Hristiyan Demokrasi

Kısaca: Hristiyan demokrasi, muhafazakar sağ bir ideolojidir. Bu ideoloji, ülke içinde "Hristiyan ilkelerinin" uygulamasına dayalıdır. Kamu içinde Hristiyan ahlakı, geleneği ve adetlerinin, modern ve demokratik bir biçimde uygulanmasını savunmaktadır. Hristiyan demokrasi ideolojisi, muhafazakarlık ve Katolik toplumsal öğretisinin etkisi altında, 19.yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkmıştır. Ekonomik olarak ise sosyal piyasa ekonomisini savunur. Latin Amerika'da bu sol ideolojiye dönüşmüşken, Avrupa'daki Hrist ...devamı ☟

Hristiyan demokrasi, muhafazakar sağ bir ideolojidir. Bu ideoloji, ülke içinde "Hristiyan ilkelerinin" uygulamasına dayalıdır. Kamu içinde Hristiyan ahlakı, geleneği ve adetlerinin, modern ve demokratik bir biçimde uygulanmasını savunmaktadır. Hristiyan demokrasi ideolojisi, muhafazakarlık ve Katolik toplumsal öğretisinin etkisi altında, 19.yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkmıştır. Ekonomik olarak ise sosyal piyasa ekonomisini savunur. Latin Amerika'da bu sol ideolojiye dönüşmüşken, Avrupa'daki Hristiyan demokrat siyasi partiler genellikle muhafazakar, liberal ve ılımlıdır. Bazı Hristiyan demokratik partiler * Hıristiyan Demokrat Birliği * Şili Hristiyan Demokratik Partisi * İsviçre Hristiyan Demokratik Halk Partisi Christian democracy

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yeni Demokrasi (Yunanistan)
2 yıl önce

seçimleri Konstantin Karamanlis'in kurduğu Yeni Demokrasi Partisi büyük çoğunlukla kazandı.Yeni Demokrasi, 1970'lerin ikinci yarısında gittikçe güç kaybederken...

Doğrudan Demokrasi
2 yıl önce

Doğrudan demokrasi, halkın egemenliğini bizzat ve doğrudan doğruya kullandığı demokrasi türüdür. Doğrudan demokrasi, halkın halk tarafından yönetilmesini...

Doğrudan demokrasi, Atina demokrasisi, Demokrasi, Liberal demokrasi, Marksist demokrasi, Oydaşmacı demokrasi, Politika, Siyaset, Sosyal demokrasi, Taslak, Temsili demokrasi
Temsilî demokrasi
2 yıl önce

sosyal sınıflandırmaya bağlı  temsili demokrasiye yakın yapılanmalara rastlanır. Yine tam olarak temsili demokrasi sayılmamakla birlikte İskandinav ülkelerinde...

çoğulcu demokrasi
2 yıl önce

Çoğulcu demokrasi (nispi demokrasi), çoğunluğun mutlak hakimiyetini reddeden, azınlıktakilerin siyasal ve kültürel haklarının kabul edilmesi gerektiğini...

Çoğulcu demokrasi, Atina demokrasisi, Demokrasi, Doğrudan demokrasi, Liberal demokrasi, Marksist demokrasi, Oydaşmacı demokrasi, Sosyal demokrasi, Temsili demokrasi, Genel oy demokrasisi, Parlamenter demokrasi
Çoğunlukçu demokrasi
2 yıl önce

Çoğunlukçu demokrasi veya mutlak demokrasi (démoc-ratie absolue) çoğunluğun kararlarının uygulandığı ve bu kararların mutlak olduğu demokrasi çeşididir...

Sosyal demokrasi
2 yıl önce

savundular. Sosyal demokrasi düşüncesi, tek kabul edilebilir hükûmet biçiminin hukukun üstünlüğü ilkesi altında temsili demokrasi olduğunu öne sürmektedir...

Sosyal demokrasi, Eduard Bernstein, Kapitalizm, Temsili demokrasi, Vladimir Lenin, Plebisitçi demokrasi, Oybirliği demokrasisi, Marksist demokrasi, Liberal demokrasi, Demarşi, Sosyalist Enternasyonal
Demokrasi
2 yıl önce

başına kullanılması (Anayasal demokrasi, sosyal demokrasi, liberal demokrasi vb.) gibi sebepler gösterilebilir. Demokrasiye farklı atıflar: Çoğunluğun yönetimi...

Türkiye Cumhuriyeti, Kominizm, Nazizm, Hukuk Devleti, Polis Devleti, Anayasa, Meclis, Parlemanto, Roma Devleti, Siyaset
Oydaşmacı demokrasi
2 yıl önce

oybirliğine göre alındığı bir sistemdir. Belçika ve İsviçre demokrasi sistemleri oybirliği demokrasi sistemine yakındır. Politik kültürlerinde en önemli özellikleri;...

Oydaşmacı demokrasi, Atina demokrasisi, Belçika, Demokrasi, Devlet, Doğrudan demokrasi, Liberal demokrasi, Marksist demokrasi, Politika, Siyaset, Sosyal demokrasi