Venezuela

Kısaca: Venezuela Cumhuriyeti Güney Amerika’nın kuzeyinde yer alan bir devlet. Resmi adı İspanyolca República Bolivariana de Venezuela olup; Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti anlamına gelir. Kuzey’de Karayib Denizi ve Atlas Okyanusu, doğuda Guyana, güneyde Brezilya ve batıda Kolombia ile çevrilidir. ...devamı ☟

Venezuela
Venezuela

Venezuela HaritasıVenezuela'nın bayrağı
Venezuela'nın bayrağı
Güney Amerika’nın kuzeyinde yer alan bir devlet. Kuzey’de Karayib Denizi ve Atlas Okyanusu, doğuda Guyana, güneyde Brezilya ve batıda Kolombiya komşularıdır. Başkenti Caracas şehri, resmi dili İspanyolca, nüfusu 26.8 milyon (2009 yılı) ve 2009 yılı GSYH'si 349 milyar ABD dolarıdır. Venezuela 5 Temmuz 1811 tarihinde İspanyadan bağımsızlığını kazanmıştır.

Venezuela Cumhuriyeti, Başkanlık Tipi Cumhuriyet ile yönetilir. Başkent Karakas olup; idari bölümler; 23 eyalet,1 federal bölge, ve 1 federal bağımlı; Amazonas, Anzoategui, Apure, Aragua, Barinas, Bolivar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Dependencias Federales, Distrito Federal, Falcon, Guarico, Lara, Merida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Tachira, Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia.

Bağımsızlık günü, 5 Temmuz 1811 (İspanya'dan), ülkenin Milli bayramı Bağımsızlık Günü'dür.

Venezuela coğrafi konum olarak; Güney Amerika'nın kuzeyinde, Karayip Denizi ve Kuzey Atlas Okyanusu kıyısında, Kolombiya ile Guyana arasında yer alır. 8 00 Kuzey enlemi, 66 00 Batı boylamında, Güney Amerika, Orta Amerika ve Karayipler ile sınırlı. Ülke, tropikal iklime sahiptir. Kuzeybatıda And Dağları ve Maracaibo ovaları, orta kısımda ovalar, güneydoğuda Guyana dağlık arazisi yer alır.

Tarihi

Venezuela 1498’de Chistophes Colombus (Kristof Kolomb) tarafından keşfedilinceye kadar, ülke nüfusunu Carib yerlileri meydana getiriyordu. İspanyollar için Venezuela’nın fethi, yerlilerin şiddetli direniş göstermeleri sebebiyle zor ve yavaş oldu. Ülkede birçok kasaba kuruldu. Caracas 1567’de kurularak 1577’de başşehir oldu. Venezuela, İspanya İmparatorluğunun nispeten önemsiz bir parçası kabul edildiğinden diğer sömürgelerin idaresine verildi. Önce bugünkü Dominik Cumhuriyeti olan Santo Domingo’ya, sonra Yeni Granada Genel Valiliğine bağlandı. 1776’da ABD’nin bağımsızlığını ilan etmesi ve 1789 Fransız ihtilali, bağımsızlık için bir misal teşkil etti. Napolyon’un, İspanya’ya savaş açması Nisan 1810’da sömürge devrinin sonunu getirdi. Kreollar (ülkede doğan beyazlar) İspanyol yöneticiyi azlederek bir cunta kurdular. 5 Temmuz 1811’de bağımsız konfederasyon ilan edildi. Bu ilan kraliyet kuvvetleri ve Kreollar arasında 10 yıl devam eden bir savaşa sebep oldu. 24 Haziran 1821’de Carababo Muharebesinde İspanya’ya karşı kesin zafer elde edildi. Anlaşmazlık sonucunda 1830’da Venezuela birçok Güney Amerika ülkesini ihtiva eden konfederasyondan ayrılarak bağımsız bir cumhuriyet oldu. 1830’dan 19. yüzyıl sonuna kadar büyük krizler birbirini takip etti. Yirminci yüzyılın büyük bölümünde ülkeyi askeri diktatörler idare etti. Bunlar petrol sanayiini geliştirdiler, birçok sosyal reformlar yaptılar. 1959’dan itibaren ülke demokratik seçimlerle işbaşına gelen hükümetler tarafından idare edilmeye başladı. Essequibo sınır bölgesinde Guyana ile olan anlaşmazlık 1982’de tekrar başladı. 1989’da ikinci kez başkanlığa seçilen Pérez’in açıkladığı ekonomik tedbirler, sokak gösterilerine sebep oldu. Halk yağma işine başlayınca askeri birliklerin müdahalesi üzerine çok sayıda insan öldü. Aralık 1993’te yapılan seçimlerde devlet başkanlığına Rafael Caldera oyların çoğunluğunu alarak seçildi. Rafael Celdera 25 yıldan sonra ikinci defa devlet başkanlığına geldi. 6 Aralık 1993’te göreve başladı.

Fiziki Yapı

Venezuela dört farklı tabii bölgeye ayrılır: Maracaibo alçak arazileri, kuzey dağlık bölgesi, Orinoco alçak arazileri ve Guyana Yaylası. Kıyıların uzunluğu 2815 km olup, ülke topraklarına Karayib Denizindeki irili-ufaklı 72 ada da dahildir. Bu adaların en büyüğü Margorita’dır.

Maracabio alçak arazileri, Maracabio Gölü ve Venezuela Körfezi etrafında 52.000 km2lik düz ovaları ihtiva eder. Bu bölgeye Paraguana Yarımadası da dahildir. Burası ülkenin kalan kısmından güney doğuda Cardillera de Mérida ve kuzeydoğuda Segovia yüksek arazileriyle ayrılmıştır.

Kuzeydeki dağlık bölge, Kolombiya Andlarının bir kolu olan Sierra de Périja ile başlar. Andların diğer bir kolu olan Cordillera de Mérida kuzeydoğu istikametinde kıyıya doğru uzanır. Bu dağların genişliği 13 ila 64 km arasında değişmekte olup, en yüksek noktası Pico Bolivar’dır (5007 m). Bütün sene boyunca yalnız bu dağların üzerinde devamlı kar bulunur.

Kuzeydeki dağların güneyinde Orinoco Ovaları bulunur. Bu ovalar Kolombiya sınırından Atlas Okyanusu kıyısındaki Orinoco Deltasına kadar uzanır. Ovalar, nehirler arasında doğuya doğru daralarak genişlikleri 400 km’den 80 km’ye düşer. Sonra Orinoco Deltasında tekrar genişler.

Guyana Yaylası, Orinoco Nehrinin güneyinde yer almakta olup, Venezuela topraklarının yarıdan fazlasını ihtiva eder. Geniş yaylalar 762 m’lik sarp kayaların ucunda aniden kesilir. Yükseklikler dik olarak tabanlarından yükselen kitle halindeki düz tepelerde 2180 m’ye ulaşır. Auyáan-Tepui’den dünyanın en yüksek şelalesi olan Angel çağlayanları (979 m) dökülür.

Ülke büyük bir nehir ağıyla örülmüştür. Orinoco Nehri 436 kolu ile birlikte kuzeydeki dağların güney yamaçları, ovaları ve Guyana Yaylasını sular. Orinoco, Brezilya sınırındaki kaynağından önce kuzeye, sonra doğuya doğru yönelerek geniş bir delta meydana getirir. Atlas Okyanusuna dökülür. Bu güzergah boyunca uzunluğu 2736 km’dir. Maracaibo, Latin Amerika’nın en büyük gölü olup, 121 km genişliğinde, 230 km uzunluğundadır. Yüzölçümü 13.000 km2dir.

İklim

Venezuela’da tropikal bir iklim hüküm sürer. Kuzeydoğudan senenin büyük bölümünde nispeten soğuk ve kuru alizeler eser. Sıcaklık yüksekliğe bağlı olarak değişir. Alçak kıyı kesimi ve iç bölgedeki nehir vadileri sıcak ve nemlidir. Yüksek araziler gündüzün genellikle ılıman, geceleyin soğuktur.

Sıcaklık ortalama olarak 800 m yüksekliğe kadar 24°C civarındadır. 800 ila 2000 m yüksekliklerde 10 ila 27°C arasında değişir. 2000 m’nin üstündeki yerlerdeyse 18°C’dir. Paraguana Yarımadasında yıllık yağış miktarı 508 mm’dir. Güney Maracaibo Ovalarında ve Orinoco Deltasında yılda düşen yağış miktarı yüksek olup, 2032 mm civarındadır. Guyana Yaylasının yüksek yerleri ve kuzeydeki dağlar arasındaki merkezi vadi, orta miktarda yağış alır. Caracas’a yılda 787 mm’lik yağış düşer.

Tabii Kaynaklar

Venezuela’nın yaklaşık % 40’ı ormanla kaplıdır. Maracaibo alçak arazilerinde, Cardillera de Mérida’nın aşağı yamaçlarında ve Guyana yüksek arazilerinin güneybatı dağ eteklerinde cengeller (sık orman) bulunur. 1800 m’nin üstünde ormanlar seyrekleşerek yavaş yavaş yerini otlara bırakır. And Dağlarının yüksek eteklerinde Alp tipi çeşitli küçük çalı ve likenlerden meydana gelen paramó bitki örtüsü vardır. Orinoco alçak arazilerinde nehir kıyıları boyunca yaprakları dökmeyen ağaçlar vardır. Orinoco deltası sık mangrov çalılıklarıyla kaplıdır. Ülkede bulunan belli başlı vahşi hayvanlar büyük yabankedisi, jaguar, puma, ayı, geyik, tapir ve maymundur. Venezuela’da petrol, demir ve altın çıkarılmaktadır. Petrol üretiminde dünyada beşinci sıradadır.

Nüfus ve Sosyal Hayat

26,814,843 (2009 yılı, 40. sırada) nüfuslu Venezuela halkının dörtte üçü şehirlerde yaşar. Büyük şehirleri başşehir Caracas (2.762.259), Maracaibo, Barquisimeto ve Valencia’dır.

Nüfusun % 69’unu melezler, % 20’sini beyazlar (İspanyol, Portekizli ve İtalyan), % 9’unu zenciler ve % 2’sini yerliler meydana getirir. Her ne kadar melezler çoğunluğu teşkil ediyorlarsa da, beyazlar sosyal ve kültürel hayata hakim durumdadırlar. Beyazlar gelirlerin çoğunu ticaret yaparak kazanır. Melezler ve zencilerin çoğu ziraatle uğraşır veya işçidir. Melezler ülkenin her tarafına dağılmışlardır; beyazlar şehirlerde toplanmıştır. Çoğu zenciler kuzeydeki kıyıda yaşar. Kabileler halindeki yerlilerse genellikle güneyde veya Kolombiya sınırında bulunur.

Venezuelalıların % 96’sı Katoliktir. 1961 Anayasasına göre Katoliklik ülkenin resmi dinidir. Nüfusun yaklaşık % 2’si Protestandır. Büyük şehirlerde küçük Müslüman ve Yahudi toplulukları bulunmaktadır. Ormanlarda ve Güney Venezuela’da yaşayan yerliler putperesttir.

Eğitim ücretsiz ve 14 yaşına kadar mecburidir. Nüfusun % 86’sı okuma-yazma bilmektedir. Başlıca yüksek tahsil kuruluşları Caracas, Maracaibo ve Mérida şehirlerindedir. Hemen hemen herkes resmi dil olan İspanyolcayı konuşur. İngilizce, işadamları arasında ikinci bir dil olarak kullanılır. Portekizce ve İtalyanca, göç edenlerin önemli bir kısmının ana dilidir. Yerliler kendilerine has kabile dillerini konuşurlar.

Siyasi Hayat

Venezuela bir federal bölge, iki federal memleket ve 20 eyalet ve Karayib’deki bazı adalardan meydana gelen federal bir cumhuriyettir. Cumhurbaşkanı eyalet yöneticilerini tayin eder. Bütün kanunları Milli Kongre koyar. Cumhurbaşkanı direk halk oyu ile beş yıllık süreyle seçilir ve ard arda gelen dönemlerde başkanlık yapamaz. Kongre bir senato ve Millet Meclisinden meydana gelir. Her eyalet iki senatör seçer, milletvekilleri nüfusla orantılıdır. Milli kongre seçimleri beş senede bir yapılır. Oy verme mahkumlar ve askerler hariç 18 yaş ve yukarısı için mecburidir. Venezuela Birleşmiş Milletler ve Amerika Devletleri Teşkilatının bir üyesidir.

Ekonomi

Venezuela ekonomisi büyük ölçüde petrol ürünlerine bağlıdır. Petrol, ihracatın % 95’ini ve Gayri milli hasılanın % 30’unu meydana getirir. Petrol sanayii, demir madenciliği, çelik üretimi ve diğer temel sanayiler hükümetin kontrolü altındadır. Venezuela pek az tarım ürünleri ihraç eder. Yiyecek ve kereste ithal eder. Tüketim malzemeleri imalatı çok pahalıya mal olduğundan, sınırlı bir iç pazara sahiptir. Îmalatla ilgili olarak, başlıca gıda, tütün, tekstil, kağıt ve plastik sanayileri bulunur. İnşaat sektörünün yarısı özel sektörün elindedir. Yetiştirilen belli başlı bitkiler kahve, pirinç, meyveler ve şekerdir. Hükumet tarım ürünlerini artırmak için çaba sarfetmektedir. Dışarıdan makine ulaşım araçları, kimyasal maddeler ve gıda ürünleri alır.

Sık nüfuslu Maracaibo ve kuzeydeki dağlık bölgelerde ulaşım ağı oldukça gelişmiştir. Ekspres anayollar, Caracas’ı, Valencia, La Guaria ve Puerto Cabello limanlarına irtibatlar. Karayollarının uzunluğu 100.571 km olup, bunun yaklaşık 33.188 km’si asfalt kaplıdır. Önemli demiryolları Puerto Cabello ile Barquisimeto arasında ve Ciuadad Guyana ile Cerro Bolivar’daki demir madenleri arasındadır. Petrol boru hatları ana kuyulardan limanlara ve önemli şehirlere kadar uzanır.

Venezuela en çok ABD, Almanya ve Japonya ile ticaret yapar. Ayrıca komşu Latin Amerika ülkeleriyle ticari münasebetlerini sıklaştırmaya çalışmaktadır. Latin Amerika Serbest Ticaret Birliğine üye ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) kurucularındandır.

Venezuela

İngilizce Venezuela kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. Venezuela (País en el norte de América del Sur)

Venezuela

İngilizce Venezuela kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. Venezuela (pays en Amérique du sud)

Venezuela

İngilizce Venezuela kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Venezuela, Republik im Nordosten von Südamerika

Venezuela

İngilizce Venezuela kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. (Geog) Venezuela

Venezuela

İngilizce Venezuela kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. Venezuela (país da América do Sul)

Venezuela

Fransızca Venezuela kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. Venezuela, republic in northeastern South America

Venezuela

Almanca Venezuela kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. republic in northeastern South America

Venezuela

İtalyanca Venezuela kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Venezuela, republic in northeastern South America

Venezuela

Portekizce Venezuela kelimesinin İngilizce karşılığı.
npr. venezuela

Venezuela

İspanyolca Venezuela kelimesinin İngilizce karşılığı.
npr. venezuela

Venezuela

Türkçe Venezuela kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Venezuela] n. republic in northeastern South America n. Venezuela, republic in South America n. Venezuela, republic in northeastern South America

Venezuela

Flemenkçe Venezuela kelimesinin İngilizce karşılığı.
npr. venezuela

Venezuela

İngilizce Venezuela kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. Venezuela (staat in Zuid-Amerika)

Venezuela

n. republic in northeastern South America n. Venezuela, republic in South America n. Venezuela, republic in northeastern South America

Venezuela

Flemenkçe Venezuela kelimesinin Fransızca karşılığı.
(aardrijkskunde) Venezuela (m)

Venezuela

Fransızca Venezuela kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
(géographie) Venezuela (n)

Venezuela

Fransızca Venezuela kelimesinin Almanca karşılığı.
n. venezuela

Venezuela

Fransızca Venezuela kelimesinin İtalyanca karşılığı.
(géographie) Venezuela (m)

Venezuela

Fransızca Venezuela kelimesinin Portekizce karşılığı.
(géographie) Venezuela (f)

Venezuela

Fransızca Venezuela kelimesinin İspanyolca karşılığı.
(géographie) Venezuela (f)

Venezuela

Fransızca Venezuela kelimesinin Türkçe karşılığı.
[le] Vezenuella

Venezuela

Almanca Venezuela kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. venezuela (m)

Venezuela

Almanca Venezuela kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. venezuela (f)

Venezuela

Almanca Venezuela kelimesinin Türkçe karşılığı.
venezuella

Venezuela

İtalyanca Venezuela kelimesinin Fransızca karşılığı.
(geografia) Venezuela (m)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Venezuela Resimleri

Venezuela Haritaları

bayrak harita venezuela.png
bayrak harita venezuela.png
dunya uzerinde Venezuela nerede.png
dunya uzerinde Venezuela nerede.png
Venezuela bayrak harita.png
Venezuela bayrak harita.png
venezuela harita.jpg
venezuela harita.jpg
venezuela kabartma harita.jpg
venezuela kabartma harita.jpg
venezuela pos.png
venezuela pos.png
Venezuela siyasi harita 1993.gif
Venezuela siyasi harita 1993.gif
venezuela topografya.png
venezuela topografya.png

Venezuela Millî Futbol Takımı
6 yıl önce

Venezuela millî futbol takımı, Venezuela'yı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. Tarihe ve istatiklere göre Venezuela 10 CONMEBOL ülkelerinden...

Venezuela Millí® Futbol Takımı, 10 Ağustos, 12 Şubat, 1916, 1930 FIFA Dünya Kupası, 1938, 1946, 1954 FIFA Dünya Kupası, 1958 FIFA Dünya Kupası, 1962 FIFA Dünya Kupası, 1963
Venezuela'daki Yahudilerin tarihi
6 yıl önce

olan Curaçao'dan Venezuela şehri Santa Ana de Coro'ya 1824'te göç etmesine dayanır. 1907'de İsrail Yarar Derneği 1919'da Venezuela İsrail Derneği adını...

Venezuela pasaportu
5 yıl önce

Venezela pasaportu ülke dışına seyahat ettiği için Venezuela vatandaşlara verilir. Venezuela Biyometrik pasaportu bir resim ve parmak izini barındıran...

Venezuela Komünist Partisi
6 yıl önce

Venezuela Komünist Partisi (Partido Comunista de Venezuela), Venezuela'da marksist-leninist dünya görüşünü esas alan bir siyasi partidir. Komünist Enternasyonal'in...

Venezuela Komünist Partisi, 1931, 2005, Parlamento, Venezuela, Pedro Ortega
Venezuela bayrağı
2 yıl önce

bayrağı (1819) Venezuela bayrağı (1836-1859) Federasyon bayrağı (1859) Federasyon bayrağı (1859-1863) Venezuela bayrağı (1863-1905) Venezuela bayrağı (1905-1930)...

Venezuela Futbol Federasyonu
6 yıl önce

Venezuela Futbol Federasyonu (İbyolca: Federación Venezolana de Fútbol), Venezuela futbolunun yönetim organı. Görevleri, Venezuela'daki futbol liglerini...

Venezuela Millî Basketbol Takımı
6 yıl önce

Venezuela millî basketbol takımı, Venezuela'yı uluslararası turnuva ve maçlarda temsil eden basketbol takımıdır. 12 kez Amerika Basketbol Şampiyonası'na...

Venezuela Millí® Basketbol Takımı, 2006 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası, Arjantin Millí® Basketbol Takımı, Basketbol, Dünya Basketbol Şampiyonası, Fransa Millí® Basketbol Takımı, Lübnan Millí® Basketbol Takımı, Nijerya Millí® Basketbol Takımı, Sırbistan Karadağ Millí® Basketbol Takımı, Taslak, Venezuela
Venezuela Körfezi
6 yıl önce

Coquivacoa Körfezi, (İbyolca Golfo de Coquivacoa), Antil Denizinin Venezuela ve Kolombiya'daki girintisi. Kuzey-güney doğrultusunda 120 km uzanır;...