Floem

Kısaca: Floem, soymuk borular olarak da bilinir, fotosentez sonucu üretilen organik maddeleri yeni sürgün oluşumunda kullanmak üzere veya depo organlarında biriktirmek üzere ileten borucuklar. Tek sıra halinde üst üste dizilmiş canlı hücrelerden oluşur. ...devamı ☟

Floem, soymuk borular`` olarak da bilinir, fotosentez sonucu üretilen organik maddeleri yeni sürgün oluşumunda kullanmak üzere veya depo organlarında biriktirmek üzere ileten borucuklar. Tek sıra halinde üst üste dizilmiş canlı hücrelerden oluşur. Floem oluşurken hücrelerin ara çeperleri tamamen erimediğinden, yer yer delikler oluşur. Floemde fotosentez ürünleri bitkinin ğer organlarına taşınır. Bazı bitkilerin köklerinde sentezlenen amino asitler de yaprak ve diğer organlara taşınır. Floemde madde taşınması çift yönlüdür. Hücreler canlı olduğundan, taşıma hızı ksilemdeki taşınmadan daha yavaştır.

Yapısı

Kalburlu borular: Çapları çok az çeperleri genellikle selülozlardan yapılmış enine çeperleri ince deliklerle kalbur şeklini almış ve hatta yan çeperlerindeki kalburlu levhalar meydana gelmiş olan uzun, canlı hücrelerdir.

Arkadaş hücreleri: Her bir kalburlu borunun yanında aynı ana hücrelerden ayrılmış olan, enine kesitte borunun yanında yuvarlak ve köşeli olarak görünen ve kalburlu boruya oranla daha dar, plazması daha zengin ve nükleusu daha büyük olan hücrelerdir. Sonbaharda, kalburlu boruların delikleri üzerine ``Kalloz`` maddesi birikir, ve faaliyetleri sona erer. Ertesi yıl, genellikle bu borular faaliyete geçmiyerek civardaki dokular tarafından ezilirler ve yerlerine yenileri meydana gelir. Yeniden faaliyete geçmesi ise ``Kalloz`` maddesinin erimesiyle olur.

Floem parankiması: Uzun ince selüloz çeperleri canlı hücrelerdir. Besin maddesi depo ederler. Nişastaca zengindirler.

Floem sklerankiması: Tipik sklerankima lifleri olup floem`e destek işini görürler. Odunlaşmış uzun hücrelerdir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Damar
2 yıl önce

taşıyan kanallar. Bitkilerdeki vasküler doku, örneğin ksilem (odun boru) ve floem (soymuk boru). Maden damarı, tabaka halinde duran, kömür veya mineral kütlesi...

Damar, Akciğer, Anatomi, Anevrizma, Aort, Arter, Arteriyol, Arteriyoller, Arterler, Atardamarlar, Diyabet
Yaprak
2 yıl önce

(odun borusu) ve floem (soymuk borusu) diye ikiye ayrılır. Ksilem inorganik maddelerin (su ve mineraller gibi) iletimini sağlarken, floem organik maddelerin...

Yaprak, Atmosfer, Bitki, Floem, Fotosentez, Karbondioksit, Klorofil, Ksilem, Mineral, Oksijen, Organik
Doku
2 yıl önce

ve ksilem parankimasından yapılmıştır. Floem, kalburlu borular, arkadaş hücreleri, floem sklerankiması ve floem parankiması olmak üzere farklı doku elementlerinden...

Hücre, Gen, Hücre Çeperi
Açık tohumlular
6 yıl önce

yapraklı olanları da vardır. Odun boruları (ksilem) ve soymuk boruları (floem) yapılarından oluşan vasküler sisteme sahiptirler. Odun yapıları gövdede...

Açıktohumlular, Ağaç, Embriyon, Kozalak, Mikrospor, Polen, Rüzgar, Yaprak, Arkegonyum
Malvales
3 yıl önce

yapısı ve kimyasal bileşimi vardır. Korteks genellikle liflidir ve yumuşak floem katmanlarından oluşur. ^ Angiosperm Phylogeny Group (2009). "An update of...

çınargiller
6 yıl önce

ksilem geniş ışınlarla diseke edilir ve genişletilmiş uçları floem gruplarını ayırır. Dahili floem, kortikal demetler ve medüller demetleri yoktur. Geleneksel...

Çınargiller, Ağaç, Bilimsel sınıflandırma, Bitki, Cins, Magnoliophyta, Magnoliopsida, Meyve, Nus, Plantae, Platanus
Huş kabuğu
2 yıl önce

Huş kabuğu, huş (Betula) ağacının bir bıçak yardımıyla floeme bağlı iç kabuğundan kolayca tabaka olarak soyulabilen ve araç gereç yapımında kullanılan...

Çimmesyanlar
6 yıl önce

Çam soymuğu (floem) acil durumlar yiyeceğidir...