Polonyum

Kısaca: POLONYUM (Marie Curie'nin doğduğu ülke, Polonya'dan fr. polonium). Kim. Pierre ve Marie Curie tarafından pekblend içinde keşfedilen (1898) ilk radyoaktif element; pekblend'de radyumla birlikte bulunur. ...devamı ☟

Polonyum az olarak rastlanan radyoaktif, metalik bir element. Kimyasal sembolü Po, atom numarası 84 ve atom ağırlığı 210’dur. Bulunuşu ve elde edilişi: Tabiatta serbest halde bulunmaz. Radyoaktif bozunmalar sırasında uranyum, toryum ve aktinyum radyoaktif aileleri içerisinde meydana gelir. 1898’de Marie Cruie, Po-210’u uranyum cevherinde keşfetmiştir. Bir ton cevherde 0,1 miligram civarında bir miktar meydana gelir. Sentetik olarak da bizmutun nötronlarla bombardıman edilmesinden elde edilir. Polonyum, Radyum tuzlarının çözeltilerinden elektrolitik yolla ayrılabilir.

— Polonyum, atom numarası 84, atom ağırlığı Po = 210 olan kimyasal elementtir. Kimyasal bakımdan etkisi bizmut ve tellür'ün etkisine benzer. Yaklaşık olarak 140 günlük bir devir içinde alfa tanecikleri yayarak, kararlı kurşun haline dönüşen radyoaktif bir madendir.

Atom bombasından, sigaraya, elektronik cihazlardan, elbise fırçalarına kadar birçok üründe az miktarda polonyum kullanılıyor. Ama bir insanı öldürecek kadar polonyum da, bu ürünlerin birkaç tanesinden elde edilebilir.

Özellikleri: Peryodik cetvelde VI A grubunda bulunur. Elektron düzeni [1] 4f14 5d10 6s2 6p4, erime noktası 254°C, kaynama noktası 926°C ve yoğunluğu 9,4 g/cm3tür. Fiziksel özellikleri bakımından bizmuta, kimyasal özellikleri bakımından da tellüre benzer. Organik ve anorganik bileşikler meydana getirir. Oksidasyon sayısı genel olarak 2+ ve 4+ dır. 1898’den bu yana polonyumun tabii veya suni olarak 33 izotopu keşfedilmiş veya türetilmiştir. Po-210’un yarılanma süresi 138 gün civarındadır. Sun’ilerden Po-209’un yarılanma süresi yaklaşık 103 yıl, Po-208’in de yaklaşık üç yıldır. Diğerlerinin yarılanma süreleri oldukça kısadır.

Kullanılışı: Polonyum oldukça zehirli olup uğraşılması dikkat ister. İnsan ve diğer canlılara olan toksik radyasyonundan ve nadir bulunmasından dolayı, ancak alfa tanecikleriyle nötron kaynağı olarak nükleer fizik araştırmalarında sınırlı bir kullanma sahasına sahiptir.

Atom numarası: 84 Simge: Po Kütle numarası: 208.98 Kaynama Noktası (C): Erime Noktası (C): Yoğunluk: Buharlaşma Isısı: Kaynaşma (Füzyon) Isısı: Elektriksel iletkenlik: Isıl iletkenlik: Özgül Isı Kapasitesi:

Pierre ve Marie Curie tarafından pekblend içinde keşfedilen (1898) ilk radyoaktif element; pekblend'de radyumla birlikte bulunur.

Polonyum, atom numarası 84, atom ağırlığı Po=210 olan kimyasal elementtir. Kimyasal bakımdan etkisi bizmut ve tellür'ün etkisine benzer. Yaklaşık olarak 140 günlük bir devir içinde alfa tanecikleri yayarak, kararlı kurşun haline dönüşen radyoaktif bir madendir.

polonyum

Atom numarası 84, atom ağırlığı 210 olan, ilk radyoaktif element (simgesi Po).

polonyum

Türkçe polonyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. polonium

polonyum

atom numarası 84, atom ağırlığı 210 olan, ilk radyoaktif element, simgesi po.

polonyum

Türkçe polonyum kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Polonium

İlgili konular

1898 element kimya uranyum

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Polonyum
3 yıl önce

sigarada bulunan polonyum, böbrek, karaciğer ve dalakta onarılamaz zarar yaratır. Çürümesi halinde büyük enerji ortaya çıkar. Bir gram polonyum, 140 watt ısı...

Polonyum, 1898, Element, Kimya, Taslak, Uranyum
Polonyum izotopları
3 yıl önce

210Po, doğal olarak oluşan polonyumlar arasındaki en uzun yarı ömre sahip izotoptur. 209Po ise 125 yıllık yarı ömrüyle tüm polonyum izotopları arasında en...

Livermoryum
6 yıl önce

elementtir. Sembolü Lv 'dir (önceden Uuh). Bazı araştırmacılar tarafından eka-polonyum olarak adlandırılmıştır. Geçici olarak ununheksiyum biçiminde kullanılan...

Kalkojen
3 yıl önce

bulundurduğu elementler oksijen (O), kükürt (S), selenyum (Se), tellür (Te), radyoaktif element polonyum (Po) ve yapay element livermoriyumdur (Lv). Kalkojenit...

Kalkojen, 2. periyot elementleri, 3. periyot elementleri, 4. periyot elementleri, 5. periyot elementleri, 6. periyot elementleri, 7. periyot elementleri, Gaz, Grup, Katı, Kükürt
Yarı metal
3 yıl önce

maddeleridirler. Bor, Silisyum, Germanyum, Arsenik, Antimon, Tellür ve Polonyum yarı metallere örnektir. Bu elementlerin fiziksel özellikleri metallere...

Yarı metal, Diyot, Kimya, Periyodik tablo, Taslak, Transistör
Radyasyon
3 yıl önce

rastlamışlardır. Bu deneyde polonyum ve radyum oluştuğunu görmüşlerdir ve bu iki elementi ilk keşfedenler olmuşlardır. Polonyum ve özellikle radyumun daha...

Işınım, Atom çekirdeği, Dalga, Elektromanyetik dalga, Elektromanyetik ışın, Elektromanyetik ışınım, Elektron, Enerji, Foton, Genel görelilik, Isı
Alfa parçacığı
3 yıl önce

oldukları hasardan yaklaşık 100 kat daha fazladır. Alfa ışınımı yapan polonyum-210 un sigara sebebiyle meydana gelen akciğer ve bağırsak kanserlerinde...

George Koval
6 yıl önce

polonyumunun Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndaki bir başka proje tesisine gönderildiği yönündeydi. Koval, 27 Haziran 1945'te Oak Ridge'deki polonyum...