Beşeri Bilimler

Kısaca: Beşerí bilimler (İngilizce: ''Humanities'') doğal ve sosyal bilimlerin temel ampirik yöntemlerinden ayrılan, büyük oranda analitik, eleştirel veya spekülatif yöntemler kullanarak insan durumunu inceleyen disiplinlerdir. ...devamı ☟

Beşerí bilimler (İngilizce: Humanities) doğal ve sosyal bilimlerin temel ampirik yöntemlerinden ayrılan, büyük oranda analitik, eleştirel veya spekülatif yöntemler kullanarak insan durumunu inceleyen disiplinlerdir. Beşerí bilimlerle ilişkili disiplinlere örnek vermek gerekirse; antik ve çağdaş diller, edebiyat, tarih, felsefe, din, görsel sanatlar, performans sanatları (müzik dahil) gibi dallar zikredilebilir. Bazen beşerí bilimler dahil edilen bazı ek alanlar ise antropoloji, alan çalışmaları, iletişim ve kültürel çalışmalardır; bununla birlikte bu alanlar sıklıkla sosyal bilimler dahilinde ele alınırlar. Beşeri bilimler tarihi Batı'da beşerí bilimlerin kökeni antik Yunan'a uzanmaktadır. Rome döneminde, yedi liberal sanat kavramı ortaya çıkmıştır; gramer, retorik ve mantık (trivium) ile birlikte aritmetik, geometri, astronomi ve müzik (quadrivium). Nitekim bu konular daha sonraları da bu kompozisyon içinde önemlerini korumuşlar ve Orta Çağ boyunca da eğitimde gösterilen temel konular olmuşlardır.Levi, Albert W.; The Humanities Today, Indiana University Press, Bloomington, 1970. Rönesans döneminde önemli bir kayma yaşanmış ve beşerí bilimler uygulamadan ziyade incelenmesi (çalışılması) gerekilen konular olarak görülmeye başlanmıştır ki bu geleneksel alanlardan edebiyat ve tarih gibi alanlara yaşanan bir kayma ile birlikte gerçekleşmiştir. 20. yüzyılda bu bakış açısı postmodernist hareket tarafından reddedilmiştir ki postmodernist hareket beşerí bilimleri demokratik bir topluma uygun olacak daha eşitlikçi (egalitaryan) bir şekilde yeniden tanımlamaya uğraşmıştır.Walling, Donovan R.; Under Construction: The Role of the Arts and Humanities in Postmodern Schooling Phi Delta Kappa Educational Foundation, Bloomington, Indiana, 1997.

Kaynakça ve notlar

}

Kaynaklar

Vikipedi

beşeri bilimler

Türkçe beşeri bilimler kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. humanities

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Beşeri bilimler
2 yıl önce

beşerî bilimleri demokratik bir topluma uygun olacak daha eşitlikçi (egalitaryan) bir şekilde yeniden tanımlamaya uğraşmıştır. Dijital insanî bilimler ^ Levi...

Sosyal bilimler
2 yıl önce

Sosyal bilimler, toplumsal bilimler veya toplum bilimleri; insanın muhatabı olan her şey ile ilişkisini araştıran, olayları incelerken merkeze insanı ve...

Sosyal bilimler, Antropoloji, Bilim, Coğrafya, Dilbilim, Ekonomi, Müzikoloji, Nöropsikoloji, Psikoloji, Sanat, Siyaset bilimi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
6 yıl önce

Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Yabancı Diller Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü...

Avusturya Bilimler Akademisi
3 yıl önce

enstitüleri, biri matematik ve doğa bilimleri (mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse) ve biri beşeri bilimler ve sosyal bilimler (philosophisch-historische...

Tiflis Üniversitesi
2 yıl önce

yaklaşık 30.000 öğrenci öğrenim görektedir. Üniversitede Hukuk, Ekonomi, Beşeri bilimler, Sağlık ve Doğal Bilimleri Fakültesi bulunmaktadır. Resmi sitesi...

Din Bilimleri
2 yıl önce

alanlarla, dinleri sosyoloji, psikoloji, antropoloji, tarih gibi sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden ele alan din sosyolojisi, din psikolojisi, din antropolojisi...

Din bilimleri, Din, Din Felsefesi, Din Fenomenolojisi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi, Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, Mircea Eliade
Beşeri Coğrafya
2 yıl önce

coğrafya anabilim dalıdır. Beşeri coğrafya, yeryüzünde insanın değiştirdiği ve hâlen değiştirmekte olduğu görünümünü analiz eder . Beşeri coğrafya bireyle ilgilenmez...

Beşer ve Tabiat
6 yıl önce

Beşer ve Tabiat, 1919 yılında İstanbul’da toplam beş sayı yayımlanmış haftalık bir bilim dergisidir. Sahibi ve başyazarı Suphi Ethem Bey, sorumlu müdürü...

Beşer ve Tabiat, 1919, Ağustos, Dergi, Eylül, Suphi Ethem, Taslak