Kaf (Harf)

Kısaca: Kaf veya Gaf ( ق ) Arap alfabesi'nin yirmibirinci harfi. İbranice muadili Kuf harfidir. ...devamı ☟

Kaf (harf)
Kaf (harf)

Kaf veya Gaf ( ق ) Arap alfabesi'nin yirmibirinci harfi. İbranice muadili Kuf harfidir. Ebced hesabındaki değeri 100 dür. Kameri harflerdendir. Yazılış Kaf harfi sağdan ve soldan bitişebilen bir harftir. Mahreç - Fonetik Kaf sesi, dil kökünden çıkarılan çok kalın, son derece tok bir "ka" sesidir. Kalkaleli (yankılı) harfler grubundandır. Kuvvetli ve kalın bir sestir. Kalkale özelliği yüzünden Türkler (Osmanlı) tarafından genellikle "g" olarak yanlış telaffuz edilmektedir. Bu sesin Türkçede karşılığı yoktur. İngilizcedeki Q,q sesi bu sesin karşılığıdır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kaf Suresi
1 yıl önce

Kaf Suresi (Arapça: سورة ق) Kur'an'ın 50. suresidir. Sure 45 ayetten oluşur. Sure ismini ilk ayetin başındaki Kaf harfinden alır. Sure mistik tefsirlerde...

Kaf Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Q
1 yıl önce

kullanılır. Azerbaycan Türkçesinin resmi harflerinden birisidir. Arapçadaki Kaf (ق) harfini karşılar. Örneğin: Qadın (Kadın) sözcüğünün okunuşu "Gadın" şeklindedir...

Harfler, Harf, A, B, C, D, E, F, G, H
K
1 yıl önce

alfabesine dayalı Göktürk, Uygur ve Osmanlı alfabelerinde iki ayrı harf ve ses olarak kaf ve kef yerine bugünkü Türkçede k kullanılmaktadır. k ince ve kalın...

K, A, Alfabe, Arap alfabesi, B, C, D, E, F, Fonetik, G
Nef (harf)
1 yıl önce

öngörülür. Pek çok ağızda N veya Ğ sesine dönüşmüştür. Osmanlıcadaki üç noktalı Kaf-ı Nûni (ڭ) harfinin karşılığıdır. Örneğin: İç Anadolu’da, özellikle Sivas...

Ayin (Harf)
5 yıl önce

Arapça harf için bkz: Ayn (harf) Ayin, Ayın veya Ayn İbrani alfabesinin 16. harfi olup Ebced hesabındaki değeri 70'tir. Arap alfabesindeki muadili Ayn'dır...

Ayn (harf)
5 yıl önce

İbranice harf için bkz: Ayin (harf) Ayn ( ع ), Arap alfabesinin on sekizinci harfi. İbranice muadili Ayin harfidir. Ebced hesabındaki değeri 70'tir. Kamerî...

Ñ
1 yıl önce

Ñ (küçük harf ñ) modern Latin alfabesinin, diyakritik tilde işaretiyle birleşmiş N harfinden oluşan harfidir. En sık olarak İbyolcada kullanılır.(IPA:...

í‘, Alfabe, Azerbaycan Türkçesi, Harf, Taslak, Tatar, Türkiye Türkçesi, Yazı sistemleri, í–zbek Türkçesi, í–zbekçe, Pií±ata
Arap alfabesi
1 yıl önce

noktasız Kaf (ٯ) harfi kullanılır. Bu harf (Ⱪ, Ķ) ile karşılanır. W: Açık bir V harfidir. Klasik V sesinden kesinlikle farklıdır. V harfinde dudaklar...

Arap alfabesi, Arapça, Hamza, He (harf), Latin alfabesi, Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti, Özhan Öztürk, İslam, Yodh, Arap alfabesinin tarihi