İlk Filozoflar

Kısaca: Bilinen ilk filozoflar, Miletoslu Thales ve öğrencileri Anaksimandros ile Anaksimenes'tir. Felsefe, Eski Yunanistan'da, Anadolu'daki Miletos'ta başlamıştır. Miletos okulu konusundaki bugünkü bilgimiz, daha sonraki yazarların onlara atfettikleri metin parçalarına dayanmaktadır. ...devamı ☟

Bilinen ilk filozoflar, Miletoslu Thales ve öğrencileri Anaksimandros ile Anaksimenes'tir. Felsefe, Eski Yunanistan'da, Anadolu'daki Miletos'ta başlamıştır. Miletos okulu konusundaki bugünkü bilgimiz, daha sonraki yazarların onlara atfettikleri metin parçalarına dayanmaktadır. Bu ilk filozoflar, dış görünüşün ardında bulunan ve her şeyi açıklayabilecek olan bir temel öğeyi ya da gücü bulmaya çalışmışlar, Thales bu öğenin su, Anaksimandros sınırsız ya da sonsuz olan varlık, Anaksimenes'se, hava olduğunu ileri sürmüşlerdir. Herakleitos ve Parmenides gibi filozoflar, dünyanın temelinin değişmezlik ve süreklilik mi, yoksa değişme mi olduğunu ve bir öğenin mi, yoksa birden çok öğenin mi bütün varlıkların temelinde bulunduğunu araştırmışlardır. Eski Yunan felsefesi, Sokrates'ten önce, genellikle bu metafizik sorularla uğraşmıştır.

Yunan Filozofları

 • Thales>Anaksimandros
 • Anaksimenes
 • Anaksagoras
 • Apollonialı
 • Diogenes
 • Sokrates
 • Eflatun
 • Aristoteles
 • Antisthenes
 • Aristippos
 • Eukleides
 • Empedoldes
 • Demokritos
 • Eudoksos
 • Diogenes
 • Demetrios
 • Epikuros
 • Diodoros
 • Karneades
 • Epiktetos
 • Arrhianos
 • Bu konuda henüz görüş yok.
  Görüş/mesaj gerekli.
  Markdown kullanılabilir.

  Felsefe
  3 yıl önce

  araştırmacıya "filozof" adı verilmiştir. Filozof, yeni (farklı) sonuçlara varan ve bu sonuçları ifade etmek için yeni tanımlar üreten kişidir. Filozoflar hayata...

  Felsefe, 12. yüzyıl, Ahlak, Analitik felsefe, Analiz, Aristo, Astronomi, Batı felsefesi, Bertrand Russell, Bilgi, Bilim felsefesi
  Filozof
  3 yıl önce

  olmayan bir rivayete göre filozof kelimesini ilk kullanan düşünür Pisagor olmuştur. (MÖ 6. yüzyıl) Klasik anlamda, bir filozof, belirli bir yaşam tarzına...

  Filozof, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aristoteles, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi, Bilim felsefesi
  Antik Çağ felsefesi
  3 yıl önce

  Sokrates'in kendisinden sonra gelen filozoflar üzerindeki etkisinin çok büyük olduğu düşünüldüğünden Sokrates'ten önceki filozofları Sokrates öncesi düşünürler...

  Antik Çağ felsefesi, Antik Çağ felsefesi
  Milet Okulu
  3 yıl önce

  Sokrates, Platon, Aristoteles gibi sistematik felsefenin kurucuları olan filozoflar bu okulun açtığı düşünce gelişimini değerlendirecektir. Miletliler, önceden...

  Lemi Filozof
  3 yıl önce

  Lemi Filozof, (d. 13 Ocak 1983, İstanbul), Türk sinema ve televizyon oyuncusudur. Anadolu Üniversitesi 'Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri' bölümünden...

  Kıta felsefesi
  3 yıl önce

  kullanılan terim. 20. yüzyılın ikinci yarısında anadili İngilizce olan filozoflar tarafından, analitik felsefenin dışında kalan görüş ve düşünceler için...

  Estetik
  3 yıl önce

  ve doğa üzerine eleştirel düşünce çalışmasıdır. Estetik konusu ilk çağdan beri filozoflar tarafından irdelenmiştir. Platon, Aristoteles ve daha sonra Aydınlanma...

  Estetik, Epistemoloji, Etik, Felsefe, Felsefe Portalı, Immanuel Kant, Mantık, Taslak, Alexander Baumgarten
  Analitik Felsefe
  3 yıl önce

  çalışan bir filozoflar kuşağının, art arda ortaya çıkışına şahit olundu. Biraz fazla şematize edersek diyebiliriz ki, birinci kuşak filozoflar dilin özellikle...

  Analitik felsefe, Analiz, Bertrand Russell, Felsefe Portalı, Gilbert Ryle, Gottlob Frege, Hans Reichenbach, Hegel, John Rawls, Jon Elster, Karl Marks