Dualizm

Kısaca: Düalizm, felsefe ve din biliminde başta olmak üzere, çeşitli öğretilerden bahsetmek ve bunları tanımlamak için geliştirilen yöntem olarak adlandırılabilir. Bu öğretilerin tamamında iki temel maddenin (genelde zıt) bulunduğu yer alır. ...devamı ☟

Dualizm ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Düalizm

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Monizm
2 yıl önce

mutlak olarak iki tür madde (veya zorunluluk, ilke) olduğunu ileri süren dualizmden ve mutlak olarak birçok türde madde (veya zorunluluk, ilke) olduğunu ileri...

Monizm, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Din, Dualizm, Ezoterizm, Felsefe, Gnostisizm
Ontoloji
2 yıl önce

kurucusudur ve varlık sorununun çözümünü iki evren anlayışıyla açıklar (dualizm-ikicilik Başlıca temsilcileri: Sokrates, Platon, Aristoteles,Hegel. Maddecilik...

Ontoloji, Aristoteles, Filozof, Marka, Mühendislik, Pazarlama, Satış, Varlık, Varoluş, Yazılım Mühendisliği, Ontoloji savaş
Düalite
6 yıl önce

belirtilmeli] Din ve felsefe, kutsal ve dünyasal ayrımı modern çağın karakteridir. Dualizm basitçe, İmanı ve Aklı birbirlerinden koparır ve her ikisini farklı odalara...

Düalite, Androjen, Dört Boyutlu í‚lem, Ezoterizm, Ezoterizm Portalı, Mokşa, Nefsaniyet, Nirvana (Budizm), Okültizm, Okültizm Portalı, Ruhsal Plan
Sezgi (Bergson)
6 yıl önce

arasındakinin farklılaşımı gibi aslında bir olduklarını göstermeden önce, dualizm yaratmak adına sürecin de dahil olduğu iki parçaya bölünür. ^ a b c d e...

Albert Camus
2 yıl önce

geçtiğini ve insanın ölümlü olduğu gerçeği de budur. Sisifos Söyleni'de bu dualizm bir çelişki halini alır: Bir yanda yaşayarak hayatlarımıza değer vermekte...

Albert Camus, 1913, 1914, 1923, 1930, 1934, 1935, 1936, 1937, 1939, 1940
Akılcılık
2 yıl önce

farklı bir metafiziksel anlayış geliştirmiştir. Kartezyan akıl-vücut dualizmini reddeden Spinoza, Tanrı'nın yaratılmış dünyadan ayrı olarak mevcut olduğu...

Cinsiyet
2 yıl önce

reddeder çünkü bu ayrımı yapmak tamamıyla yanlış olur. Tıpkı Descartes'in Dualizm felsefesinde olduğu gibi. Onun görüşüne göre, beden ve zihin bir arada...

Cinsiyet, Biyolojik, Cinsellik, Cinslik, Döllenme, Erkek, Eşey, Feminist, Genetik, Kadın, Rahim
Yahudilik
2 yıl önce

dayanan ve Helenistik Yahudiliğe de nüfuz eden ruh ile beden arasındaki dualizmin bir biçimidir. Boyarin bundan ötürü, Yahudiliği din, etnisite ve kültür...

Musevilik, 1135, 1204, 1727, 1786, 1791, 1849, 1948, 90, ABD, Abraham ibn Ezra