Benzen

Kısaca: Benzol oynak su gibi duru, kendine mahsus kokusu olan bir sıvı. Özgül ağırlığı 0,885, donma derecesi 5,5 alevlenme... ...devamı ☟

benzen
Benzen

Benzol oynak su gibi duru, kendine mahsus kokusu olan bir sıvı. Özgül ağırlığı 0,885, donma derecesi 5,5 alevlenme derecesi 80.15 derecedir. Açık havada is çıkararak yanar ve karbon dioksit ile su meydana getirir. Yanarken fazla enerji verdiği için patlamalı motörlerde kullanılan yakıtlara katılır. İçildiğinde fazla bir zararı olmaz fakat değişik su buharlarının solunumu kısa zamanda ölüme sebep olur. Teknikte çoklukla taş kömürü katranın damıtılmasından ve ham gazın yıkanmasından elde edilmektedir. Bundan başka asetilen etilen metan gibi bileşiklerin kızgın borularından geçirilmesi ile de elde edilmektedir.

Motor yakıtlarına karıştırıldığı gibi insan ve hayvanlarda deri parazitlerine ve kurtlara karşı ilaç olarak; patlayıcı madde imalinde anilin boyalarda lastik sanayinde kullanılmaktadır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

benzen Resimleri

Benzen
2 yıl önce

1845'te August Wilhelm von Hofmann benzen diye adlandırdığı aynı maddeyi elde etmek için kömür katranı kullandı. Benzen, karbon atomlarının düzlemde düzgün...

Benzen, Anilin, Asetilen, Deterjan, Hidrojen, Hidrokarbonlar, Kanser, Karbon, Katalizör, Michael Faraday, Oksidasyon
Hidrokarbon
2 yıl önce

CnH2n-2'dir. Aromatik hidrokarbonlar bir veya daha çok benzen halkası ihtiva ederler. Benzen halkasının yapısı çok çeşitli şekilde gösterilmiştir. Birinci...

Hidrokarbon, Alkanlar, Asetilen, Benzen, Benzin, Bütan, Halojen, Hidrojen, Karbon, Kimya, Latince
Toluen
2 yıl önce

bağlı CH3 dan oluşan mono-substituent benzen türevidir. Bundan dolayı toluenin IUPAC sistematik adı metil benzen dir. Toluen bir aromatik hidrokarbondur...

Toluen, Boya, Kimya, Organik, Parfüm, Sentez, TNT, Taslak, Çözücü
Sodyum benzoat
3 yıl önce

vitamini) ile birleşerek benzen oluşumuna sebebiyet verdiği saptanmıştır. Benzen kanserojendir. Kısa süreli yüksek düzeyde benzen maruziyeti santral sinir...

Ksilen
2 yıl önce

Ksilen, benzene iki adet metil grubu bağlanmasıyla olusan bileşik. Disubstitue benzen olduğundan adlandırılması da benzerdir. Orto ksilen, meta ksilen...

Aromatiklik
2 yıl önce

fikri, Kekulé tarafından geliştirilmiştir (bakınız aşağıda tarih kısmı). Benzen modeli iki rezonans biçiminden oluşmaktadır, bunlar çift ve tek bağların...

Hidrokinon
3 yıl önce

Hidrokinon, benzene-1,4-diol ya da kuinol kimyasal formülü C6H4(OH)2 olan, fenol tipinde aromatik organik bileşiktir. Kimyasal yapısı bir benzen halkasına...

Anilin
2 yıl önce

ilaç yapımında kullanılan organik bileşik. Aromatik sınıftan primer amin. Benzen halkasında karbonlardan birine bağlı H yerine NH2 amin grubu bağlanmasıyla...

Anilin, 1826, Bileşik, Bitki, Boya, Kimya, Kristal, Organik, Organik kimya, Sıvı, Taslak