Centil

Kısaca: Centil ya da Gentile (Latince: ``gentilis``), Tanah ve Eski Ahit`te ``"İsrailoğulları`ndan olmayan"`` anlamında kullanılan tabir. Günümüzde çoğunlukla ``"Yahudi olmayan"`` anlamında kullanılır. ...devamı ☟

Centil ya da Gentile (Latince: ``gentilis``), Tanah ve Eski Ahit`te ``"İsrailoğulları`ndan olmayan"`` anlamında kullanılan tabir. Günümüzde çoğunlukla ``"Yahudi olmayan"`` anlamında kullanılır.

Bu sözcük önceleri "belirli bir ırktan veya soydan meydana gelen bir toplulukta, o gruba dahil olmayan kişi" anlamında kullanılıyordu. Eski Ahit`te de zaman zaman Yahudilikten bağımsız olarak bu anlamda kullanılmıştır. Mormonlar tarafından da Mormon olmayanları tanımlamak amacıyla kullanılmıştır.

Kökenbilim

Centil sözcüğünün kökü Yunanca ``genos`` (aile, soy) sözcüğüne ve sonrasında Latince aynı anlama gelen ``gens`` sözcüğüne dayanır. Bu kelime Kitab-ı Mukaddes`in baş Latince çevirisi Vulgate yapılırken, Yunanca ve İbranice benzer anlamlara gelen sözcüklere Latince karşılık olarak kullanılmıştır.

din-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.