Q

Kısaca: Qq Türk alfabesinde bulunmayan bir harftir. Genel olarak K sesi vermesine rağmen birçok dilde kendisinden sonra U harfi gelmesi gerekir. Bu durumda ise kʷiː sesi verir. Mesela Latincedeki qui ile cui arasindaki fark da bu şekilde açıklanabilir. Azerice'de kalın bir K sesi vermek için kullanılır. Harfin adı Türkçe olarak Kiu veya kü şeklinde söylenebilir. Türkçede günlük kullanımda Q yaygınlık kazanmamıştır. ...devamı ☟

Q
Q

Qq, bazı alfabelerde p ile r arasında yer alan harf.

Harfin tarihi

Harfin İbranicedeki adı Qof un anlamı "maymun"dur; bu etimoloji açıklaması gerçeğe pek az uymaktadır, ama bundan daha uygunu da ortaya konamamıştır. Yunanlılar, özellikle [1], [2] ve bazen e (n) önünde k’yı (kappa gibi) belirtmek için qof’u kullandılar. Bu kullanım şekli yavaş yavaş terk edildi. La­tinler q’yü önce C önünde kullandıktan sonra dudaksı-artdamaksı kw’yi kullanmağa başladılar.


Etrüsklerin bu harfi bilmediği sanılır; bununla birlikte, Latincede harfe verilen isimin (qu) Yunancadan aktarıldığı­nı savunan tez pek inandırıcı değildir: Yu­nanlılar bu harfe koppa dediklerine göre eğer Latinler harfin ismini kendileri yarat-mışlarsa öbür harflerde olduğu gibi qo ve­ya qe demeleri gerekirdi; oysa Etrüsklerde o sesi olmadığından qu demeleri gerekir.

Latince'den günümüze kadar harfin geçirdiği evrim üstüne yapılacak fazla gözlem yok­tur. 3. yy. işlek yazılarında kuyruğun di­ğer birçok harfte de olduğu gibi sola yönel­diği görülür.

Elektronikte q

Q katsayısı (ing. quality, "kali­te" kelimesinin kısaltması), bir bobinin aşı­rı gerilim katsayısına amerikalılar tarafın­dan verilen ad. (İndükleme reaktansı ile ohm direnci arasındaki oran eşittir; Q = w L // R; burada w = 2 x f ‘dir; f frekansı hertz cinsinden, L özindüklemesi henry cinsin­den, R direnci de ohm cinsinden gösteril­miştir.)

Matenatikte q

Q pozitif ve negatif oransal sayı­ların cümlesini gösteren semboldür. (Oran­sal sayıların Q cümlesi her yerde yoğun­dur, fakat tam değildir.) || Q+, pozitif oransal sayıların cümlesini gösteren sem­boldür.

Birim

Q 40 milyar ton iyi cins kömü­rün yanmasıyle elde edilen enerji miktarı­na eşit olan ve iktisatta kullanılan bir enerji miktarı birimidir. (1 Q = 10 18 B.T.U.)

Telekomünikasyonda q

Q kodu, milletlerarası telsiz konuşmalarında kullanılan ve üçer harflik bütün grupları Q harfiyle başlayan telsiz telgraf kodu: QRA, "istasyonun uzun adı nedir?".

Q

1. anlamı question, query, kıs quart, quarter, quarterly.

Q

Q İngilizce anlamı ve tanımı

Q anlamları

  1. () the seventeenth letter of the English alphabet, has but one sound (that of k), and is always followed by u, the two letters together being sounded like kw, except in some words in which the u is silent. See Guide to Pronunciation, / 249. Q is not found in Anglo-Saxon, cw being used instead of qu; as in cwic, quick; cwen, queen. The name (k/) is from the French ku, which is from the Latin name of the same letter; its form is from the Latin, which derived it, through a Greek alphabet, from the Ph/nician, the ultimate origin being Egyptian.

Q tanım:

Kelime: q
Söyleniş: 'kyü
İşlev: noun
Türleri: plural q's or qs /'kyüz/
Usage: often capitalized, often attributive
1 a : the 17th letter of the English alphabet b : a graphic representation of this letter c : a speech counterpart of orthographic q
2 : a graphic device for reproducing the letter q
3 : one designated q especially as the 17th in order or class
4 : something shaped like the letter Q

Q

İngilizce Q kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. Abreviatura de question, pregunta
s. q (la decimoséptima letra del abecedario inglés)

Q

İngilizce Q kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. question, recherche
n. q, la dix-septième lettre de l'alphabet

Q

İngilizce Q kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Q, Frage, Anfrage
n. Q, 17. Buchstabe des lateinischen Alphabets

Q

İngilizce Q kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. q, Q
s. q, Q

Q

İngilizce Q kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. pergunta (abreviatura de 'question')
s. a 17ª letra do alfabeto

Q

Fransızca Q kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. q, 17th letter of the English alphabet

Q

İtalyanca Q kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. q, 17th letter of the Italian alphabet

Q

n. question, query
n. 17th letter of the English alphabet
n. q, 17th letter of the alphabet

Q

Almanca Q kelimesinin Türkçe karşılığı.
Q

İlgili konular

harfler harf a b c d e f g h

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Q metni
6 yıl önce

Q metni; Matta ve Luka İncillerine kaynaklık ettiği öne sürülen, ancak yazılı örnekleri bulunamayan kuramsal metin. 19. yüzyıl araştırmacıları, Matta...

Q metni, Almanca, Luka İncili, Markos İncili, Matta İncili, Sinoptik İnciller, Tomas İncili, Yeni Ahit, İncil, İsa
Q&A
3 yıl önce

gelebilir: Q&A, Symantec tarafından geliştirilmiş sözcük işlemci uygulaması "Q&A", Homeland bölümü Q&A, 1990 Amerikan yapımı dramatik suç filmi Q&A, Amerika...

Q kodu
6 yıl önce

Q kodları; tamamı Q ile başlayan, 3 harfli mesajlardır. İlk olarak ticarî amaçlarla telsiz telgraf (radyo-telgraf) iletişiminde -özellikle amatör radyoculukta-...

John Q
6 yıl önce

Bir fabrikada çalışan ve sıradan bir işçi olan John Q. Archibald (Denzel Washington), bir gün oğlu Mike'ın bir maç sırasında rahatsızlandığı haberiyle...

John Q, ABD ülke bayrağı, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ülke bayrağı, Türkiye, 2002, ABD, Denzel Washington, IMDb, James Woods, Kalp
Q-Tip
3 yıl önce

Jonathan Davis; 10 Nisan 1970), sahne adı ile Q-Tip, Amerikalı rapçi, prodüktör ve oyuncudur. Queensli olan Q-Tip, başarılı hip hop grubu A Tribe Called...

ISO 639:q
6 yıl önce

Bireysel, Özel Tipi : Ölü, Tarihsel, Antik, Yaşayan, Kurgulanmış ISO 639-3 Dil Kodları Dizini   a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  ...

ISO 639:q, ISO 639, ISO 639:a, ISO 639:b, ISO 639:c, ISO 639:d, ISO 639:e, ISO 639:f, ISO 639:g, ISO 639:h, ISO 639:i
Q Cygni
6 yıl önce

Koordinat: 21s 41d 43,92sn; +42º 50' 29,07″ Q Cygni (Nova Cyg 1876), Kuğu takımyıldızı yönünde bulunan eski bir novadır. 1876 yılında patlamış ve Johann...

Q-sistemi
6 yıl önce

Q-sistemindeki kaya kütlesinin değereini belirten Q sayısı aşağıdaki eşitlik yardımıyla bulunur. Q = R Q D J n ∗ J r J a ∗ J w S R F {\displaystyle Q={\frac...