Bazik

Kısaca: Bazik, baz özelliği taşıyan, alkali. Örneğin, sabun. ...devamı ☟

Bazik

Alkaline

Bazik

Türkçe Bazik kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. alkaline pref. sub

Bazik

baz niteliğli gösteren. bileşiminde asit ve baz ağırlığı oranı normal tuza göre daha az fakat baz oranı normal tuza göre yüksek olan (tuz).

Bazik

Türkçe Bazik kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. basisch

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Baz
3 yıl önce

yukarıdaki gibidir. Fakat amonyak (NH3) hidroksit iyonu bulundurmamasına rağmen bazik özellik gösterir. Çünkü sulu çözeltisinde OH− iyonları derişiminin artışına...

Baz, Su, Elekron
Bazik oksijen fırını
6 yıl önce

Bazik oksijen fırınları, (BOF) ya da diğer adıyla LD konverterleri yüksek fırında üretilen sıvı ham demirin çeliğe dönüştürülmesinde kullanılan fırınlardır...

Tuz (kimya)
3 yıl önce

Ca3(PO4)2 birer normal tuzdur. Bazik tuzlar, bünyelerinde en az bir OH iyonu bulunduran tuzlardır. Suda çözündükleri zaman ortamı bazik yaparlar. Pb(OH)Cl, Sn(OH)Cl...

Histidin
3 yıl önce

nedeniyle bazik özellik taşır. Bu kimyasal özellikler proteinlerde farklı şekillerde değerlendirilebilir. Katalitik triadlarda(en), histidindeki bazik azot...

Histidin, Alanin, Aminoasit, Azot, Enzim, Histamin, Muz, Nitrojen, PH, Plazma, Protein
Amfoter
3 yıl önce

Amfoter, oksit ve hidroksitleri asidik ve bazik karakterleri bir arada taşıyan element veya bileşikler. Amfoter maddeler hem asitlerle hem de bazlarla...

Amfoter, Asid, Baz, Element, Kimya, Periyodik cetvel, Sülfür, Taslak, Elektronegativite, Oksit, Hidroksit
Oksit
3 yıl önce

Metallerin O−2 ile oluşturduğu bileşiklerdir. Genellikle bazik karakterlidir. Na2O, CaO, Ag2O, CuO Bazik oksitler suda çözündüklerinde baz oluştururlar. Asitlerle...

Arjinin
3 yıl önce

L-Arjinin boynuzun hidrolizik parçalanması sonucunda elde edilmiştir. Arginin bazik özellik taşıyan aminoasitlerden biridir. Uzun yan zinciri hidrofobik özellik...

Histon
3 yıl önce

Histonlar, çoğunlukla ökaryotik hücrelerde bulunan, küçük molekül ağırlıklı, bazik proteinlerdir. Lizin ve arginin içeriklerine göre, H1 (H5 de denir), H2A...

Histon, DNA, Hücre biyolojisi, Kromatin