ağaç

Ağaç, tek gövdesi bulunan, beslenmeyi ana ve yan köklerden alan 4-5 m boyundaki odunsu bitki. Toprağa düşen tohumdan en önce fide meydana gelir. Fide bir yıl sonra fidan halini alır. Hücrelerinin çoğalmasıyla dal ve yapraklar, gövde ve kök olarak üç parçadan ibaret bir ağacın küçük bir modeli olur. Her yıl ağacın dallarında ve köklerinde yeni sürgünler çıkarken, gövdede de bir tane yıllık halka meydana gelir. Bu halkalar, ağacın enine büyüyerek yaptığı odun tabakasıdır. Yağışı bol yıllarda, g

Ağaç, Akasya, Akçaağaç, Armut, At kestanesi, Avustralya, Ayva, Ayçiçeği, Ağaç (anlam ayrım), Bitki, Buharlaşma
ağaç
Ağaç
Alm. Baum, Fr. Arbre, İng. Tree. Tek gövdesi bulunan, beslenmeyi ana ve yan köklerden alan 4-5 m boyundaki odunsu bitki.

Toprağa düşen tohumdan en önce fide meydana gelir. Fide bir yıl sonra fidan halini alır. Hücrelerinin çoğalmasıyla dal ve yapraklar, gövde ve kök olarak üç parçadan ibaret bir ağacın küçük bir modeli olur. Her yıl ağacın dallarında ve köklerinde yeni sürgünler çıkarken, gövdede de bir tane yıllık halka meydana gelir. Bu halkalar, ağacın enine büyüyerek yaptığı odun tabakasıdır. Yağışı bol yıllarda, geniş bir halka; kurak geçen yıllarda ise, ince ve küçük bir halka meydana gelir. Bu halkalardan ağacın yaşı kolayca anlaşılabilir.

Gövdesinden enine kesilen bir ağaç incelenecek olursa, en dışta kabuk, sonra yıllık halkaları meydana getiren hücre tabakaları ve en içte de öz kısım görülür.

Bir ağacın gerçekten canlı olan biricik kısmı, kabuğun altında odunun yüzeyindeki ince bir hücre tabakasıdır. Buna katman doku tabakası denir. Bu tabaka ağacı geliştiren ve büyümesini sağlayan tabakadır. Genç bir ağaca çivi çakıldığında veya ağaç bir dal verdiğinde, çivinin ve dalın yerden yüksekliği hiç değişmez.

Bütün canlı varlıklar gibi ağacın da dokularının arasında devamlı bir su dolaşımı olur. Bu su dolaşımının sağlanabilmsi için ağacın devamlı ve bol miktar suya ihtiyacı vardır. Çok büyük bir kayın ağacı, kuru ve sıcak bir günde 250 litre, küçük bir ayçiçeği ise 1 litre su harcar. Okaliptus ağaçları ise günde ortalama 400 litre su harcadıklarından bataklıkları kurutmada faydalanılır.

Ağacın ihtiyacı olan su, büyük ağaç türlerinde elli metrenin üzerinde bir yüksekliğe çıkmak mecburiyetindedirler. Acaba bu nasıl olur? Bu hadisede önemli olan birinci kuvvet kılcallık olayıdır. Odun boruları demetlerinde 10 metreye kadar etkilidir. İkinci kuvvet ise, kök basıncıdır. Bu basınç ile ağaçta su 30 metre kadar yüksekliğe çıkarılabilmektedir. Bir diğer önemli kuvvet de yapraklardan suyun buharlaşması (terleme) ile meydana gelen emme kuvvetidir. Buna Kohezyon gerilimi de denir. Terlemenin (transpirasyon) büyük kısmı gözeneklerle, az bir kısmı da diğer yüzeylerle sağlanır. Kohezyon kuvveti su moleküllerini birbirine bağlar. Bu gerilim, suyun kopmayan bir sütun halinde yükselmesini sağlar. 100 metreye kadar etkilidir. Sekoya gibi yüksekliği 100 metreyi bulan dev ağaçlarda su tepelere kadar kohezyon kuvvetiyle yükselir.

Bir ağaç kendi besinini doğrudan doğruya toprak ve havadan güneş ışığı vasıtasıyla üretir. Bu, hiç bir canlı hayvan vücudunun yapamadığı son derece karmaşık bir hadisedir. Yapraklardaki klorofil denilen yeşil madde sayesinde, havanın karbondioksitinden, güneş ışığı altında fotosentez denilen olay sonucunda kendisi ve diğer canlılara faydalı besinleri meydana getirir.

Her yaprak, kendini dışarıya karşı koruyacak çok etkili bir tabaka ile sıkı sıkıya örtülüdür. Hava, yaprakların altındaki çok küçük deliklerden girebilir. Suyun buharlaşması da, yine bu deliklerden (por) sağlanır. Yaprak ihtiyaca göre bu delikleri açar veya kapatır. Ağaç kabuğu çok etkili bir su geçirmeyici zırhtır. Bir ağaç, başından ayaklarına kadar, su buğusunun dışarı sızmasına karşı sırlanmıştır.

Ağaçlar günlük hayatın her kısmında son derece çeşitli ve o derece yaygın olarak kullanılır. Kağıt yapımından mobilya yapımına, meyvelerinin besin olarak kullanımından süs ağaçlarına kadar, sayısız denebilecek kullanılış yeri vardır. Büyük ağaç toplulukları olan ormanlar ise, bir memleketin iklimini, hatta ekonomisini etkileyecek kadar önemlidir.

Eski jeolojik devirlerde yaşamış, bugün nesli tükenmiş dev ağaçlara dünyanın bazı bölgelerinde nadiren rastlanabilmektedir. Ağaçların boyları ve yükseklikleri bir hayli değişiklik gösterir. Boyları üç metreden yüz on metreye kadar; yaşları otuz-kırk yıldan beş bin yıla kadar olan ağaçlara rastlanmaktadır. Dünyanın en yaşlı ve yüksek ağaçlarından olan ve Amerika’da Sierra Nevada Dağlarında bulunan sekoyalar (Sequoia) yüz on metre yüksekliğe ve 6-9 m çapa erişebilir. Bunların yaşları da dört bin yılı bulmaktadır. Avustralya’da yüksek boylu ormanlar meydana getiren okaliptus ağaçları da yüz metreyi bulmaktadır. Ağaçların yaşları bir hayli farklılıklar göstermektedir. Son yıllarda dünyanın en yaşlı ağacının bir çam türü (Pirus aristata) olduğu belirlenmiştir.

Ağaçların gelişmesi için en elverişli şart bol yağmur olup, bu da tropik iklimlerde görülür. Tropikal iklimlerde kurak bölgelerin cüce bitkileri ağaç haline gelir.

Fırtınalar, seller, yıldırım, yangın gibi tabii afetler, usulsüz kesimler gibi insanların yaptığı tahripler, bitki hastalıkları, ağaçların en büyük düşmanları olarak sayılabilir.

Türkiye’de yetişen bazı ağaçların yaşları:

Meşe, ıhlamur, köknar1000 yıl

Kayın900 yıl

Zeytin400 yıl

Elma, armut300 yıl

Akkayın250 yıl

Türkiye’de yetişen bazı ağaçların yükseklik ve kalınlıkları:

BoyuÇapı

Köknar75 m3 m

Ladin60 m2 m

Melezağacı53 m16 m

Çam50 m1 m

Kayın44 m2 m

Meşe53 m4 m

Dışbudak30 m1.7 m

Kaynaklar

* http://tr.wikipedia.org * Rehber Ansiklopedisi

Ağaç Anlamları

ağaç

Türkçe ağaç kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. arboreal, tree-like, pertaining to trees; living in trees
n. tree

ağaç

gövdesi odun ya da kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
direk.
bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan.

ağaç

Türkçe ağaç kelimesinin Fransızca karşılığı.
arbre [le], bois [le]

ağaç

Türkçe ağaç kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Baum, Holz

ağaç

1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfatBu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan:
"Ağaç tekne."-
3 . Direk.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz ağaca dayanma kurur, adama (veya insana) dayanma ölür ağacı kurt, insanı dert yer ağaç olmak ağaç yaşken eğilir

ağaç

Türkçe ağaç kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. arboreal, tree-like, pertaining to trees; living in trees n. tree

ağaç

Türkçe ağaç kelimesinin Fransızca karşılığı.
arbre [le], bois [le]

ağaç

Türkçe ağaç kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Baum, Holz

İlgili konuları ara

akasya akçaağaç armut at kestanesi avustralya ayva ayçiçeği ağaç (anlam ayrım) bitki buharlaşma
...

Okuma Önerileri

Anadolu palamut meşesi
3 yıl önce

Anadolu palamut meşesi (Quercus ithaburensis subsp. macrolepis), kayıngiller (Fagaceae) familyasından doğal olarak Anadolu'da yetişen meşe alt t

Anadolu palamut meşesi, Alt tür, Anadolu, Bilimsel sınıflandırma, Fagaceae, Kayıngiller, Magnoliophyta, Magnoliopsida, Meyve, Meşe, Palamut (yemiş)
Anadolu sığla ağacı
3 yıl önce

Anadolu sığla ağacı (Liquidambar orientalis), Altingiaceae familyasından dünyada yalnızca Türkiye'de Fethiye ve Muğla civarında yetişen end

Anadolu sığla ağacı, Bilimsel sınıflandırma, Binominal nomenklatür, Endemik, Fethiye, Lentisel, Liquidambar, Magnoliophyta, Magnoliopsida, Meyve, Muğla
André Gide
3 yıl önce

André Paul Guillaume Gide (22 Kasım 1869 Paris - 19 Şubat 1951 Paris) Fransız yazar.

Andrí© Gide, 1869, 1889, 1893, 1894, 1895, 1896, 1908, 1916, 1924, 1925
Ankara Etnografya Müzesi
3 yıl önce

Ankara Etnografya Müzesi Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunmaktadır. Kurtuluş Savaşı'nda cuma namazlarının kılındığı eski adı Namazg

Ankara Etnografya Müzesi, 15 Nisan, 1924, 1925, 1927, 1928, 1930, 1938, 1953, 29 Kasım, Anadolu
Anouar Brahem
3 yıl önce

Anouar Brahem, 1957, 1991, 1992, 1995, 1998, 2001, 2002, 2006, 20 Ekim, Caz
Antep fıstığıgiller
3 yıl önce

Sakız ağacıgiller (Anacardiaceae), iki çenekli çiçekli bitkilere dahil bir bitki familyası. Tropik ve subtropik bölgelerde yaşayan odunsu bit

Antep fıstığıgiller, Antep fıstığıgiller, Alt cins, Alt familya, Alt oymak, Alt sınıf, Alt takım, Alt tür, Alt âlem, Alt şube, Antep fıstığı
Antimatter (Grup)
3 yıl önce

Antimatter, Mick Moss ve Anathema'dan ayrılan Duncan Patterson tarafından 1997 yılında kurulmuş gruptur. Müzikleri oldukça depresif olmakla bir

Antimatter, Lights Out, Müzik grubu, Planetary Confinement, Saviour, Taslak, Live @ K13, The Lotus Eaters
Appen
3 yıl önce

Appen Almanya'nın kuzeyinde Schleswig-Holstein eyâletinde, Pinneberg iline bağlı bölge. 20,29 km2 yüzölçüme sahiptir.

Appen, Almanya, Avrupa, Barmstedt, Bevern, Bilsen, Bokel, Bokholt-Hanredder, Borstel-Hohenraden, Brande-Hörnerkirchen, Bullenkuhlen
Araklı, Trabzon
1 yıl önce

Araklı(eski adı Pontusça "Ηράκλεια" - Erakleia), Trabzon ilinin bir ilçesidir.

Araklı, Trabzon, 2000, Akçaabat, Trabzon, Araklı, Arsin, Trabzon, Belediye başkanı, Beşikdüzü, Trabzon, Buzluca, Buzluca, Araklı, Dernekpazarı, Trabzon, Değirmencik, Araklı
Arapgir
3 yıl önce

Malatya`nın, 39 derece - 05 dakika kuzey paralelleri ile 38 derece - 30 dakika doğu meridyenleri üzerinde yer alan bir ilçesidir.

Arapgir, Arguvan, Baskil, Divriği, Doğu Anadolu Bölgesi, Dutluca, Düzce, Elazığ, Erzincan, Fırat, Keban
...

Görüşler

misafir Avatar
misafir - 5 yıl önce
Ağaçların yok olması;yaşama ortamının bozulması ve iklimin olumsuz yönde etkilenmesi ve devamında yaşam zincirinin kopması en sonunda da tüm yaşamın yok olması anlamına gelir.

Boyama Sayfası Avatar
Boyama Sayfası - 1 yıl önce
Çocuklar ve yetişkinler için boyama sayfaları sadece kids-ausmalbildertv.com adresinde bulunuyor. <a rel=”dofollow” href=”https://www.kids-ausmalbildertv.com” title=”boyama sayfası”>boyama sayfası</a>

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.