Gen Kuvvetlendirilmesi

Genetik`de, kromozomların yapısı ve düzenlenmesi ile ilişkili olarak çok defa yüzlerce kopya halinde rRNA çoğaltılmasına "Gen kuvvetlendirilmesi" (amplifikasyonu) ya da "Redunanz" denir.

Genetik`de, kromozomların yapısı ve düzenlenmesi ile ilişkili olarak çok defa yüzlerce kopya halinde rRNA çoğaltılmasına "Gen kuvvetlendirilmesi" (amplifikasyonu) ya da "Redunanz" denir.

Ürünlerine büyük gereksinim duyulan, (özellikle işlevsel enzim üretenler) bazı genlerin seçilerek çoğaltılmasına (replikasyonuna) ilişkin düzenek, ilk defa Pavan tarafından tahmin edilmiş, fakat başlangıçta kimsenin dikkatini çekmeiştir. Klasik gen tanımında, her genin belirli bir işlevi yönettiği bilinmektedir. Bu varsayım, mRNA üreten yapısal genlerin birçoğu için geçerlidir. Fakat doğrudan doğruya yapısal özellik saptamayan bazı genler için de ``gen çoğaltılması`` görülür. Bu genler, özellikle kromozomların heterokromatin ve çekirdekçik organizatör bölgelerinde toplanmıştır.

Prokaryotlarda aynı özelliği saptayan bir gen, bir ya da birkaç tane bulunmasına karşılık, ökaryotlarda genomun büyük bir kısmı tekrarlanan gen dizilerinden oluşmuştur. Bu sayı, tekrarlanan kopyalara bağlı olmakla beraber, birkaç taneden birkaç milyona kadar değişir. Her tekrarlanan kopyada 100-50.000 nükleotid bulunur. Dizilerin uzunluğu ve sayısı ise türlere özgüdür. Tekrarlanan diziler, bunları izleyecek nükleotid dizileri ile tamamen aynı değildir, sadece benzerdir. Tekrarlanan gen dizilerinin büyük bir kısmı RNA`lara okunmakla beraber, rRNA`ların ve tRNA`ların tekrarlanan gen dizilerinden meydana geldiği kesindir. Çünkü bu RNA tiplerine büyük ölçüde gereksinme vardır. Yapısal genlerin çoğaltıldığına da ait araştırmalar sürmektedir.

Ribozoma ait alt birimlerin proteinleri için bir gen çoğaltılmasına aynı ölçüde gerek duyulmaz. Çünkü her bir mRNA`da birçok protein sentez edilebilir. Bu karşın, her rRNA, ancak bir ribozomun yapımına katılır. Ve, rRNA`ların ve ribozomal proteinlerin eşit ölçülerde üretilmesi zorunludur. Gerçekte, ribozomal protein sentezini, rRNA sentezine bağımlı kılan düzenlemeler vardır.

Ayrıca bakınızKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Gen Kuvvetlendirilmesi ilgili konular

 • GENOM

  Genom, bir kalıtım birimi. Bir organizmanın kromozomlarında bulunan genetik şifrelerin tamamını simgeler. Bütün genetik bilgiyi içeren kromo
 • Gen amplifikasyonu

  Genetik'de, kromozomların yapısı ve düzenlenmesi ile ilişkili olarak çok defa yüzlerce kopya halinde rRNA çoğaltılmasına "Gen kuvvetlendiri
 • Gen frekansı

  Gen frekansı, populasyondaki bir genin izafi ölçüsüdür.
 • Gen havuzu

  Gen havuzu, bir populasyondaki tüm bireylerin taşıdığı genlerin toplamı.
 • Gen kuvvetlendirilmesi

  Genetik`de, kromozomların yapısı ve düzenlenmesi ile ilişkili olarak çok defa yüzlerce kopya halinde rRNA çoğaltılmasına "Gen kuvvetle
 • Genler ve Aleler

  Kalıtım olayı doğrudan kromozomların mitoz ve mayoz bölünmeler ve döllenmedeki davranışlarına bağlıdır. Her bir kromozomda sayısız kal
 • Gen kopya sayısı

  Gen kopya sayısı (ya da kopya sayısı varyantları(CNV), kopya sayısı polimorfizmleri(CNP)) bir bireyin genomunda bulunan bir genin kopya sayıla
 • Moleküler klonlama

  Moleküler klonlama, Gen çoğaltımı veya Gen klonlaması, rekombinant DNA moleküllerinin uygun bir konak hücreye sokularak orada çoğaltılması
 • Psödogen

  Psödogenler işlevsel genlerin çalışmayan evrimsel akrabalarıdır, bunlar protein kodlama yeteneklerini kaybetmiş veya bir şekilde artık hücr
 • Gen bulma

  Gen bulma, genomik DNA'da biyolojik olarak işlevsel olan dizileri algoritmik olarak tespit etmekle ilgili hesaplamalı biyolojinin bir sahasıdır.
Gen Kuvvetlendirilmesi
Gen kuvvetlendirilmesi