Katyon

Kısaca: Katyon, elektronları protonlarından daha az olan ve bunun sonucunda elektronların perdeleme etkisinin azaldığı iyona verilen addır. İsmi, pozitif yüklü iyonların katota çekiminden dolayı verilmiştir. ...devamı ☟

Katyon, elektronları protonlarından daha az olan ve bunun sonucunda elektronların perdeleme etkisinin azaldığı iyona verilen addır. İsmi, pozitif yüklü iyonların katota çekiminden dolayı verilmiştir.

+Yaygın Katyonlar
Bilinen adı Formülü Tarihi Adı
``Basit Katyonlar``
Aluminyum>|Al3+||
Baryum>|Ba2+||
Berilyum>|Be2+||
Sezyum>|Cs+||
Kalsiyum>|Ca2+||
Krom(II)>|Cr2+||Kromez
Krom(III)>|Cr3+||Kromik
Krom(VI)>|Cr6+||Kromil
Kobalt(II)>|Co2+||
Kobalt(III)>|Co3+||
Bakır(I)>|Cu+||
Bakır(II)>|Cu2+||
Galyum >|Ga3+||
Helyum>|He2+||(Alfa parçacığı)
Hidrojen>|H+||(Proton)
Demir(II)>|Fe2+||Ferro
Demir(III)>|Fe3+||Ferri
Kurşun(II)>|Pb2+||
Kurşun(IV)>|Pb4+||
Lityum>|Li+||
Magnezyum>|Mg2+||
Mangan(II)>|Mn2+||Manganez
Mangan(III)>|Mn3+||Manganik
Mangan(IV)>|Mn4+||Manganil
Mangan(VII)>|Mn7+||
Cıva(II)>|Hg2+||
Nikel(II)>|Ni2+||
Nikel(III)>|Ni3+||
Potasyum>|K+||
Gümüş>|Ag+||
Sodyum>|Na+||
Stronsiyum>|Sr2+||
Kalay(II)>|Sn2+||
Kalay(IV)>|Sn4+||
Çinko>|Zn2+||
``Çok Atomlu Katyonlar``
|NH4+||
|H3O+||
|NO2+||
Cıva(I)>|Hg22+||


Katyon

Bir çözeltinin elektrolizi sırasında katotta toplanan iyon, artın.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Fajans kuralı
3 yıl önce

bağ ya da iyonik bağ olup olmadığının tahminine yarar. Katyonun elektriksel yüküne ve ayrıca katyon ve anyonun göreceli boyutlarına bağlıdır. Aşağıda görülen...

Fajans kuralı, Kasimir Fajans, Kovalent bağ, İnorganik kimya, İyonik bağ
Fosfat
4 ay önce

köktür. Formülü PO43-'tür. Anyonik yapıdadır. Fosforik asidi oluşturan katyon köküdür. 3 (eksi) yük taşır. 1 fosfor, 4 oksijen atomundan oluşur. H3PO4...

Fosfat, Anyon, Atom, Fosfor, Kimya, Oksijen, Taslak, Fosforik asid, Kimyasal simge
Amonyum
4 ay önce

Amonyum NH4+ formülüyle gösterilen bir katyon köktür. Amonyumun molar kütlesi 18.05'dir. Amonyum; güçsüz bir asittir. Doğada amonyum proteinlerde bulunur...

Metal
4 ay önce

ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, şekillendirmeye yatkın, katyon oluşturma eğilimi yüksek, oksijenle birleşerek çoğunlukla bazik oksitler...

Metal, Metal (kimya), Metal (müzik), Anlam ayrım
Garnet
4 ay önce

X3Y2(SiO4)3'tür. Formülde X iki değerli katyonu (demir, magnezyum, kalsiyum ya da manganez), Y üç değerli katyonu (alüminyum, demir ya da krom), SiO4 de...

Biyolojik yakıt hücresi
3 yıl önce

reaksiyonu ile kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bir aygıttır. Katyon spesifik (yarı geçirgen) bir membran ile ayrılmış anot ve katot odalarından...

Hidroklorür
4 ay önce

hidroklorik asidin inorganik tuzları (Kimya)serbest baz Dördüncül amonyum katyon ^ P. Heinrich Stahl (Editor), Camille G. Wermuth (Editor): Pharmaceutical...

Alüminyum klorür
5 ay önce

Heksahidarat[Al(H2O)6]3+ merkezler ve klorür karşı iyonlarından oluşur. Hidrojen bağı katyon ve anyonları birbirine bağlar. ^ Bunun tersine, AlBr3 daha moleküler bir...