arasında Batum'du. *Gümüşhane Sancağı, Trabzon Vilayeti'ne bağlı sancak. Sancağa bağlı kazalar Gümüşhane (sancak merkez kazası), Kelkit, Şiran ve Torul kazalarıdır.

Kaynakça

} }

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Trabzon Eyaleti
3 yıl önce

sınırları yaklaşık 27.210 km2 idi. 1864 yılında yeni vilayet sistemine geçilmesiyle Trabzon Vilayeti adını almıştır. Karadeniz Rumları ^ Google Kitaplar'da...

Trabzon
3 yıl önce

belediye nüfusu 402.166'ya çıkmıştır. Trabzon, günümüzde Karadeniz Bölgesi'nin Samsun'dan sonra ikinci büyük kentidir. Trabzon, 12 Kasım 2012 tarihinde kabul...

Trabzon (il), Xenophon, Yunanca, Anabasis, Yunanistan, Arkadia, Adana (il), Adıyaman (il), Afganistan, Afyonkarahisar (il), Akkoyunlu
Yomra
3 yıl önce

Trabzon İmparatorluğu sınırları içindeyken 1461'de Osmanlılar tarafından ele geçirildi. 1867'de Trabzon vilayeti kulunca, nahiye olarak bu vilayetin merkez...

Yomra, Trabzon, 1957, 1959, 19 Haziran, 4 Nisan, Taslak, Trabzon, Türkiye yerleşim yerleri
Vilayet
3 yıl önce

Türkiye'de vilayet, il anlamında kullanılır. Vilayeti vali; Liva ve sancakları, mutasarrıf yönetirdi. Toplam 33 Osmanlı Devleti vilayeti vardı. Vilayetlerde de...

Vilayet, Vali, II. Mahmut, Kaza, Tüzel kişi, İl, Arapça, Nahiye, İl Özel İdaresi, Mülki, Türkmençe
Kastamonu Vilayeti
3 yıl önce

idari merkezinde kurulmuştur. Vilayetin ilk valisi İşkodralı Mustafa Paşa'dır. Kastamonu Vilayeti; doğuda Sivas ve Trabzon, güneybatıda Ankara ve Hüdavendigar...

Trabzon Fen Lisesi
6 yıl önce

idadilerin liseye çevrilmesiyle Trabzon İdadisi, Trabzon Lisesi olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Aynı yıl, Atatürk Trabzon ziyareti sırasında lisenin spor...

Halep Vilayeti
3 yıl önce

Halep Vilayeti, 1867 yılında kurulmuş Osmanlı Devleti vilayeti. Vilayet merkezi Halep'tir. Halep Vilayeti 1864 yılında kabul edilen Teşkil-i Vilâyet Nizamnâmesi...

Basra Vilayeti
5 yıl önce

Basra Vilayeti 1884 yılında kurulan Osmanlı Devleti vilayeti. Vilayetin merkezi Basra'ydı. 1884 yılında Bağdat Vilayeti'ne bağlı bir sancak iken Basra...