Kamondo Ailesi Ünlü ve zengin bir Sefarad Yahudi bankacı ailesiydi.

Kamondo Ailesi

Kamondo Ailesi Ünlü ve zengin bir Sefarad Yahudi bankacı ailesiydi. İstanbul`un, modernleşmesinde çok önemli katkıları olan bir aile olan Kamondo Ailesi engizisyondan kaçarak ilk önce Venedik`e, ardından İstanbul`a gelmiş, son fertleri II. Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampı`nda yok edilmişlerdir. Doğu`nun Rotschild`i diye anılan ailenin önemli ferdi Abraham-Salomon de Kamondo, modernleşmenin kent içi yaşamdaki öncülerinden biri olmuştur. Modern bankacılığın kurucularından biri olmasının yanı sıra İstanbul`da ilk belediyenin kuruluşunda, kentsel altyapının modernleşmesinde, yeni ve modern eğitim kurumlarının oluşumunda rol almış, önemli şehircilik, mimarlık ve kültür yatırımlarına da öncülük etmiştir. İstanbul`un 19.yy`da Avrupa kentleri ile paylaştığı değerlerin ve kurumların oluşmasında ailenin ve Abraham-Salomon de Kamondo`nun bir sosyal girişimci olarak büyük bir payı vardır.

Yahudi cemaatinin önderi olan Abraham-Salomon de Kamondo, ilk belediye olan 6. Daire`nin kuruluşunda da görev aldı. Bankalar Caddesi`ndeki Kamondo merdivenlerini 1870-1880 yıllarında yaptıran ünlü banker yaşamını yitirince, Hasköy`de kendisinin yaptırdığı anıt mezara devlet töreniyle defnedildi. İstanbul`un gelişimi ve modernleşmesine katkı sağlayan Kamondo ailesinin anısına, Karaköy Bankalar Caddesi`ndeki merdivenlere Türkiye Yahudi Hahambaşılığı`nın da katılımıyla düzenlenen törenle plaket çakılmıştı.

1815`te kurdukları ve Kırım Savaşı sırasında Osmanlı Devleti`ni finanse eden İshak Kamondo ve Şürekası unvanlı banka, Şirket-i Hayriye ve Dersaadet Tramvay Şirketi`ne ortaklıkları, Altıncı Daire-i Belediye`nin kuruluşuna verdikleri katkılar, en önemli girişimleri arasındadır.

Kamondo Ailesi, Osmanlı modernleşmesinde iz bırakan sayısız yapı inşa ettirmiştir. Kasımpaşa`daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Galata Rí©sidence, Serdar-ı Ekrem Sokak`taki Kamondo Hanı, Meşrutiyet Caddesi`ndeki Büyükada Han, Karaköy`de Saatçi Han, Latif Han, Lacivert Han, Yakut Han, Kuyumcular Han, Lüleci Han, Gül Han ve Bankalar Caddesi`deki Kamondo Merdivenleri bunlar arasında sayılabilir.

Kamondo Ailesi`nin Avrupa`da siyasal ve kültürel kurumların gelişmesinde de rol aldığı görülmektedir. Kamondoların kültür ve sanata katkıları, ailenin Paris`e yerleşmesinden sonra da devam etmiştir. Champs Elysí©es`deki Ulusal Tiyatronun kurulması, Louvre Müzesi`ne bağışlanan empresyonist tablo koleksiyonu, 18. yüzyıl sanat eserlerini bir araya getiren Nissim de Camondo Müzesi, bu girişimler arasındadır. Kamondo`nun İtalyan Birliği`nin kurulmasına verdiği destek ve “Kontunvanını alması da, bunun kanıtıdır.

Ayrıca bakınız  • Kaynaklar

    Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar