Hermafroditlik

Kısaca: Hermafrodit (erdişilik) hem erkek hem de dişi üreme organı bulunduran canlılara verilen addır. ...devamı ☟

Hermafroditlik
Hermafroditlik

Hermafrodit (erdişilik) hem erkek hem de dişi üreme organı bulunduran canlılara verilen addır. Etimoloji Kelime olarak hermafrodit, Yunan mitolojisindeki Ticaret Tanrısı Hermes ile Güzellik Tanrıçası olan Afrodit'in adlarından gelmektedir. Efsaneye göre Afrodit ile Hermes'in bir oğulları olur. Adını Hermafrodit koyarlar. Hermafrodit o kadar güzeldir ki bir su perisinin dikkatini çekmiştir. Peri kız, sürekli ona yakınlaşmak için uğraşır ama Hermafrodit'in nazı ile karşılaşır. Bir türlü yüz bulamayan peri kız, Hermafrodit gölde yüzerken birden karşısına çıkar ve sıkı bir şekilde ona sarılır. Tanrılara onları birbirlerinden ayırmamaları için yalvarır. Sonunda dileği kabul olur ve ikisi de aynı vücutta can bulurlar. Böylece ortaya çift cinsiyetli bir insan çıkar. İslam fıkhında interseksüalite İslamın ana kaynakları sayılan Kur'an ve sünnette hermafroditlik ie ilgili ifadeler bulunmamasına rağmen bazı din alimleri hermafroditlik konusuna eğilmiş ve bunlar hünsa başlığı altında işlenerek Şeriat hükümleri ihdas edilmiştir. Hünsa (veya erdişi), doğuştan her iki cinsin özelliklerini taşıyan, erkek veya kadın olduğu belli olmayan kimseye veya kendisinde hem erkeklik, hem de dişilik organları bulunan kimseler olarak tarif edilmiştir. Şeriat alimlerine göre hermafroditler yaradılıştan hangi cinsel organıyla idrar ediyorsa hükümlerde o cinsiyete daha yakın görülür ve erkek ya da kadın hükmündedirler. Eğer her iki organından az veya çok idrar ediyorlarsa İmam Ebu Hanife'nin terminolojisine göre böyleleri hünsa-i muşkildir. Yine alimlerin çoğunluğuna göre bu durum, ergenliğe kadardır. Ergenlikle beraber erkeklik aleti harekete geçiyorsa erkek kabul edilir. Sakal ve bıyık çıkması da buna alamettir. Eğer göğüsleri büyüyor ve regl oluyorsa kadın olarak kabul edilir. Bu alametler, erkek veya dişi olduğunu ortaya çıkarmazsa «hünsa müşkil» denir.

Hünsa müşkil hakkında hükümler

Hünsa müşkil durumunda olan Müslümanlar konusunda şu hükümler ihtiyatlıdır. Bazıları şunlardır: * İmamın arkasında durduğunda yeri, erkeklerle kadınların safları arasındadır. Eğer erkeklerin safında durursa kadın olma ihtimali yüzünden arkasındaki, sağ ve solundaki erkeklerin namazı bozulabileceğinden bu erkeklerin, kadınların safında durursa erkek olma ihtimalinden dolayı kadınların namazını ihtiyaten kaza ederler. Kendisi de ihtiyaten namazını her iki durumda iade (kaza) eder. Hünsa müşkil, namazda kadınlar gibi oturur. İmam Muhammed'e göre hünsa müşkil olanlar henüz ergen olmadan namaz kılarken başörtüsü örtmesi uygundur. Ergen olunca ne erkek, ne de kadınlık alameti açıkça görünüyorsa başörtüsüz namaz kılması caiz olmaz. Mücevherat takınması mekruhtur. Bunun gibi ipek elbise de giyinmesi mekruh kabul edilmiştir. Kendisinin erkekler ya da kadınlar yanında soyunması ya da açılması, mahremi olmayan bir kadın ya da erkeğin yanında tenha kalması mekruhtur. Hünsa müşkil, hacca giderse ve erkeklerden bir mahremi yanında bulunursa Hanefi mezhebine göre üç gün ve daha fazla uzaklıktaki yerlere seyahat edebilir. Şafii ve Maliki mezheplerine göre güvenilir erkek ve kadınla gidebilir. İhramı konusunda İmam Ebu Yusuf, «bu mesele hakkında bir bilgim yok» demiş, İmam Muhammed'se kadınlar gibi giyinip hac farizasını yerine getirmesi gerektiğini söylemiştir. Hünsa müşkilin sünnet edecek olan kişinin cinsiyeti konusunda iki görüş vardır. Ergen olmamışsa sünnetçinin cinsiyeti önemli değildir. Büyümüş, fakat ergen olmamışsa utanç yerine bakmadan herhangi biri sünnet edebilir. Ergen olmuşsa ne erkek, ne de kadın sünnetçi onu sünnet etmelidir. Çünkü kadın sünnetçinin erkek olma ihtimali mevcut olan hünsa müşkilin utanç yerine bakması, erkek sünnetçinin de kadın olma ihtimali yüzünden kadının utanç yerine bakması haramdır. Ergen olmuş hünsa müşkil öldüğünde onu alimlerin çoğunun görüşüne göre kadın, ne de erkek yıkayabilir. Sadece birisi eline bir bez parçası sarıp ona teyemmüm verir ve böylece yıkanmış sayılır. Eğer yıkayan kişi çok yakını ise, eline bez parçası sarmadan teyemmüm verir. Eğer ergen değilse onu kadın da, erkek de yıkayabilir. Hünsa müşkilin evlenmesi konusunda eğer ergen olmadan babası tarafından birine nikah ettirilmişse bu nikah ergen oluncaya kadar askıda kalır. Nikahlı çiftlerden biri ölürse diğeri ona varis olamaz. Ergenlik çağıyla cinsiyeti açıkça belirirse ona göre nikah geçerlilik kazanır. Yani kız kabul edilip bir erkeğe nikahlanmış ve kız olduğu açıkça ortaya çıkarmışsa yapılan nikah sahih kabul edilir ve geçerli olur. Erkek diye kendisine bir kız nikahlanmış ve ergen olunca erkek yerine kız olduğu belirgin hale gelmişse yapılan nikah hükümsüzdür. Ovidius, Metamorfozlar kitap IV 285-388

Referanslar

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Eşeyli üreme
3 yıl önce

ilişki Cinsel organlar Eşeyli üremenin evrimi Eşeysiz üreme Eş seçimi Hermafroditlik İşlemsel eşleşme oranı İzogami Mantarlarda eşleşme Üreme ^ N.J. Buttefield...

Eşeyli üreme, Eşeyli üreme
LGBT
3 yıl önce

Ülkelerde interseks hakları Tıp ve biyoloji Cinsiyet gelişim bozuklukları Hermafroditlik Tıbbî müdahale Cinsiyet farklılıkları Toplum ve kültür Sivil toplum...

Cinsiyet
3 yıl önce

Ülkelerde interseks hakları Tıp ve biyoloji Cinsiyet gelişim bozuklukları Hermafroditlik Tıbbî müdahale Cinsiyet farklılıkları Toplum ve kültür Sivil toplum...

Cinsiyet, Biyolojik, Cinsellik, Cinslik, Döllenme, Erkek, Eşey, Feminist, Genetik, Kadın, Rahim
Lady GaGa
3 yıl önce

çok ilginçti. Ama bir bakıma kendimi çok hermafrodit gösteriyorum ve hermafroditliği seviyorum." dedi. Gaga'nın sıra dışı moda anlayışı kendisinin karakteristik...

Transgender
3 yıl önce

Ülkelerde interseks hakları Tıp ve biyoloji Cinsiyet gelişim bozuklukları Hermafroditlik Tıbbî müdahale Cinsiyet farklılıkları Toplum ve kültür Sivil toplum...

Engellilik
3 yıl önce

Ülkelerde interseks hakları Tıp ve biyoloji Cinsiyet gelişim bozuklukları Hermafroditlik Tıbbî müdahale Cinsiyet farklılıkları Toplum ve kültür Sivil toplum...

Engelli, Biyomedikal mühendisliği, Dünya Sağlık í–rgütü, Franklin D. Roosevelt, Ortopedi, Sakat, Stephen Hawking, Stevie Wonder, Türkiye, Türkiye`de engellilerle ilgili vakıflar listesi, Türkiye Sakatlar Derneği
Cinsel İlişki
3 yıl önce

Erkek cinselliği  · Kadın cinselliği Trans (cinsiyet) · Aseksüel · Hermafroditlik Cinsel yönelimler Aseksüel · Biseksüellik · Heteroseksüellik · Eşcinsellik...

cinsel ilişki pozisyonları, Cinsellik, Aile
Tıp etiği
6 yıl önce

Ülkelerde interseks hakları Tıp ve biyoloji Cinsiyet gelişim bozuklukları Hermafroditlik Tıbbî müdahale Cinsiyet farklılıkları Toplum ve kültür Sivil toplum...

Tıp etiği, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi, Bilim, Bilim felsefesi