Hicri Takvim

Hicri Takvim Hz. Muhammed (sav)'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul eden ve ayın dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicri Takvim; Hicri Şemsi ve Hicri Kameri Takvim olmak üzere ikiye ayrılır:

Hicri Takvim Hz. Muhammed (sav)'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul eden ve ayın dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicri Takvim; Hicri Şemsi ve Hicri Kameri Takvim olmak üzere ikiye ayrılır:

Hz. Peygamber, Safer ayının 27.günü
Hz. Muhammed, Mekke’nin soylu Haşimoğulları ailesinden gelir. 571 yılında Mekke’de doğmuştur. Annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah’ tır. Hz. Muhammed daha doğmadan babası öldü. Yetiştirilmesini dedesi Abdülmuttalip üzerine aldı ve torununa o zamana kadar kimseye verilmemiş olan Muhammed adını verdi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Hz. Ebubekir ile birlikte

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Medine'ye hicret etmek üzere
Medine, Suudi Arabistan'ın Mekke kuzeyinde yer alan Mekke'den sonra ikinci büyük şehridir. Eski adı Yesrib'dir. Medine'ye, Medirra, Medirke, Meddiyne, Mezzine de denmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Mekke'den ayrılmış, 4 gece Sevr Mağarası'nda kalmış. 1 Rebiülevvel Pazartesi günü Sevr Mağarasından Medine'ye doğru yola çıkmışlardır. 8 Rebiülevvel / 20 Eylül 622 Pazartesi günü
Mekke (Arapça: مكة), Arap Yarımadası'nda Hicaz eyaletinin başkenti ve Suudi Arabistan'ın en büyük şehri. İslam dini bu şehri kutsal kabul etmektedir ve 'Şehirlerin Anası' diye nitelemektedir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kuba köyüne gelmiş. Burada Kuba Mescidi'ni inşa etmiş ve 12 Rebiülevvel Cuma günü Medine'ye doğru hareket etmişlerdir.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Hicri Şemsi Takvim

Hz. Peygamberin Kuba'ya geliş günü olan miladi 20 Eylül 622 tarihini, Hicri sene başlangıcı olarak kabul eden ve dünyanın güneş etrafındaki dolanımını esas alan takvim sistemine hicri şemsi takvim denilmektedir.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Hicri Kameri Takvim


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Hz. Ömer zamanında Hicretin 17. yılında alınan bir kararla Hicretin olduğu sene Hicri Takvimin 1. yılı ve o yılın Muharrem ayı da Hicri Kameri takvimin yılbaşısı kabul edilmek suretiyle, o yıl 1 Muharrem'in rastladığı 16 Temmuz 622 tarihi de
Ömer bin el-Hattab (Arapça, عمر ابن الخطاب) (581 - 3 Kasım, 644) Sünni'ler 'Ömer Faruk adını da kullanmaktadırlar. Genellikle sadece Hz. Ömer olarak anılır. İkinci İslam Halifesidir (634-644).İslam kaynaklarına göre dört Raşit Halife (Hulefa-i Raşidin) arasında sayılmaktadır. Ayrıca Sahabe ve Aşere-i Mübeşşere dendir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Hicri Kameri Takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Pratikte Hicri Takvim olarak bu bilinmektedir.

Hicri Takvimde Aylar

=


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Muharrem

 • Hicri takvime göre yılın 1. ayı
 • 1 Muharrem - Hicri yılbaşı
 • 10 Muharrem - Aşure GünüMuharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibariyle "haram"dan türemiştir. sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Safer

 • Safer Hicri takvime göre yılın 2. ayı
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Rebiülevvel

 • Rebiülevvel Hicri takvime göre yılın 3. ayı
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Rebiülahir

 • Rebiülahir Hicri takvime göre yılın 4. ayı
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Cemaziyelevvel

 • Cemaziyelevvel Hicri takvime göre yılın 5. ayı
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Cemaziyelahir

 • Cemaziyelahir Hicri takvime göre yılın 6. ayı
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Recep

 • Hicri takvime göre yılın 7.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Şaban

 • Şaban (ay)|Şaban, Hicri takvime göre yılın 8. ayı.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • Ramazan

 • Ramazan, Hz. Ömer zamanında düzenlenen Ay takvimine göre dayalı takvim olan Hicri takvime göre yılın 9. ayı ve İslamiyette kutsal sayılan aydır. Arap Yarımadası'nda Persler'in, Romalılar'ın ya da başka medeniyetlerin kullnadığı Güneş ve Ay takvimleri kullanlıyordu. Arap Yarımadası'nda Hicaz-Asir bölgesinde hem Güneş hem de Ay takvimi kullanılıyordu, kullanılan Ay takviminde Ramazan 7. ay idi. Hz. Ömer zamanında Muharrem ayı Rebiülevvel yerine ilk ay yapılınca 9. ay olmuş oldu.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Şevval

 • Hicri takvime göre yılın 10. ayı ve bu ayda 6 gün oruç tutmak çok sevap olduğu gibi, bu ayda 6 gün oruç tutan bir yıl boyunca oruç tutmuş gibi kabul ediliyor.Bu durum matematiksel olarak şöyle izah edilir: bir iyilik en az 10 sevap kabul edilirse,30 gün ramazan
 • 10 sevap 300 gün eder6 gün şevval
 • 10 sevap 60 gün toplam 360 gün eder.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Zilkade

 • Zilkade Hicri takvime göre yılın 11. ayı
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Zilhicce

  Artık Yıl

  =

  Hicri takvimlerde de miladi takvim gibi artık yıllar mevcuttur. 30 yılda yaklaşık 11 günlük bir gerileme yapmaktadır. Bu gerilemeyi düzeltmek için 30 yıllık dönemde 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26 ve 29 yılları 355 gün, diğer yıllar ise 354 olur.

  Kameri Sene

  =

  Ayın dünya etrafında 12 defa dönüşü yaklaşık 354.367 gündür (354 gün 8 saat 48 dakika 34.68 saniyedir). Dünyanın güneş etrafında dönüşü ise 365.2422 gündür.

  Hicri yıl miladi yıldan ( 365.2422 - 354.367 =) 10.8752 gün daha kısa olduğundan aylar da bazen 29. bazen de 30 gün çekmektedir.

  Dış Bağlantılar

 • http://www.diyanet.gov.tr/turkish/vakithes_hicri.asp Hicri Takvim

 • http://www.ori.unizh.ch/hegira.html Online-Çevirici Hicri-Miladi takvim (Orientalisches Seminar der Universität Zürich, almanca)
  Hicri takvime göre yılın 12. ayı
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.  Yorumlar - Lütfen konu (Hicri Takvim) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.