Grup 3 Element

Kısaca: Skandiyum grubu veya 3. grup elementleri, periyodik tablonun 3. grubunda yer alan elementlerdir. ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Periyodik tablo
3 yıl önce

dizilimi aynı olan elementlerin oluşturduğu birliğe grup denir. Gruplar periyodik tablodaki sütunlardır. Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri...

Element, Kimya, 1. periyot elementleri, elementler, atom numaraları, periyodik cetvel, tarihi, Atom
Kalkojen
3 yıl önce

Kalkojen, periyodik tablonun 16. grubudur. Bazen oksijen ailesi olarak da bilinir. İçinde bulundurduğu elementler oksijen (O), kükürt (S), selenyum (Se)...

Kalkojen, 2. periyot elementleri, 3. periyot elementleri, 4. periyot elementleri, 5. periyot elementleri, 6. periyot elementleri, 7. periyot elementleri, Gaz, Grup, Katı, Kükürt
Argon
3 yıl önce

tablonun 8A grubunda yer alan element. Simgesi Ar dir. Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Soy gazlardandır. 8. grup elementlerinde 3. sıradadır. Sanayide...

Argon, Element, Gaz, Kimya, Lamba, Periyodik tablo, Taslak
Bor
3 yıl önce

sembolü B olan kimyasal elementtir. Bor bir yarı metaldir. Gerek Güneş Sistemi'nde gerek Dünya'nın kabuğunda düşük miktarlı bir elementtir. Buna rağmen, doğada...

Bor, Periyodik Cetvel, Atom, Niğde, Bor (element), Maden,
Soy gaz
3 yıl önce

her biri, diğer elementlere kıyasla daha düşük kimyasal reaktifliğe sahip, kokusuz, renksiz, tek atomlu gaz olan kimyasal element grubudur. Helyum (He),...

Toprak alkali metal
3 yıl önce

Alkali Metaller: Periyodik tablonun baştan ikinci (2A) grubunda (dikey sırasında) yer alan elementlerdir. Sıklıkla beyaz renkli olup, yumuşak ve işlenebilir...

Baryum
3 yıl önce

Aktif bir element olduğu için su, hava ve asitlerle kolayca reaksiyon verir. Toprak alkali grup içerisinde doğada en yaygın bulunan element Kalsiyum(Ca)dur...

Baryum, 1774, Atom numarası, Bileşik, Element, Erime noktası, Kaynama noktası, Kelvin, Kilogram, Kimyacı, Periyodik cetvel
Halojen
3 yıl önce

Halojenler, periyodik tablonun 7A grubunda bulunan, tepkimeye eğilimli ametallerdir. Bu gruptaki elementlerin hepsinin elektronegatifliği yüksektir. Elektron...

Halojen, 2. periyot elementleri, 3. periyot elementleri, 4. periyot elementleri, 5. periyot elementleri, 6. periyot elementleri, 7. periyot elementleri, Aktinit, Alkali metal, Alkalin, Ametal