Iv. Konstantin

'}} | başlık = Bizans İmparatorluğu İmparatoru | resim = | altyazı = IV. Konstantin ve maiyetindekiler. Sant'Apollinare in Classe (Ravenna Basilikasinda | hüküm süresi = 668 – Eylul 685 | tahta geçmesi = | diğer ünvanları = | tam adı = Kōnstantinos IV | önce gelen = II. Konstans | sonra gelen = II. Justinianos | varisi = | kraliçe = | gözdesi = | eş 1 = Anastasia | eş 2 = | eş 3 = | eş 4 = | eş 5 = | eş 6 = | çocukları = II. Justinianos Heraklius Tiberius | hanedan = Heraklius Hanedanı | resmi marşı = | babası = II. Konstans | annesi = Fausta | doğum tarihi = 652 | doğum yeri = | ölüm tarihi = Eylül, 685 | ölüm yeri = | defin tarihi = | mezar yeri = |}} IV. Konstantin' (Yunanca adi: Κωνσταντίνος Δ', Kōnstantinos IV, (d. 652 – ö. 685); 668 – Eylül 685 döneminde Bizans İmparatorluğu imparatoru oldu. Annesi, bir Bizans soylu aileden olan, Valentinus'un kızı "Fausta" idi. Çok genç bebekken 654de babası II. Konstans tarafından ortak imparator olarak tac giydirildi. Babası 660da Sicilya'ya gecip imparatorluğun idaresini Siraküza'dan yapmaya başlayınca Konstantin, kardesleri Heraklius ve Tiberius ile Konstantinopolis'te kalmıştı. Babasi 685de Sicilya'da bir askeri isyanda suikaste kurban gidince IV. Konstantin tek başına imparator kaldı. Saltanat yılları

Sicilya'daki isyan

Tek başına imparator olduktan sonra IV. Konstantin Sicilya'da çıkan askeri isyan ve isyancıların gaspcı imparator olarak seçtikleri Mezezius ile uğraşmak zorunda kaldı. Hemen Sicilya'ya gonderecek bir Bizans askeri gucü hazırlattı ve bu gücü Sicilya üzerine gönderdi. Roma'da bulunan Papa Vitalian'in destegi ile tahta geçişinden 7 ay sonra bu isyanı bastırmayı başardı ve gaspcı imparator Mezezius öldürüldü. Sicilya'da babasinin imparatorluk idaresine katkida bulunan burokratlar Konstantinopolis'e getirildiler.

Arab hücumlari ve Konstantinopolis kuşatmaları

668de ilk Emevi Halifesi olan I. Muaviye oğlu Yezid komutası altında bir Arap ordusunu Bizans İmparatorluğu'na karşı göndermişti. Yezid ve ordusu bütün Anadolu'yu geçerek ta Boğaz'in karşı tarafında olan Kadikoy (eski Chaledon)'a kadar ilerledi. Özellikle Anadolu'da önemli bir Bizans şehri olan (şimdi Bolvodin yanında bir harabe olan) Amorium şehrini ellerine geçirdiler. Ama çok geçmeden Bizans kuvvetleri bu şehri tekrar Bizans ülkesine katmayı başardılar. Karadan yapılan yıllık hücumlar devam etmekte iken Emevilerin yeni donanma gücü harekete geçip Ege Denizi'nde Bizans adalarını ve sahil sehirleri yağmalayıp ellerine geçirmeye başladı; İstankoy (Kos), Sakız (Chios) ve İzmir (Smyrna) bu zaman Arapların ellerine geçmiştir. 672de Arap donanması anakkale'den girip Kapıdağ yarımadasında (şimdiki Bandırma ve Erdek yakınlarında) ünlü Cyzikus şehrini eline geçirdi ve burada Arap orduları ve donanması için bir kışlak üssü hazırlandı. 674de bu üsden hareket eden büyük mancınık ve benzer harp aletleri ile teçhiz edilmiş gemiler ile Araplar Marmara kıyıları ve Haliç'den Konstantinopolis surlarına hücum başladılar. O zamana kadar Konstantinopolis kuşatmaları karadan gelmekte idi ve bu sefer ise denizden kuşatma başlamıştı. Bizans'in deniz surları da tahkimli idi. Ayrıca Bizans savunucuları kısa bir zaman önce Suriye'nin Heliopolis (Baalbek) asıllı bir mimar ve kimyager olan Callinicus'un icad ettiği "Rum Ateşi" adlı gizli silahı çok başarılı şekilde kullandilar. Bu nedenle bütün yaz süren denizden kuşatma şehrin fethi ile sonuçlanmadı. Arap orduları kışlak için Cyzicus'a çekildiler ve kişi donanmayı tamir ve yenileme ve ordularını Suriye'den yeni askerlerle takviye ile geçirdiler. 674-678 arasında 5 yıl bu çeşit denizden kuşatma; başarısızlık ve kışın Cyzicus'a üsse çekilme yıllarca tekrar tekrar devam etti. 678deki yazın başarısız kuşatmadan sonra Arap donanması Bizans donanması ile
Syllaeum muharebesini kaybetti. Arap donanması bundan sonra da Akdeniz Antalya kıyılarında hiç beklenmedik bir fırtana yüzünden büyük zarar gördü.

Ekümenik Konsil

Arap tehlikesinin geçici olarak atlatılmasından sonra IV. Konstantin dikkatini Kilise sorunlarına çekti ve Ortodoks fikirler ile monotelitizm arasında bölünmüş kalan Kilise doktrinlerinin birleştirilmesini sağlamak bir başkentte bir
ekümenik konsey topladı. Bu Altıncı Ekümenik Konsey veya Üçüncü İstanbul Konsili olarak bilinir. Konsey 451 yılındaki Kalkedon Konsili doktrinlerini açıklayıp tekrar kabul etti. Böylece monotelitizm prensipleri üzerindeki anlaşmazlıkları ortadan kaldırdı. Bu Bizans için çok önemliydi çünkü Arap fetihlerinden sonra "monotelitizm" doktrinlerine inanların çoğu Emevi Halifeleri idaresi altında kalmıştı.

Balkanlar

680'de Asparuh idaresi altında Bulgarlar Tuna Nehri'ni geçerek güneye inip orada bulunan ve sadece formalite olarak Bizans'a bağlı oldukları kabul edilen İslav kabilelere ve yerel halka baski yapmaya başladı. IV. Konstantin Bizans'ın Tuna donaması ve kara ordusu birlikleri ile onlar üzerine yürüdü ve Dobruca'da kurmuş oldukları merkezi müstahkem kamplarını kuşatıma aldı. İmparatorun sağlığı iyi olmadığı için ordudan ayrıldı. Geride kalan Bizans ordusu ufak bir Bulgar hariç hareketinden paniğe kapılıp Bulgarlara yenildi. 681de IV. Konstantin bir barış imzalamak zorunda kaldı ve buna göre Bizans Moesia bölgesinde bir Bulgar devletini tanıyacak ve Bulgarların Bizans Trakyası'na hücumlardan kaçınmalarını sağlamak üzere Bulgarlara yıllık tazminat verecekti.

Hanedan sorunlari

IV. Konstantin idareyi eline aldıktan biraz sonra 669da Anadolu'daki Bizans ordusunun birkaç büyük birliği başkent üzerine yürüyerek küçük kardeşleri Heraklius ve Tiberius de şeref ortak imparatoru olarak taç giydirilmesini istedi. Buna gösterilen neden gayet acayipti: "Kainat İsa'nın üçlü vasıflarına göre idare edilmekteydi, onun için Bizans İmparatorluğu'nun başında da üç imparator olmalıydı". IV. Konstantin çok kararlı hareket ederek bu birliklerin liderlerini bir toplantıya çağırdı ve gelenler yakalanarak idam edildiler. Kardeşlerinden hangisinin bu fitneyi çıkardığını da araştırmadan IV. Konstantin her ikisinin de burunlarını kestirerek imparatorluk tahtına geçme heveslerini ortadan kaldırdı. 681'de kendi oğlu II. Justinianos'u ortak imparator ilan etti. İmparator IV. Konstantin Eylül 685'te Konstantinopolis'de dizanteri hastalığından öldü ve yerine oğlu imparator oldu. Ailesi Karisi "Anastasia£ olup ismi bilinen iki cocuklari olmustur: * II. Justinianos, sonraki imparator * Heraklius Ayrıca bakınız * Bizans imparatorları * Bizans imparatorları Dış kaynaklar * Ostrogorsky, Georg (çev. Fikret Işıltan), (1999 5.baskı)
Bizans Devleti Tarihi, Ankara:Türkiye Tarih Kurumu ISBN 975-16-0348-X (Orijinal 1.baskı:1940) * Gregory, Timothy E. (çev. Esra Ermert), (2008), Bizans Tarihi, İstanbul:Yapı Kredi Yayınları ISBN 978-975-08-1507-2 * Norwich, John Julius, (1988) Byzantium: Early Centuries, Londra:Penguin ISBN 0-14-011447-5, say.322-327 * The Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford University Press, 1991. * İngilizce Wikipedia "Constantine_IV" maddesi (Erişme:28.03.2009)

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

IV. Konstantin Resimleri

I. Konstantin
3 yıl önce

I. Konstantin veya Büyük Konstantin (Latince: Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus; 22 Şubat 272 - 22 Mayıs 337), Hristiyanlığı kabul eden ilk...

Romen Diyojen
3 yıl önce

IV. Romanos (Grekçe: Ρωμανός Δ' Διογένης, Romanos V Diogenis) ya da Türkçe kaynaklardaki yaygın adıyla Romen Diyojen, 1068 ile 1071 arasında hüküm süren...

IV. Romanos Diogenes, Alparslan, Bizans, Kişi, Malazgirt Savaşı, Tarih, Taslak
XI. Konstantinos
6 yıl önce

Paleologos (Yunanca: Κωνσταντίνος ΙΑ' Δραγάσης Παλαιολόγος, (Sırpça): Konstantin Paleolog Dragaš/ Константин Палеолог Драга; 9 Şubat 1404, Mistra - 29...

XI. Konstantin, 1405, 1448, 1449, 1453, 29 Mayıs, 8 Şubat, Bizans, Fatih Sultan Mehmet, Mora Despotluğu, Nisan
II. Constantius
6 yıl önce

arasında Doğu'da imparatorluk yapan Konstantin hanedanına mensup Roma imparatoru. I. Konstantin Büyük Konstantin ve ikinci karısı Fausta'nın üç oğlundan...

II. Constantius, Roma İmparatorları, 11 Ağustos, 1453, 235, 284, 317, 337, 340, 350, 351
Konstans
3 yıl önce

yapmıştır. Büyük Konstantin ve ikinci karısı Fausta'nın üçüncü ve en küçük oğlullarıydı. 337 yılında ağabeyleri II. Konstantius ve II. Konstantin ile birlikte...

Georgios Maniakes
6 yıl önce

alımlılığı ile ünlü kız kardeşi Sclerina'nın Konstantin üzerinde olumlu etkisidir. Güçlü pozisyonunu Konstantin'i Maniakes'e karşı zehirlemekte kullanmış ve...

Licinius
3 yıl önce

Ardından, Kayını I. Konstantin Batıda en yetkili olduğu halde, kendisini Doğunun efendisi ilan etti. 314 yılında, Licinius ve Konstantin arasıda baş gösteren...

Licinius, Roma İmparatorları, 11 Kasım, 1453, 18 Eylül, 235, 250, 284, 308, 30 Nisan, 311