Fonoloji

Fonoloji fonemler diye bilinen belirli dil seslerini inceleyen bir bilim dalıdır. Fonoloji dil içindeki seslerin fonksiyonlarını inceler.

Fonoloji fonemler diye bilinen belirli dil seslerini inceleyen bir bilim dalıdır. Fonoloji dil içindeki seslerin fonksiyonlarını inceler.

Diğer anlamları

fonoloji

Türkçe fonoloji kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. phonology

fonoloji

sesbilim.

fonoloji

Türkçe fonoloji kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Fonologie, Phonologie

fonoloji

Ses bilimi.

fonoloji

Türkçe fonoloji kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. phonology

fonoloji

sesbilim.

fonoloji

Türkçe fonoloji kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Fonologie, Phonologie

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Fonoloji ilgili konular

 • Ses bilgisi

  Ses bilgisi ya da fonetik sözcüğü, Yunanca “''ses''” anlamında olan'' phōnḗ '' sözcüğünden türetilen ve “''işitilen, duyulan''”
 • Taslak

  Taslak genel olarak daha bitmemiş bir işin planlamasının yapıldığı hali tasvir eder. Bir resim veya yazı için eskiz gibi kullanılabilmekted
 • Ses bilimi

  Ses bilimi, (fonoloji, fonetik dil) belirli dil seslerini (fonemler) inceleyen bir bilim dalıdır. Ses bilimi dil içindeki seslerin işlevlerini inc
 • Fonolojik

  Ses bilimi, (fonoloji, fonetik dil) belirli dil seslerini (fonemler) inceleyen bir bilim dalıdır. Ses bilimi dil içindeki seslerin işlevlerini inc
 • Sesletim

  Ses bilimi, (fonoloji, fonetik dil) belirli dil seslerini (fonemler) inceleyen bir bilim dalıdır. Ses bilimi dil içindeki seslerin işlevlerini inc
 • Fonetik Dil

  Ses bilimi, (fonoloji, fonetik dil) belirli dil seslerini (fonemler) inceleyen bir bilim dalıdır. Ses bilimi dil içindeki seslerin işlevlerini inc
Fonoloji
fonoloji