Keton

Kısaca: Ketonlar, bir organik fonksiyonel grubun ve bu grubu içeren bileşiklerin genel adıdır. Merkezdeki karbon atomuna çift bağla bağlanmış bir oksijen (karbonil) ve aynı karbona bağlanmış iki karbon atomundan oluşur. Bu iki karbon atomu alifatik veya aromatik bir bileşiğe ait olabilir. ...devamı ☟

keton
Keton

Ketonlar, bir organik fonksiyonel grubun ve bu grubu içeren bileşiklerin genel adıdır. Merkezdeki karbon atomuna çift bağla bağlanmış bir oksijen (karbonil) ve aynı karbona bağlanmış iki karbon atomundan oluşur. Bu iki karbon atomu alifatik veya aromatik bir bileşiğe ait olabilir.

Ketonlar kapalı olarak R1(CO)R2 şeklinde gösterilir.

Organik sentezlerde çeşitli ketonlar büyük bir yer tutarlar ve önemli bir bileşik sınıfıdır. Aseton (dimetil keton veya propanon), günlük hayatta bilinen bir keton bileşiğidir.

kimya-taslak

Кетон

Kaynaklar

Vikipedi

keton

Almanca keton kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Smirnykh] n. ketone, organic compound containing a carbonyl group (Chemistry)

keton

Türkçe keton kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Smirnykh] n. ketone, organic compound containing a carbonyl group (Chemistry)

keton

karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen bileşik.

keton

Almanca keton kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. keton (n)

keton

Türkçe keton kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Keton

keton

Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

keton Resimleri

Keton
3 yıl önce

bilinen üyeleri çözücü olarak kullanılan aseton ve etil metil ketondur. Beyin ya Glikoz ya da Keton ile beslenir. Glikoz ile beslenen beyinlerde serotonin hormonu...

Keton, Aseton, Karbon, Kimya, Organik, Taslak, Aromatik, Alifatik, Karbonil
Metil etil keton
3 yıl önce

Etil metil keton ya da Metil etil keton, kısaca MEK olarak da bilinen, sistematik adı bütanon olan sıvı bir organik bileşiktir. Asetona benzer bir kokuya...

Benzofenon
3 yıl önce

Benzofenon, ayrıca difenylmetanon, fenil keton, difenil keton veya benzoylbenzen olarak da bilinir. Kimyasal formülü (C6H5)2CO veya Ph2CO şeklindedir....

Benzofenon, Anilin, CAS kayıt numarası, Ergime noktası, Fenil, Hidrojen, IUPAC adlandırma sistemi, Karbon, Kaynama noktası, Maddenin hali, Molekül ağırlığı
Keto asit
3 yıl önce

Keto asitler veya ketoaasitler (aynı zamanda okzo asitler veya okzoasitler şeklinde de adlandırılırlar) bir keton grubu ve karboksilik asit grubu barındıran...

Ketoz
3 yıl önce

Ketoz, molekül başına bir keton grubu barındıran karbonhidratlardır. 3 karbon atomuyla dihidroksi aseton, tüm ketozlar arasındaki en basit şekerdir. Bu...

Hafniyum
3 yıl önce

Farklı çözünürlüklere sahip metal- tiyosiyanat bileşikleri metil izobütil keton içerisinde çözeltisi hazırlanır. Ve bu çözeltilerde kullanılarak ayırma...

Hafniyum, Element, Kimya, Taslak
Ketozis
3 yıl önce

keton cisimcikleri artar (ketonemi).İdrarda ise 30–40 mg’dan 200–250 mg/l’ye kadar (ketonüri), ayrıca sütte (ketolakti) ve solunum havasında da keton...

Ketozis, Taslak, Ziraat
Metil grubu
3 yıl önce

eterden çok daha yüksektir. (Dimetil eter -24 °C'de, metanol 64 °C'de kaynar) Asetonda da iki tane metil grubu bulunur. Bu yüzden dimetil keton da denir....