Katyon, elektronları protonlarından daha az olan ve bunun sonucunda elektronların perdeleme etkisinin azaldığı iyona verilen addır. İsmi, pozitif yüklü iyonların katota çekiminden dolayı verilmiştir. ...

KATYON (türkçe) anlamı
1. Bir çözeltinin elektrolizi sırasında katotta toplanan iyon
2. artın

Katyon hakkında detaylı bilgi

Katyon, elektronları protonlarından daha az olan ve bunun sonucunda elektronların perdeleme etkisinin azaldığı iyona verilen addır. İsmi, pozitif yüklü iyonların katota çekiminden dolayı verilmiştir.+Yaygın Katyonlar
Bilinen adı Formülü Tarihi Adı
``Basit Katyonlar``
Aluminyum>|Al<sup>3+</sup>||
Baryum>|Ba<sup>2+</sup>||
Berilyum>|Be<sup>2+</sup>||
Sezyum>|Cs<sup>+</sup>||
Kalsiyum>|Ca<sup>2+</sup>||
Krom (II)>|Cr<sup>2+</sup>||Kromez
Krom (III)>|Cr<sup>3+</sup>||Kromik
Krom (VI)>|Cr<sup>6+</sup>||Kromil
Kobalt (II)>|Co<sup>2+</sup>||
Kobalt (III)>|Co<sup>3+</sup>||
Bakır (I)>|Cu<sup>+</sup>||
Bakır (II)>|Cu<sup>2+</sup>||
Galyum >|Ga<sup>3+</sup>||
Helyum>|He<sup>2+</sup>|| (Alfa parçacığı)
Hidrojen>|H<sup>+</sup>|| (Proton)
Demir (II)>|Fe<sup>2+</sup>||Ferro
Demir (III)>|Fe<sup>3+</sup>||Ferri
Kurşun (II)>|Pb<sup>2+</sup>||
Kurşun (IV)>|Pb<sup>4+</sup>||
Lityum>|Li<sup>+</sup>||
Magnezyum>|Mg<sup>2+</sup>||
Mangan (II)>|Mn<sup>2+</sup>||Manganez
Mangan (III)>|Mn<sup>3+</sup>||Manganik
Mangan (IV)>|Mn<sup>4+</sup>||Manganil
Mangan (VII)>|Mn<sup>7+</sup>||
Cıva (II)>|Hg<sup>2+</sup>||
Nikel (II)>|Ni<sup>2+</sup>||
Nikel (III)>|Ni<sup>3+</sup>||
Potasyum>|K<sup>+</sup>||
Gümüş>|Ag<sup>+</sup>||
Sodyum>|Na<sup>+</sup>||
Stronsiyum>|Sr<sup>2+</sup>||
Kalay (II)>|Sn<sup>2+</sup>||
Kalay (IV)>|Sn<sup>4+</sup>||
Çinko>|Zn<sup>2+</sup>||
``Çok Atomlu Katyonlar``
|NH<sub>4</sub><sup>+</sup>||
|H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>||
|NO<sub>2</sub><sup>+</sup>||
Cıva (I)>|Hg<sub>2</sub><sup>2+</sup>||


}

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Katyon maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Garnet

Grena, başkalaşmış kayaçlarda ve bazı yerli kayaçlarda bulunan doğal silikat grubudur.

Toprak

Toprak hava ve su gibi, canlıların yaşaması için vazgeçilmez unsurlardan bir diğeri de topraktır. Toprak, bitki örtüsünün beslendiği kaynakların ana deposudur.

Amid

Kimyada amit sözcüğü iki anlama sahiptir: - Birinci anlamıyla amit, bir azot atomuna (N) bağlı bir karbonil grubu bulunduran bir organik fonksiyonel grup, veya bu gruba sahip bir bileşiktir. - İkinci anlamıyla amit, bir azot anyonudur.

Amit

Kimyada amit sözcüğü iki anlama sahiptir: - Birinci anlamıyla amit, bir azot atomuna (N) bağlı bir karbonil grubu bulunduran bir organik fonksiyonel grup, veya bu gruba sahip bir bileşiktir. - İkinci anlamıyla amit, bir azot anyonudur.

Asil

Asil veya soylu, bazı kültürlerde toplumun ayrıcalıklı en üst katmanına mensup kişi. Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan kimselere denir.

Amonyum

Amonyum NH4+ formülüyle gösterilen bir katyon köktür. Amonyumun molar kütlesi 18.05'dir. Amonyum; güçsüz bir asittir. Doğada amonyum proteinlerde bulunur. Bu nedenle deniz ürünleri başta olmak üzere birçok canlının bir kısmında amonyum kökü mevcuttur. Yine çürükçül ...

İyon

İyon Alm. Ion (n), Fr. Ion (m), İng. Ion. Elektron eksikliğine veya fazlalığına sahib olan, yani eksi veya artı elektrik yüklü atom veya atom grubu. Pozitif (artı) yüklü iyona katyon ve negatif (eksi) yüklü iyona anyon denir. İyonlar, atomlar arasında elektron alışverişi ...

Potasyum

Potasyum ilk olarak 1807 yılında Humphrey Davy tarafından potasyum hidroksitten elektroliz yolu ile izole edilmiştir. Potasyum metali eritilmiş NaCl tuzunun elektrolizi ile saf olarak elde edilir. K Latince Kalium kelimesinden gelmektedir.

Transformasyon

Moleküler biyolojide transformasyon, bir hücrenin içine yabancı bir DNA'nın girmesi, bu DNA'nın genomunun parçası haline gelmesi ve DNA'daki genlerin ifade olması sonucu, o hücrenin değişime uğramasıdır. Belli tip transformasyonlar için daha özel terimler kullanılır: DNA'nın ...

Ametal

Ametaller, metal özelliği göstermeyen elementlerdir. Sertlik, mekanik uyarlanabilirlik ya da elektrik iletkenliği gibi metallere özgü özellikleri göstermeyen maddelerdir. Genellikle karbon, azot, fosfor, oksijen, kükürt, selenyum, flüor, klor, brom, iyot ve soy gaz elementlerine ametal ...

Elektriksel Iletkenlik

Elektriksel iletkenlik bir iletken malzemeye uygulanan elektriksel alan etkisinde yük taşıyıcılarının uzak mesafeli hareketleri sonucu oluşur. Dört tür yük taşıyıcısı vardır.

Grena

Grena, başkalaşmış kayaçlarda ve bazı yerli kayaçlarda bulunan doğal silikat grubudur.

Kromatografi

Hareketli bir faz ile sabit bir fazın temas etmesi ile maddelerin yer değiştirme hızlarının farklılaştırılarak ayrılmasını sağlayan tekniğe kromatografi denir. Hareketli faz, sıvı ya da gaz karışımından meydana gelebilir. Sabit faz ise katı ya da katı madde tarafından ...