Mistik

Mistik

Mistisizm, Yunanca μυστικός (mystikos) yani Eleusis Gizemlerine "katılan kişi" (initiate) ve gizemlere katılım anlamına gelen μυστήρια (mysteria) terimiyle ilişkilidir. Sözcüğün kökeni hakkındaki görüşlerden biri Yunanca'da dudak ve gözleri kapamak anlamına gelen mueinden geldiği yönündedir.[1] Ancak günümüzde mistisizm sözcüğü Eleusis gizemlerinden daha çok Neoplatoncu manevi gerçek veya Tanrı ile doğrudan deneyim, sezgi veya içe bakış yoluyla özdeşleşme veya yeni bir idrak düzeyine varma anlam

MISTIK (türkçe) anlamı

1. 1 . Mistisizm yanlısı olan
2. ilahiyat veya mistik yaşamla uğraşan kimse
3. gizemci
4. 2 . sıfatMistisizm ile ilgili:
5. Gaipten sesler duyuyor
6. ruhuna fısıldanan mistik şiirler yazıyordu artık.- Y. Z. Ortaç.

MISTIK (türkçe) anlamı

7. mistisizm yanlısı olan
8. gizemci
9. gizemsel

MISTIK (türkçe) ingilizcesi

1. adj. mystic,

MISTIK (türkçe) fransızcası

1. mystique [le][la]

MISTIK (türkçe) almancası

1. n. Mystiker
2. adj. mystisch
Mistik ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Mistisizm

Önceki Paylaşımlar