Ulah

Kısaca: Geleneksel uğraşları çobanlık olan ve daha iyi otlak arayışları sonucunda Balkanlar ve Doğu Avrupa`ya ulaşan Ulahlar`a, bugün kıtanın kuzeyindeki Polonya`da bile rastlamak mümkün. Kır hayatına olan bağlılıkları sayesinde Balkanlar`da yüzyıllar boyunca süren etnik çatışmalardan çoğu zaman uzak kalan Ulahlar, bulundukları her yerde çoğunluk nüfusu ile barış içinde birarada yaşıyor. ...devamı ☟

Geleneksel uğraşları çobanlık olan ve daha iyi otlak arayışları sonucunda Balkanlar ve Doğu Avrupa`ya ulaşan Ulahlar`a, bugün kıtanın kuzeyindeki Polonya`da bile rastlamak mümkün. Kır hayatına olan bağlılıkları sayesinde Balkanlar`da yüzyıllar boyunca süren etnik çatışmalardan çoğu zaman uzak kalan Ulahlar, bulundukları her yerde çoğunluk nüfusu ile barış içinde birarada yaşıyor. Ulahlar`ın kökeni, tıpkı kullandıkları dil açısından benzerlik gösterdikleri Rumenler`de olduğu gibi henüz bilinmiyor. Kimileri bu toplulukların Balkanlar`daki Romalılar`ın kimileri ise Romalılaştırılmış kolonilerin soyundan geldiklerine inanıyor. Rumen kültürü Slavlar`ın etkisi altında kalırken, Tuna`nın güneyinde ortaya çıkan Ulah kültüründe Bizans ve Yunan izleri görülüyor.

Tarihçiler bu toplulukları Makedon Rumenleri olarak adlandırırken, onlar Arumenler`i kullanmayı tercih ediyorlar. Dilbilimcilerin ortak görüşü, Ulah ve Rumen dillerinin aynı Latince temelli dilden türediği yönünde. Bu dilden türeyen bir diğer dil olan Dalmaçya dili 1898`den beri kullanılmazken İstro Rumence Hırvatistan`da hala birkaç bin kişi tarafından konuşuluyor. Karadağ`da bulunan Durmitor Dağı gibi toponimler de Tuna çevresinde ve dağlık bölgelerde Latince konuşan toplulukların yaşadığını doğruluyor.

Got dilinden gelen ve orijinal anlamı "yabancı" olan "Ulah" kelimesi daha sonraları "Latin lehçelerini konuşan" anlamında kullanılmaya başlandı. Alman kabileleri, günümüzün Galler halkını oluşturan Romalıları o dönemlerde "Galli" diye adlandırırken, Güney Belçika`daki Romalılar`a Valonlar denmekteydi. İtalya`nın Macar dili ndeki karşılığı bugün bile "Ulahlar`ın Ülkesi" anlamına gelen "Olaszag". Bizans İmparatorluğu bünyesinde pek çok Ulah eyaleti bulunmakla birlikte bunlardan çok azı güçlü devletler kurabildi. Assan hanedanı döneminde (1185-1258) ikinci Bulgar İmparatorluğu ya da Bulgar-Ulah devletinin kurulması Ulahlar`ın en büyük başarısı oldu.

Kaynaklar

Vikipedi

ulah

Romanya'nın yerli halkına ve bu halkın soyundan olan kimselere Osmanlı Türklerinin verdiği ad.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ulahlar
3 yıl önce

Vlahlar veya Ulahlar, Kuzey Makedonya'da ve Romanya'da yaşayan bir etnik grup. Geleneksel uğraşları çobanlık olan ve daha iyi otlak arayışları sonucunda...

Ulah-Bulgar Ayaklanması
6 yıl önce

Ulah-Bulgar Ayaklanması, 1185-1189 yılları arasında Bizans İmparatorluğu'na karşı yapılmış Bulgar isyanı. İvan ve Petr Asen kardeşlerin Bizans hakimiyetine...

Kont Drakula
3 yıl önce

Drakula karakteridir. Ulah prensi III. Vlad'ın hayali vampir versiyonudur. Etnik kökeni Macar olup, Transilvanya'da yaşamaktadır. Ulah prensi III. Vlad'a...

Kont Drakula, Korku İkonları, 1897, Bram Stoker, Bram Stoker`ın Drakula`sı, Deri Yüz, Drakula, Drakula Frankenştayn`a Karşı (film, 1972), Drakula halála, Drakula İstanbul`da, Kont Orlok
Rumenler
3 yıl önce

komuşu ülkeler onları genellikle Vlah veya Ulah olarak tanıdılar. Rumenlerin Osmanlı Devleti dönemindeki adı Ulahlar idi. O dönemde Romanya ve Moldova Eflak...

Rumenler, 93 Harbi, ABD, Balkanlar, Boğdan, Doğu Avrupa, Eflak, Fransızca, Latin, Macaristan, Moldova
Eflak
3 yıl önce

anılmaktadır. Eflak adı bu bölgeye Türklerin verdiği isimdir. Burada yaşayan halka Ulah denildiği için bu bölge Ulahya veya Ulahiye olarak da anılmaktadır. Fakat...

Eflak, 1859, 19. yüzyıl, 1920, Ad, Avrupa, Besarabya, Boğdan, Erdel, Moldova, Osmanlı
Eflak Prensliği
3 yıl önce

olmuşlardır. Bu dönemde bahsi geçen "Ulah" teriminin içeriğine dair tartışmalar vardır. Bazı kaynaklara göre "Ulah" veya "Moesi" terimi, hem Rumenleşen...

Eflak Prensliği, Flag of, Flag of the, Arma of, Coat of arms of the, Monarşi, Prens, I. Basarab, Alexander John Cuza, Kuruluş tarihi, Yıkılış tarihi
Ulahça
3 yıl önce

sözcükler vardır. Makedonya Cumhuriyeti'nde Ulahlar ve Ulah dili resmî tanınmaya sahiptir, ama en büyük Ulah topluluklar Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan...

Yeniköy, Sarıyer
3 yıl önce

edilmiştir. Fetihten sonra buraya ilk gelenler Romanya'nın Geni bölgesinden Ulah aileler ve daha sonra Rumlar olmuştur.Bu sebeple Geniköy denen yer I. Süleyman'ın...

Yeniköy, Sarıyer, 1520, 1566, Boylam, Boğaziçi, Doğu Karadeniz, Enlem, I. Süleyman, Koordinat, Metre, Muhtar