Parmenides

Kısaca: Ksenofanes'in yetiştirmiş olduğu öğrencilerin en önemlilerinden birisi Parmenides'ti. Parmenides, görüneni değil, görünenin arkasındakini arıyordu; çünkü gerçek orada saklanmıştı. Ona göre, gerçeğe, gözlem ve deney ile değil, mantıksal düşünmeyle ulaşılabilirdi. Bir matematikçi gibi, "yokluk, boş bir mekandır; mutlak boşluktur; yokluk yoktur ama düşünülebilir" diyordu. ...devamı ☟

Parmenides
Parmenides

Ksenofanes'in yetiştirmiş olduğu öğrencilerin en önemlilerinden birisi Parmenides'ti. Parmenides, görüneni değil, görünenin arkasındakini arıyordu; çünkü gerçek orada saklanmıştı. Ona göre, gerçeğe, gözlem ve deney ile değil, mantıksal düşünmeyle ulaşılabilirdi. Bir matematikçi gibi, "yokluk, boş bir mekandır; mutlak boşluktur; yokluk yoktur ama düşünülebilir" diyordu.

Parmenides, evrenin sınırlı olduğunu söylüyordu; evren, bütün uzayı doldurur ve küreseldir; değişmez ve ölmez. Değişme ve bunun nedeniymiş gibi görünen hareket gerçek değildir. Algılarımız bizi aldatmaktadır. Bu görüşüyle Parmenides, Milet Okulu'nun ve özellikle de Herakleitos'un evrende sürekli bir hareket ve değişim olduğu görüşüne karşı çıkmış oluyordu.

Yer'in küresel olduğunu ve beş kuşağa ayrıldığını bildirmişse de, bu kuşaklara ilişkin hiçbir bilgi vermemiştir. Yer'in küresel olduğu sonucuna nasıl ulaştığını bilmiyoruz ama gözlemlerden yararlanmış olduğunu tahmin ediyoruz. Yunanlılar, yaklaşık olarak 45 derece kuzey enlemi ile 20 derece güney enlemi arasında yaşıyorlardı ve bu geniş enlemsel kuşak, gökyüzündeki değişiklikleri gözlemlemek ve buradan Yer'in küresel olduğu görüşüne varmak için yeterliydi. Kuzeye çıkıldıkça bazı yıldızlar görünmez olurken, bazıları hiç batmıyordu.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Parmenides Resimleri

Elealı Zenon
3 yıl önce

 495-y. MÖ 430), Magna Graecia'nın Sokratik öncesi bir Yunan filozofu ve Parmenides tarafından kurulan Elea Okulu'nun bir üyesiydi. Aristo, onu diyalektiğin...

Elealı Zenon, Elealı Zenon
Monizm
3 yıl önce

(absolutizm) ve monad da monizmle yakından ilgilidir. İlk temsilcisinin Parmenides olduğu bilinmektedir. Pisagor'da monist olarak bilinmektedir. "Bir" sayısı...

Monizm, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Din, Dualizm, Ezoterizm, Felsefe, Gnostisizm
Pisagorculuk
3 yıl önce

inanılan beş köşeli yıldız (İngilizce: pentagram) sembolüydü. Empedokles, Parmenides, Sokrates, Platon gibi Yunan filozofları etkilemesinin yanında İslam felsefesinde...

Pisagorculuk, Felsefe, Felsefe Portalı, Mistisizm Portalı, Pisagor, Taslak
Empedokles
3 yıl önce

için şehri kuzeyden çevreleyen kayaları parçalatmıştır. Empedokles Parmenides'ten sonra düşüncelerini şiir şeklinde ifade eden ikinci önemli düşünürdür...

Empedokles, Ansiklopedi, Felsefe Portalı, Sicilya, ,
Elea Okulu
3 yıl önce

her zaman gündeme gelen üç büyük filozofu vardır; bunlar Ksenophanes, Parmenides ve Zenon’dur. Felsefe tarihinde Sokrates öncesi olarak kabul edilen dönemin...

Hiçlik
3 yıl önce

dünyayı Parmenides'in kabul etmesi gerekir iddiasındaydı. Bu iddialara cevap olarak Bertrand Russell, Leucippus'un iddilarının, Parmenides'in iddialarını...

Hiçlik, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi, Bedia Akarsu, Bilim felsefesi
Antik Felsefe Gizem ve Büyü
6 yıl önce

"Sözlerimi Yüreğinde Sakla" Empedokles'ten Sufilere: Pythagorascı Maya EK I: Parmenides ve Babil EK II: Nergal ve Herakles EK III: Empedokles ve İsmaililer Peter...

Glaukon
6 yıl önce

alegorisi bölümünde dinleyen kişidir. Ayrıca gene Eflatun'un eserleri olan Parmenides'te ve symposium'da da adı geçmektedir. Platon; Politeia (Devlet)...