Ii. Osman

Kısaca: Sultan İkinci Osman (Genç Osman - (1604 - 1622) Osmanlı sultanlarının on altıncısı ve İslâm halîfelerinin seksen birincisidir. Babası Sultan Birinci Ahmed, annesi Mahfiruz Hadîce Sultandır. 1604 senesinde İstanbul'da doğdu. İyi bir eğitimle yetiştirildi. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca, İtalyanca gibi doğu ve batı dillerini öğrendi. 26 Şubat 1618 günü babasının yerine tahta geçen amcası birinci Mustafa'nın rahatsızlığı yüzünden tahtı bırakmaya mecbur olması üzerine Osmanlı sultanı oldu. ...devamı ☟

II. Osman
II. Osman

Sultan İkinci Osman (Genç Osman - (1604 - 1622) Osmanlı sultanlarının on altıncısı ve İslam halifelerinin seksen birincisidir. Babası Sultan Birinci Ahmed, annesi Mahfiruz Hadice Sultandır. 3 Kasım 1604 senesinde İstanbul'da doğdu. İyi bir eğitimle yetiştirildi. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca, İtalyanca gibi doğu ve batı dillerini öğrendi. 26 Şubat 1618 günü babasının yerine tahta geçen amcası Sultan Birinci Mustafa'nın rahatsızlığı yüzünden tahtı bırakmaya mecbur olması üzerine Osmanlı sultanı oldu.

Detaylı bilgi için bakınız: Sultan İkinci Osman

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

III. Osman
2 yıl önce

III. Osman (Osmanlı Türkçesi: Osmân-ı Salis) (d. 2 Ocak 1699 – ö. 30 Ekim 1757), 25. Osmanlı padişahı ve 104. İslam halifesidir. II. Mustafa'nın (1664-1703)...

III. Osman, 13 Aralık, 1695, 1699, 1703, 1730, 1754, 1757, 2 Ocak, 30 Ekim, Abdülaziz
Gazi Osman Paşa
2 yıl önce

üstün savunmasının ardından Sultan II. Abdülhamid tarafından "Gazi" unvanına layık görülmüş, o günden bugüne Gazi Osman Paşa olarak da anılan Türk asker...

Gazi Osman Paşa, Plevne Savunması, Plevne, Rusya, Osmanlı Devleti, Paşa
Osman Gazi
2 yıl önce

I. Osman veya Osman Gazi (Osmanlıca: عثمان بك Osman Bek), mahlasıyla Fahrüddin veya Osmancık (1258, Söğüt - 1324, Bursa), Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın...

Osman Gazi, 1258, 1281, 1283, 1288, 1299, 1302, 1320, 1326, 27 Temmuz, Abdülaziz
Osman
2 yıl önce

ticaret seferinde öldü. Osman babasından kalan mirasla aynı işi yapmaya devam etti ve Kureyş’in en zenginlerinden biri oldu. Osman İslam’ı kabul edişiyle...

Genç Osman Türküsü
2 yıl önce

Genç Osman Türküsü, genç yaşlarında Osmanlı padişahı IV. Murad'ın Bağdat Seferi'ne katılan ve hayatını kaybeden Osman ismindeki bir yeniçeri için yazılmış...

Ertuğrul Osman Osmanoğlu
6 yıl önce

Osman Ertuğrul Osmanoğlu (18 Ağustos 1912; Nişantaşı, İstanbul - 23 Eylül 2009, İstanbul), 1994-2009 yılları arasında Osmanlı Hanedanının hanedan reisiydi...

Ertuğrul V. Osman, 18 Ağustos, 1912, 1924, 1933, 1949, 1952, 1974, 1991, 1992, 1994
Osman Selahaddin Dede Efendi
6 yıl önce

Bir taraftan şeyhlik eğitimi alan Osman Salahaddin Efendi, diğer taraftan da normal tahsîline devam etmiştir. Osman Salahaddin Dede, H. 1288/M.1871'de...

Osman Selahaddin Dede Efendi, Fetva, II. Abdülhamid, Kanun-i Esasi, Mevlevihane, Meşrutiyet, Midhat Paşa, Tanzimat, Şeyhülislam, V. Murad
II. Mehmed Giray
2 yıl önce

devam edecek iken Özdemiroğlu Osman Paşa ile araları açılmış ve oğlu Gazi Giray'ı orada bırakıp Kırım'a geri dönmüştür. Osman Paşa Kafkas işlerini düzene...