Trna

Kısaca: Taşıyıcı Ribonükleikasit (tRNA), translasyon sırasında protein sentezindeki ribozomal bölgedeki büyüyen polipeptid zincirine özel amino asitleri ekleyen küçük bir RNA zinciridir (74-93 nükleotid). ...devamı ☟

TRNA
TRNA

Transfer RNA (kısaca tRNA), translasyon sırasında protein sentezindeki ribozomal bölgedeki büyüyen polipeptid zincirine özel amino asitleri ekleyen küçük bir RNA zinciridir (74-93 nükleotid). Amino asit bağlanması için bölgesi ve tamamlayıcı baz çiftleşmesi ile mRNA üzerindeki üç-baz kodon alanına karşılık gelip antikodon olarak adlandırılan üç-baz alanı vardır. Her tRNA molekül tipi sadece bir tip amino aside bağlanabilir fakat genetik kodun dejenere olması yüzünden - bu da, aynı amino asidi belirten çoklu kodonları içermesi anlamına gelir - farklı antikodonları oluşturan birçok tRNA tipi aynı amino asidi taşıyabilir.

Transfer RNA, mRNA`daki kodon dizisini tanımaya aracılık eden, kodonun uygun amino aside translasyonuna izin veren ve Francis Crick tarafından hipotezi kurulan "adaptör" molekülüdür.

mRNA`da olduğu gibi tRNA da çekirdekte sentezlenir ve sitoplazmaya taşınır. Yaklaşık 80 nükleotid uzunluğunda tek zincirli bir yapıdadır. Farklı tRNA bölgeleri, hidrojen bağlarıyla birbirlerine bağlanmış haldedirler. tRNA`nın 3` ucu ACC nükleotid dizisine sahiptir ve amino asitlerin bağlandığı bölgedir. Antikodonlar 3`--->5` yönündedir. mRNA`da kodonlar 5`--->3` yönündedir. Örneğin, antikodon baz sırası 3`-AAG-5` ise, mRNA`daki kodon 5`-UUC-3` biçimindedir. mRNA`daki her bir amino asit kodonuna özgü bir tRNA olsaydı, 61 çeşit tRNA olması gerekirdi. Oysa tRNA çeşidi yaklaşık 45`tir. Sebebi de, aynı antikodon bölgesine sahip olarak hazırlan tRNA`ların, verilen amino asitlere uyumlu olarak birden çok kodonu tanıma yeteneğinde oldukları gösterilmiştir. Kodonların 3. pozisyonundaki baz ile onun antikodonundaki eşi olan 1. baz arasında standart olmayan bir baz eşleşmesi veya Wobble özelliği nedeniyle bir tRNA çok sayıda kodonu tanıyabilir. Bu konuda en değişken tRNA, Wobble pozisyonunda inozin (I) bulunduran tRNA`lardır. İnosin, bir guanin analoğu olup 2. karbon atomunda amino grubu taşımaz. tRNA antikodonu Wobble pozisyonundaki inosin ile başarılı bir şekilde adenin, sitozin veya urasil ile eşleşebilir. Örneğin, tRNA antikodonu CCI olan bir tRNA, GGU, GGC ve GGA şeklindeki mRNA kodonlarına uyup, glisin amino asidini protein sentezine katabilir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Taşıyıcı RNA
6 yıl önce

Taşıyıcı RNA (tRNA olarak kısaltılır) hücrelerde protein sentezi sırasında büyüyen polipeptit zincirine spesifik bir amino asit ekleyen küçük (yaklaşık...

Protein biyosentezi
2 yıl önce

karşın, temel mekanizma korunmuştur. Protein biyosentezi için aminoasil-tRNA'ların hazırlanmasında ya da sentez süresince ATP ve GTP hidrolizi ile yüksek...

Oynak baz çifti
6 yıl önce

sayede 40 tRNA molekülü 60 kodona karşılık gelebilir. Bir örnek olarak, ekmek mayasının tRNAPhe'sının antikodonu 5'-GmAA-3' dır, ve bu tRNA hem 5'-UUC-3'...

Translasyon
3 yıl önce

üçlülerini (kodon) tRNA'daki tamamlayıcıları olan antikodonlara bağlar. mRNA'daki kodonlara karşılık gelen antikodonu bulunduran tRNA'ların art arda eklenmesi...

Translasyon, Biyoloji, Hücre, MRNA, Protein, Ribozom, Taslak
Ekson
2 yıl önce

bir mesajcı RNA (mRNA) veya protein kodlamayan fonksiyonel bir RNA'dan (tRNA veya rRNA gibi) bulunan dizilere ekson denir, ayrıca, iki veya daha çok öncül...

Puromisin
6 yıl önce

engellemektedir. Etkisini, tirozil-tRNA yerine ribozomların giriş bölgesine (A bölgesi) bağlanarak gösterir. Bir önceki tRNA'nın sonraki tRNA ile irtibatını keserek...

Gen ifadesi
3 yıl önce

fonksiyonların kontrolünü verir. Protein olmayan genler, (rRNA genleri, tRNA genleri vs.) protein olarak translasyon edilmezler. Bazı genlerin ifadesi...

Gen ifadesi, Aminoasit, Biyokimya, DNA, Gen, Genetik, MRNA, Northern blot, Protein, RRNA, TRNA
Genetik kod
3 yıl önce

faktörleri gereklidir. Her tRNA'nın üzerinde, mRNA'da bağlandığı kendine has kodona komplemanter olan bir antikodon bulunur. tRNA'nın CCA dizisi ile sonlanan...

Genetik kod, Genetik