Babilliler

Kısaca: Sami ırkından olan Babilliler, M.Ö.2050'ye doğru Babil ("Tanrının kapısı") kentine yerleşip, daha sonra Kaidelileri ve Sümerlerin dışındaki yerli halk ile Sami karışımından oluşan Asurluları egemenlikleri altına aldılar. ...devamı ☟

Babilliler
Babilliler

Sami ırkından olan Babilliler, M.Ö.2050'ye doğru Babil ("Tanrının kapısı") kentine yerleşip, daha sonra Kaidelileri ve Sümerlerin dışındaki yerli halk ile Sami karışımından oluşan Asurluları egemenlikleri altına aldılar. Çok geçmeden, birbirinden güçlü hükümdarlarıyla, Babil'i bölgenin siyaset ve din merkezi haline getirdiler. Hammurabi döneminde (M.Ö.1793 - M.Ö.1750), Babil uygarlığı doruk noktasına ulaştı. Fakat Hammurabi'nin kurduğu imparatorluk çok uzun yaşamadı. M.Ö. XVI. yy'da, kuzeyden gelen Hititler, Babil'i yağmaladılar, sonra da Anadolu'ya geri döndüler. Hititlerden sonra, dağlı bir halk olan Kassitler, Babil'i ele geçirerek yerleştilerse de, bozguna uğrattıkları ulusun uygarlığını benimsediler. M.Ö. XII. yy'daysa, yavaş yavaş güçlenen Asurlular, Mezopotamya'daki rakipleri Hititlerin ve Kassitlerin zayıflamasından yararlanarak, onları yenilgiye uğrattılar. O tarihten sonra, Asur hükümdarları doğuya egemen oldular. Babil ve Asur uygarlıkları

misafir - 8 yıl önce
babilliler mezopotamyada yaşamış onceleri 1.babil denilen ve babillilerin baskenti olan bu yerde yasamışlardır. Devet baskanları Hamurabi' dir. Hamurabi yaptığı savaşı kaybedince halkıyla birlikte Mısırlılara esir düşer ve 1. babilden ayrılıp 2. babil şehrini kurar ve burda ölür

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Babilliler Resimleri

Babil
3 yıl önce

ve Babillilerin dinleriyle tanrılarını paylaşıyorlardı. Ama en büyük tanrıları, adını imparatorluğun başkentine verdikleri Asur'du. Hem Babilliler, hem...

Babil, Akadca, Akadlar, Akkad dili, Asur, Asur Kralları, Asuroloji, Babil'in Asma Bahçeleri, Babil (anlam ayrımı), Babil Kralları, Babil köyü
Ekonomi
3 yıl önce

ölçekte bir ekonomi oluştururken, günümüzdeki anlamıyla ilk ekonomiyi Babilliler ve komşu şehir devletleri kurmuştur. ^ Sheila C. Dow (2005), "Axioms and...

İktisat, Arz, Açık Piyasa İşlemleri, Barter, Bütçe, Ceteris Paribus, Coase Teoremi, Deflasyon, Deflatör, Dezenflasyon, Döviz
Nabu
3 yıl önce

Nabu, Asur ve Babil hikmet-irfan ve yazı tanrısı. Babilliler tarafından, Marduk'un oğlu ve Ea'nın torunu olarak tapılırdı. Nabu'nun eşi Taşmetum'du. Aslen...

Nabu, Agasaya, Annuna, Apsİ», Arap mitolojisi, Babil, Babil mitolojisi, Bel (tanrı), Elohim (tanrılar), Enlil, Gılgamış Destanı
Zamanın ölçülmesi
3 yıl önce

için bu hareketlerden faydalanırdı. Babilliler MÖ 2400’lerde yılı 12 eşit parçaya ve günü 24 saate ayırmışlar.Babilliler ve onlardan ayrı olarak Mısırlılar...

Zamanın ölçülmesi, 1582, 1752, 30 Şubat, Artık saniye, Artık yıl, Avrupa Yaz Saati, Ay (zaman), Babil, Dünya, GMT
Karkamış Savaşı
3 yıl önce

MÖ 604 yılında Babilliler ile Mısırlıların Karkamış'ta karşı karşıya geldiği savaş. MÖ 612'de Asurluların başkenti Ninova Babilliler tarafından işgal...

Babil ve Asur Uygarlıkları
3 yıl önce

Ninova'da üç büyük saray yaptırmıştı. Asurlular ve Babilliler yapıları farklı biçimde süslüyorlardı. Babilliler duvarları renkli sırlı tuğlalarla kaplıyorlardı...

Babil ve Asur uygarlıkları, Babil ve Asur uygarlıkları
Coğrafi koordinat sistemi
3 yıl önce

olarak bir elipsoit ya da basık sferoit şeklinde olmasıdır. İlk defa Babilliler ortaya atmış, sonrasında Batlamyus tarafından bir tam çemberin 360 derece...

Coğrafi koordinat sistemi, Babil, Batlamyus, Boylam, Coğrafya, Dünya, Enlem, Küresel koordinat sistemi, Taslak, Çember
Lavta
3 yıl önce

bir Batı müziği ve Türk müziği çalgısı. İlk çağda Sümerler, Mısırlılar, Babilliler, Romalılar ve Yunanlarda bu sazın ilkel şekline rastlandı. Daha sonraları...