Zapotekler

Kısaca: Zapotekler Orta Amerika'daki Kolomb öncesi bir uygarlığa ve bu uygarlığı kuranların soyundan gelenlere verilen bir addır. Zapotekler'in kökeni hakkında fazla bilgi bulunmamakla birlikte, M.Ö. yaklaşık 1500 yıllarında ortaya çıktıkları sanılmaktadır. İspanyol istilasına kadar Oaxaca vadisinin en önemli topluluğunu olmuşlardır. ...devamı ☟

Zapotekler
Zapotekler

Zapotekler Orta Amerika`daki kızıl derili kabilesi Mayalarla ve Azteklerle ilişki içinde olmuştur ispanyol cortes ve ordusuna boyun eğmiştir şu anda Meksika`da azınlık olarak yaşamaktadır.

Zapotekler Orta Amerika`daki Kolomb-öncesi bir uygarlığa ve bu uygarlığı kuranların soyundan gelenlere verilen bir addır. Zapotekler`in kökeni hakkında fazla bilgi bulunmamakla birlikte, İ.Ö. yaklaşık 1500 yıllarında ortaya çıktıkları sanılmaktadır. İspanyol istilasına kadar Oaxaca vadisinin en önemli topluluğunu olmuşlardır. Orta Amerika kültürünü etkileyen birçok şehir-devletler kurmuşlardır. Zapotekler`in ana yerleşim bölgesi Maya ülkesi ile yukarı Meksika ovaları arasında kalan Oaxaca vadisi ve Alban Dağı`dır. Maya dili Uto-aztek dil ailesine sokulurken, Zapotek dili Mistek dili gibi Otomang dil ailesine sokulur.

Arkeologlar Zapotekler`in uygarlığını tarihsel merkezleri Monte Alban`ın işgal edilmesinden geriye doğru beş dönemde ele alırlar:
  • İ.S.500-İ.Ö.200 dönemi: Monte Alban`ın nüfusu 10.000 dolaylarındaydı.
  • İ.Ö.200-İ.Ö.250 dönemi: Bu kültürün Maya etkisindeki karakteristik seramiklerinin belirdiği dönemdir.
  • İ.Ö.250-İ.Ö.700 dönemi: Zapotek uygarlığının altın çağı. Günümüzde görülen bazı anıtları inşa ettikleri ve Mitla kentini kurdukları dönemdir. Teokratik toplum düzeninde bulunulduğu bu dönemde, Zaachila sülalesi başkenti Téozpotlan`a taşıdı.
  • İ.Ö.700-İ.Ö.1000 dönemi: Bir varsayıma göre, Monte Alban kenti terk edildi.
  • İ.Ö.1000-İ.Ö.1500 dönemi: Toltekler ve Çiçimekler tarfından güneye itilen Mistekler`le savaşa girdiler. Mitla kentini kaybettikler. İ.Ö.1280`de ortak düşman Aztekler tehdidi karşısında barış antlaşması imzaladılar ve antlaşma, her iki kralın aile bireyleri arasında yapılan bir evlilikle perçinlendi. Bu soydan gelen Cocijo-pij 1563 yılında ölmüştür ki, son Zapotek kralı İspanyol istilasına tanık olmuştur.


Zapotekler, günümüzde Meksika`daki bir etnik azınlık olarak varlıklarını sürdürmektedir. Günümüzde 400.000 kişi Zapotek dilini konuşmaktadır.

Eski Meksika başkanlarından Benito Juarez ve imparator Maximilien bir Zapotek`ti.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mitla
3 yıl önce

dönemlerde, büyük olasılıkla Zapotekler tarafından, kutsal bir gömü yeri olarak kurulduğu kabul edilir. Yöredeki Zapotek etkisi MS 900 dolaylarına değin...

Orta Amerika Kızılderilileri
3 yıl önce

Purépecha Ramalar Tainolar Tawahka (Sumo) Toltekler Totonaklar Yakiler Zapotekler Guatemala Kızılderilileri Belize Kızılderilileri El Salvador Kızılderilileri...

Meksika mutfağı
4 ay önce

Meksika mutfağı, özellikle eski yerlilerin (Aztekler, Zapotekler, Otomiler, Purepeşalar, Haustekler, Raramuriler, Mayalar vb.) ve İbyol koloni devriyle...

Kolomb öncesi sanat
4 ay önce

yerleşen Zapotekler de, Olmek eserleri yanında, genellikle teraslanmış arazide binalar şeklinde, kendilerine has eserler vermişlerdir. Maske zapotek. Oaxaca'dan...

Astronomi
4 ay önce

ilerlemiş uygarlıklardan bazıları, Çin, Hint, Sümer, Babil, Mısır, Toltek, Zapotek ve Maya uygarlıklarıdır. Rig-Veda'da Güneş'in hareketine bağlanan 27 takımyıldızdan...

Gökbilim, Ali Kuşçu, Apollo 11, Astrobiyoloji, Astrofizik, Astroloji, Astronomi, Astronomi Portalı, Bilim, Biruni, Dünya atmosferi
Emil Zátopek
3 yıl önce

Emil Zátopek (19 Eylül 1922 - 22 Kasım 2000) uzun mesafe dalında yarışan Çek atlettir. Helsinki'de yapılan 1952 Yaz Olimpiyatları'nda uzun mesafe koşularında...

Emil Zátopek, Belçika, Helsinki, Londra, ,
Teotihuacan
4 ay önce

ilk kurucularının kimler olduğu bilinmemekle birlikte, kentte sonradan Zapotekler ve Mistekler gibi Maya topluluklarının da yaşamış olduğu ve son kazılarda...

Maya dilleri
4 ay önce

yazısından önce de Orta-Amerika’da çeşitli yazı sistemlerinin kullanıldıkları (Zapotek yazısı, Olmek yazısı vs.) bilinmektedir. Bunlardan biri Olmec ile Maya...