Varyans

Kısaca: Tanım: Varyans bır dağılımın kendi ortalamasından sapmasının karesinin beklenen değeridir. Varyans kavramı dağılıma ait herbir değerin dağılımın ortalamasından ne kadar uzak olduğuyla ilgilidir. Varyans söz konusu sapmaların ortalama değerini ölçmektedir. ...devamı ☟

Tanım: Varyans bır dağılımın kendi ortalamasından sapmasının karesinin beklenen değeridir. Varyans kavramı dağılıma ait herbir değerin dağılımın ortalamasından ne kadar uzak olduğuyla ilgilidir. Varyans söz konusu sapmaların ortalama değerini ölçmektedir.

μ = E(``X``), ``X`` değişkeninin beklenen ortalama değeri olmak üzere, varyans şöyle tanımlanır:

\operatorname(X)=\operatorname((X-\mu)^2).

Teorik uygulamalarda varyans; \operatorname(X)=\operatorname(X^2)-\operatorname(X)^2 formülü kullanılarak hesaplanır.

Sonlu bir anakütlenin varyansı aşağıdaki şekilde gösterilir:

\sigma^2 = \sum_^N
\left(x_i - \overline \right)^ 2 \, \Pr(x_i),. Bu özel bir varyans tanımı olarak sonlu anakütlelere özgü bir tanımdır.


Örneklem varyansı ise şu şekilde tanımlanmakradır:

\sigma^2 = \frac \sum_^N
\left(y_i - \overline \right)^ 2,


Örneklem varyansı, anakütle varyansının sapmasız bir tahmin edicisidir. İspatı ise aşağıdaki şekilde gösterilir:

\operatorname \


= \operatorname \left\ \sum_^n \left(x_i - \overline \right) ^ 2 \right\}

= \frac \sum_^n \operatorname \left\ \right) ^ 2 \right\}

= \frac \sum_^n \operatorname \left\ - \mu) \right) ^ 2 \right\}

= \frac \sum_^n \operatorname \left\

- 2 \operatorname \left\ - \mu) \right\}

+ \operatorname \left\ - \mu) ^ 2 \right\}

= \frac \sum_^n \sigma^2

- 2 \left(\frac \sum_^n \operatorname \left\ \right)

+ \frac \sum_^n \sum_^n \operatorname \left\

= \frac \sum_^n \sigma^2

- \frac

+ \frac= \frac \sum_^n \frac= \frac = \sigma^2Bu özellikten faydalanılarak örneklem varyansının hesaplanması ile anakütle varyansına ilişkin tahminlerde bulunulabilir. Bu durumda örneklemin rastsal bir örneklem olması önemlidir. Aksi taktirde örnekleme dayalı tahminler sağlıklı sonuçlar vermeyecektir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konular

ortalama değer

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Varyans
1 yıl önce

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında varyans bir rassal değişken, bir olasılık dağılımı veya örneklem için istatistiksel yayılımın, mümkün bütün...

Varyans, Ortalama değer
Varyans analizi
1 yıl önce

Varyans Analizi (veya ANOVA, İngilizce ANalysis Of VAriance sözcüklerinin kısaltması) istatistik bilim dalında, grup ortalamaları ve (gruplar içi ve gruplar...

Varyans analizi, İstatistik, Ronald Fisher
Otoregresif koşullu değişen varyans
5 yıl önce

Otoregresif koşullu değişen varyans, ekonometri'de otoregresif koşullu değişen varyans modeli; cari dönemdeki hata teriminin varyansının, önceki dönemdeki...

Otoregresif koşullu değişen varyans, Varyans
Varyans hesaplanması için algoritmalar
5 yıl önce

İstatistiksel ölçülerinin bilgisayar ile yapılan hesaplanmalarında varyans hesaplanması için kullanılan algoritmalar pratik sonuçlar elde edilmesinde...

F-testi
1 yıl önce

kullanılır: . "İki anakütle için varyans eşitliği problemi": Normal dağılım gösterdiği kabul edilen iki anakütlenin varyanslarının oranının bire (1e) eşit olup...

Standart sapma
1 yıl önce

Diğer yayılma ölçüsü olan varyans verilerin ortalamadan farklarının karelerinin ortalaması olarak tanımlanır. Böylece varyans ölçüsü için veri birimlerinin...

Kovaryans matrisi
1 yıl önce

İstatistik'te, kovaryans matrisi (veya varyans-kovaryans matrisi veya varyans matrisi), rassal vektörlerin elemanları arasındaki kovaryansları içeren matristir...

Standart hata
1 yıl önce

o derece yakın, parametre hakkında o kadar duyarlı bir kestirim sunar. Varyans Örneklem büyüklüğü Spiegel, Murray R, ve Stephens, Larry J. (Tr.Çev.: Çelebioğlu...