Ayin

Ayin, (Farsça:¥y³n) kısaca dini tören demektir. Ayinler kendilerine özgü belirli dini ve geleneksel ritüelleri kapsar, çoğunlukla sembollerden ve ilahi kavramlardan faydalanır. Çoğu zaman tapınaklarda ve özel giysilerle, bazel özel makyajlarla yapılır.

AYIN (türkçe) anlamı

1. 1 . Tören:
2. ... ibadet
3. dinî ayin ve törenler serbesttir.- Anayasa.
4. 2 . eskimiş
5. müzikMevlevi tekkelerinde okunan ağır bestelerin biçimi.

AYIN (türkçe) anlamı

6. dinsel tören
7. tapınma
8. ibadet
9. kült
10. dinsel müzik.
11. mevlevi tekkelerinde okunan ağır bestelerin biçimi.

AYIN (türkçe) ingilizcesi

1. [Ayin]n. ceremony
2. rite
3. service
4. litany
5. observance
6. ordinance
7. ritual
8. sacrament
9. n. moon
10. earth's natural satellite
11. month
12. v. awake
13. wake
14. arouse (someone)
15. be woken up
16. be aroused (i.e. from sleep),

AYIN (türkçe) fransızcası

1. cérémonie [la]
2. messe [la]
3. office [le]
4. rite [le]
5. sacrement [le]
6. service [le]

AYIN (türkçe) almancası

1. Gottesdienst
2. Ritus
3. Zeremonie
Ayin, (Farsça:¥y³n) kısaca dini tören demektir. Ayinler kendilerine özgü belirli dini ve geleneksel ritüelleri kapsar, çoğunlukla sembollerden ve ilahi kavramlardan faydalanır. Çoğu zaman tapınaklarda ve özel giysilerle, bazel özel makyajlarla yapılır.
Önceki Paylaşımlar