Fonoloji

Kısaca: Fonoloji fonemler diye bilinen belirli dil seslerini inceleyen bir bilim dalıdır. Fonoloji dil içindeki seslerin fonksiyonlarını inceler. ...devamı ☟

fonoloji
Fonoloji

Fonoloji fonemler diye bilinen belirli dil seslerini inceleyen bir bilim dalıdır. Fonoloji dil içindeki seslerin fonksiyonlarını inceler.

fonoloji

Türkçe fonoloji kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. phonology

fonoloji

sesbilim.

fonoloji

Türkçe fonoloji kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Fonologie, Phonologie

fonoloji

Ses bilimi.

fonoloji

Türkçe fonoloji kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. phonology

fonoloji

sesbilim.

fonoloji

Türkçe fonoloji kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Fonologie, Phonologie

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sesbilim
1 yıl önce

Ses bilimi, (fonoloji, fonetik dil) belirli dil seslerini (fonemler) inceleyen bir bilim dalıdır. Ses bilimi dil içindeki seslerin işlevlerini inceler...

Sesbilim, Akustik, Bilim, Dil, Fonoloji, Taslak, Transkripsiyon, İşlev, Sesbilgisi
Sosyal bilimler
1 yıl önce

kültürel) Demografi Dilbilim Sentaks (söz dizimi) Fonetik (ses bilgisi) Fonoloji (Ses bilimi) morfoloji (biçimbilim) pragmatik (edimbilim) Hukuk Psikoloji...

Sosyal bilimler, Antropoloji, Bilim, Coğrafya, Dilbilim, Ekonomi, Müzikoloji, Nöropsikoloji, Psikoloji, Sanat, Siyaset bilimi
Ses bilgisi
1 yıl önce

sisteminin öğesi olarak ses birimleri ile ses bilimi de ilgilenir. Fonetik ve fonoloji arasındaki fark “Ses Bilgisi” kavramıdır. Dil bilimi Sesbilim Phono-semantic...

Bert Vaux
1 yıl önce

(/vɔːks/; d. 19 Kasım 1968, Houston, Teksas) Cambridge Üniversitesi'nde fonoloji ve morfoloji dersleri veren dilbilimci. Harvard'da dokuz yıl, Wisconsin...

Bislama
1 yıl önce

Bislama İngilizce bir kelime hazinesi ile bir Okyanusya dili dilbilgisi ve fonolojisine sahip olan bir dil olarak tanımlanabilir. ^ Charpentier, Jean-Michel...

Mjora
1 yıl önce

Arkadaşlarım - Selma Koçiva Aksamaz'ın 'Lazuri Alboni'si Üzerine - Osman Pizma Fonoloji ve Morfoloji Bakımından Lazca - Goichi Kojima Laz Girişimciliğine Bir Örnek:...

Dilbilim
1 yıl önce

dilleri dilbilgisi, söz dizimi (sentaks), ses bilgisi (fonetik), ses bilimi (fonoloji), biçimbilim (morfoloji) ve edimbilim (pragmatik) gibi çeşitli yönlerden...

Dil bilimi, Cümle, Dil bilgisi, Ses bilimi, Sözcük, Çeviri, Tarihsel dil bilimi, Karşılaştırmalı dil bilimi, Uygulamalı dil bilimi, Konuşma terapisi, Konuşma bozukluğu
Etimoloji
1 yıl önce

ki, bu bağlamda aynı zamanda "Sözkökü" demektir. Her dilin ses sistemi (fonoloji) zaman içinde değişime uğrar. Buna paralel olarak sözcüklerin telaffuzu...

Etimoloji, Altkültür, Arapça, Deyim, Eski Yunanca, Kültür, Yunanca, Öfemerizm, Akronim, Vulgarizm, Etymon