Formik Asit

Kısaca: Formik asit, HCOOH, tek karbonlu karboksilik asittir. Metanoik asit olarak da bilinir. Formik asit, karbonil karbonuna bağlı alkil grubu içermemesiyle en basit karboksilli asit özelliği taşır. ...devamı ☟

formik asit
Formik Asit

Formik asit, HCOOH, tek karbonlu karboksilik asittir. Metanoik asit olarak da bilinir. Formik asit, karbonil karbonuna bağlı alkil grubu içermemesiyle en basit karboksilli asit özelliği taşır.Formik asitin bazı kimyasal ve fiziksel özellikleri aşağıda verilmiştir,

  • Molekül ağırlığı: 46,0254 g/mol
  • Yoğunluğu: 1,22 g/ml (sıvı)
  • Asitlik (pKa): 3,75
  • Erime noktası: 8,4 °C


Formik asit; su, metanol, etanol, aseton, eter gibi çözücülerde çok iyi çözünür.

Formik asitin diğer bir adı da karınca asididir. Doğada ilk olarak karıncaların salgılarında rastlanmış ve buradan çekilerek elde edilmiştir. Varroa ile en etkili şekilde mücadele etme yöntemlerinden biriside kolonilere formik asit uygulamasıdır. Formik asit organik asittir. Özellikle arıcılığı gelişmiş ülkelerde Organik bal üreticileri tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. İlkbaharda nektar akımı döneminden en az 15 gün önce ve sonbaharda bal hasatından sonra belirtilen şekilde kullanıldığında bal ve bal mumunda kalıntı bırakmadığı araştırmalar sonucu belirlenmiştir. Kullanımı arıcı için tehlikeli olabileceğinden Kanada ve Avrupa`da jel haline kullanılmaya başlanmıştır. Trake akarına karşı mücadele yöntemi olarak ta kullanılmaktadır.

Sıvı formik asit (formic acid) uygulamasında çözelti % 65 oranında olmalıdır. Bunun manası kolonilere uygulanacak formik asit çözeltisinin % 65 i Formik asit, %35 i su olduğudur. Varroa bu çözeltinin buharından etkilendiği için ölmektedir. Uygulamada formik asit çözeltisi arılara direkt olarak temas ettirilmemelidir. Bu yüzden bir miktar tuvalet kağıdı ya da kağıt parçası örtü tahtasının altına, kuluçka çerçevelerin üstüne yayılır ve 40 ml. çözelti kağıt üzerine enjekte edilir. Kağıt parçası çözeltiyi emerek arıların üzerine damlamamasını sağlamak için kullanılır. Formik asit çözeltisinin kovan içerside buharlaşması yolu ile varroa öldürülmüş olur. Yurt dışında “Mite Away”,”Apicure” adında formik asit içeren ürünler kullanılmaktadır.

kimya-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Formik asit
2 yıl önce

Formik asit, HCOOH, tek karbonlu karboksilik asittir. Metanoik asit olarak da bilinir. Formik asit, karbonil karbonuna bağlı alkil grubu içermemesiyle...

Formik asit, Aseton, Etanol, Eter, Karboksilik asit, Karınca, Kimya, Metanol, Su, Taslak, Karbonil
Formik asit yakıt hücresi
6 yıl önce

Formik asit yakıt hücresi, proton değişim membranlı yakıt hücrelerinin bir alt sınıfıdır. Yakıt (formik asit) doğrudan yakıt hücresine beslenir. Cep telefonları...

Formik asit yakıt hücresi, Alkali yakıt hücresi, Biyolojik yakıt hücresi, Doğrudan borhidrür yakıt hücresi, Doğrudan etanol yakıt hücresi, Doğrudan metanol yakıt hücresi, Elektro galvanik yakıt hücresi, Elektronik, Ergimiş karbonat yakıt hücresi, Formik asit, Fosforik asit yakıt hücresi
Asit
2 yıl önce

bulunur. Benzoik asit : hazır meyve sularında bulunur. Bütirik asit : tereyağında bulunur. Folik asit : çilekte bulunur. Formik asit : karıncada ve ısırgan...

Asit, Baz, Turnusol, Turunçgiller, Tuz, Çözelti, İyon, Nötrleşme
Asetik asit
2 yıl önce

küçüklerindendir (en küçük olan formik asittir). Doğada karbonhidratların yükseltgenmesiyle oluşur. Sanayide asetik asit hem biyolojik yolla hem de sentetik...

Karboksilik asit
2 yıl önce

asit şeklindedir (örneğin stearik asit). Bazı karboksilik asit sınıflarının temsilcileri aşağıda listelenmiştir: Kısa zincirli doymuş asitler Formik asit...

Karboksilik asit, Akrilik asit, Aldehit, Alkil, Alkol, Amid, Amin, Amino asitler, Anyon, Asetik asit, Benzen
Sodyum format
2 yıl önce

Sodyum format, HCOONa, formik asitin sodyum tuzudur. Beyaz toz görünümündedir. Bu maddeye dair fiziksel ve kimyasal özellikler aşağıda listelenmiştir...

Sodyum format, Formik asit, Kalsiyum format, Kimya, Sodyum, Taslak
Fermantasyon
2 yıl önce

veya pirüvat, suksinik asit ve formik asit meydana gelir ve glikoz başına 3 ATP elde edilir. Düşük pH'de (pH 6'dan küçük) formik asit CO2 + H2'ye dönüşür...

Fermantasyon, ATP, Amino asit, Anaerobik, Aseton, Bira, Clostridium, Danimarka, E. coli, Enterobacteriaceae, Escherichia coli
Kalsiyum format
2 yıl önce

Kalsiyum format, Ca(HCOO)2, formik asitin kalsiyum tuzudur. Görünümü beyaz toz olan bu madde, yüksek sıcaklıkta bozunur. Molekül ağırlığı 130.12 g/mol...

Kalsiyum format, Formik asit, Kalsiyum, Kimya, Sodyum format, Taslak, Kalsiyum asetat