I. Kosova Muharebesi

Kısaca: Osmanlı İmparatorluğu ...devamı ☟

Osmanlı İmparatorluğu |savaşan2 =
Müttefikler: |savaşan3 = |komutan1 = |komutan2 = |komutan3 = |güç1 = 27,000-40,000 |güç2 = 12,000-30,000 |güç3 = |kayıp1 = Yaklaşık 10.000-20.000 |kayıp2 = Yaklaşık 15.000-25.000 |kayıp3 = |notlar = }}
I. Kosova Savaşı veya Birinci Kosova Meydan Muharebesi' (28 Haziran 1389), Sultan I. Murat önderliğindeki Osmanlı ordusu ile Sırp kumandanı Lazar önderliğindeki bir Balkan ordusu arasında yapılmış bir muharebedir. Osmanlılar'ın Balkanlar'daki ilerlemeleri ve Sofya, Niş, Manastır gibi önemli yerleri ele geçirmeleri Haçlı Seferi'nin düzenlenmesine sebep olmuştu. Vezir Çandarlı Ali Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, önce Bulgarları etkisiz hale getirdi. Osmanlı ordusu ilerlerken, Kosova'da Haçlılar ile karşılaştı. Haçlı ordusu Sultan Murat Hüdavendigar'ın okçu piyadeleri ile Sırp süvarileri arasında ki muharebede, Sırp öncü süvarilerinin önce oklanarak kendilerinin ya da atlarının vurulması ile başlamış, daha sonra Osmanlı piyadelerinin kılıçlarını çekerek bozulan Sırpları gün batımına kadar süren bir meydan muharebesinden sonra bölgede tarih sayfalarından silerek yüzyıllar sürecek olan Osmanlı hakimiyetini yerleştirmiştir. Savaşta Arnavut Katolik soylu ailesi Kastriotlar'dan Pal Kastrioti de ölmüştür. Savaş bazı kaynaklarca iddia edildiği gibi top kullanılarak kazanılmamıştır. Çünkü o tarihlerde Osmanlı Devleti'nde kurulmuş bir topçu ocağı bulunmuyordu. İki tarafın da büyük kayıp verdiği bu muharebe sonrasında I. Murat "Allah bana bir daha böyle zafer göstermesin" demiştir. Savaş sonunda bir Sırp soylusu, sultanın elini öpüp Müslüman olmak istediğini belirterek I. Murat'a yaklaşmış ve onu ani bir hamleyle hançerleyerek şehit etmiştir. Ölümünden sonra Hüdavendigar lakabının verildiği sultanın iç organları orada gömülmüş, geriye kalan naaşı Bursa'ya götürülerek orada defnedilmiştir. Bunun da etkisiyle I. Kosova Savaşı tarihte Sırp milliyetçiliğinin ilk yeşerdiği ve bugün Sırpların çok önem verdiği bir muharebedir. Savaşın Sonuçları Sırplar yeniden Osmanlı'nın üstünlüğünü kabul ettiler. Kuzey Sırbistan yolu Osmanlılara açıldı. Bu Osmanlı galibiyetinden sonra Tuna güneyindeki Balkan topraklarında Osmanlılara karşı koyacak önemli bir güç kalmadı. Dış bağlantılar * Kosova Savaşı Kısa Anlatım

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kosova Ovası (Ova)
6 yıl önce

Kosova Ovası (Arnavutça: Fushë Kosovë; Sırpça: Косово Поље / Kosovo Polje) Kosova'nın orta kesiminde yer alan meşhur bir ova. 1389 yılında I. Kosova Muharebesi'nin...

14. yüzyıl
3 yıl önce

mağlubiyeti 1389 - I. Kosova Muharebesi, Osmanlı zaferi 1389 - I. Murad'ın savaş alanında öldürülmesi 1389 - I. Bayezid'in tahta geçmesi 1389 - I. Mehmed'in doğumu...

Ploşnik Muharebesi
6 yıl önce

devletlerinin desteği ile çok daha güçlü bir ordu ile çıktılar. Buna rağmen I. Kosova Muharebesi Osmanlı üstünlüğü ile bitti. ^ Velikonja, Mitja. Religious Separation...

Kosova Savaşı
3 yıl önce

almışlardır. Sırpların ta 1389 senesine I. Kosova Muharebesi’ne dayanan ve Türklere karşı olan ters duruşları, Kosova meselesinde merkezde olmuştur. 1990’larda...

Kosova Savaşı, 1389, 1448, 1998, Balkan, Hunyadi Yanos, I. Kosova Savaşı, I. Murat, II. Kosova Savaşı, II. Murat, Macar
I. Bayezid
3 yıl önce

gelenlerinin müşterek kararı ile Osmanlı tahtına geçti. I. Bayezid, 1. Kosova Meydan Muharebesi'nin son saatlerinde babasının suikasta uğrayıp öldürülmesi...

Yıldırım Bayezid, Vakıf, Bursa, Ulucami, İmarethane, Medrese, İmaret, Osmanlı padişahları, Fetret Devri, I. Mehmet, II. Murat
1389
3 yıl önce

Haziran Sultan I. Murat önderliğinde Osmanlı Ordusu ile Sırp kumandanı Lazar önderliğindeki bir Balkan ordusu I. Kosova Muharebesi'nde karşılaştı. Murat...

1389, 13. yüzyıl, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1390, 1391, 1392, 1393
Çandarlı Ali Paşa
3 yıl önce

muharebe sırasında I. Murad, Sırp Miloš Obilić tarafından hançerlenerek öldürüldü. I. Kosova Muharebesi'nde I. Murad öldükten sonra büyük oğlu I. Bayezid vezir-i...

Çandarlı Ali Paşa, Çandarlı Ali Paşa
I. Murad
3 yıl önce

I. Murad, Murad-ı Hüdavendigâr veya Gazi Hünkar (Osmanlıca: مراد اول, Murad Bey, 1326, Bursa – 28 Haziran 1389, Kosova), Osmanlı Devleti’nin üçüncü padişahı...

I. Murat, 1326, 1359, 1389, Abdülaziz, Abdülmecit, Birinci Kosova Savaşı, Bizans, Edirne, Ertuğrul Gazi, Fatih Sultan Mehmet