Monizm

Kısaca: Monizm, her şeyin bir tek zorunluluğun, ilkenin, madde veya enerjiden olduğunu iddia eden metafiziksel ve teolojik görüştür. ...devamı ☟

Monizm, her şeyin bir tek zorunluluğun, ilkenin, madde veya enerjiden olduğunu iddia eden metafiziksel ve teolojik görüştür.

Monizm, mutlak olarak iki tür madde (veya zorunluluk, ilke) olduğunu ileri süren dualizmden ve mutlak olarak birçok türde madde (veya zorunluluk, ilke) olduğunu ileri süren pluralizmden ayrılmaktadır.

Genellikle monizmin panteizm, panenteizm ve içkin bir Tanrı inanışı ile ilişkili olduğu düşünülür. Ayrıca, saltçılık (absolutizm) ve monad da monizmle yakından ilgilidir.

monizm

Türkçe monizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. monism

monizm

tekçilik.

monizm

Türkçe monizm kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Monismus

monizm

Tekçilik.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Monizm
3 yıl önce

Monizm ya da bircilik, her şeyin bir tek zorunluluğun, ilkenin, madde ve enerjiden olduğunu iddia eden veya tek bir tözden kaynaklandığını savunan felsefi...

Monizm, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Din, Dualizm, Ezoterizm, Felsefe, Gnostisizm
İkiliksizlik
3 yıl önce

teori, pratik veya bir felsefeye atıfla kullanılır. Kavramın "Monizm" veya nitelikli monizm ile bağlantısı vardır. İkiliksizlik veya İngilizce'deki karşılığı...

Panteizm
3 yıl önce

kişileştirilmiş ya da antropomorfik bir Tanrıya inanmazlar. Panteizm, genellikle monizm ile ilişkili bir kavramdır. Panteizmde her şey Tanrı'nın bir parçası olarak...

Panteizm, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Evren, Ezoterizm, Felsefe, Gnostisizm, Henoteizm
Mohizm
3 yıl önce

Monizm ile karıştırılmamalıdır. Mohizm (Çince: 墨家), Mozi tarafından geliştirilen Antik Çin mantık, rasyonel düşünce ve bilim felsefesidir. Mohizm genel...

İyonya Okulu
3 yıl önce

geri döndü. Kozmogoni Bilimsel materyalizm Hilomorfizm İyonya Aydınlanması Monizm Milet Okulu Sokrates öncesi düşünürler Pisagorculuk ^ See Farrington, Greek...

Felsefe listesi
3 yıl önce

Metodizm - Makyavelizm - Mani dini - Marksizm - Meşşaîlik - Modernizm - Monizm - Tektanrıcılık - Mistisizm - Muhafazakârlık Nasyonal sosyalizm - Natüralizm...

Keşmir Şivacılığı
6 yıl önce

doğan Keşmir Şivaizmi Batı felsefi terminolojiyle mutlak idealizm, teistik monizm, realistik idealizm gibi tanımlanmaktadır. Keşmir Şivaizmi'ne göre Tanrı...

Aleksandr Bogdanov
3 yıl önce

olan Bogdanov, 1904-1906 yılları arasında 3 ciltlik felsefi eseri "Ampriyo-Monizm"i yayınladı. Bogdanov bu eserinde Marksizm ile Ernst Mach, Wilhelm Ostwald...