Centil ya da Gentile (Latince: ``gentilis``), Tanah ve Eski Ahit`te ``"İsrailoğulları`ndan olmayan"`` anlamında kullanılan tabir. Günümüzde çoğunlukla ``"Yahudi olmayan"`` anlamında kullanılır.

Centil

Centil ya da Gentile (Latince: ``gentilis``), Tanah ve Eski Ahit`te ``"İsrailoğulları`ndan olmayan"`` anlamında kullanılan tabir. Günümüzde çoğunlukla ``"Yahudi olmayan"`` anlamında kullanılır.

Bu sözcük önceleri "belirli bir ırktan veya soydan meydana gelen bir toplulukta, o gruba dahil olmayan kişi" anlamında kullanılıyordu. Eski Ahit`te de zaman zaman Yahudilikten bağımsız olarak bu anlamda kullanılmıştır. Mormonlar tarafından da Mormon olmayanları tanımlamak amacıyla kullanılmıştır.

KökenbilimCentil sözcüğünün kökü Yunanca ``genos`` (aile, soy) sözcüğüne ve sonrasında Latince aynı anlama gelen ``gens`` sözcüğüne dayanır. Bu kelime Kitab-ı Mukaddes`in baş Latince çevirisi Vulgate yapılırken, Yunanca ve İbranice benzer anlamlara gelen sözcüklere Latince karşılık olarak kullanılmıştır.

din-taslak

Gentile Gentils

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar