Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı. Felsefi olarak, nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum.

KAVRAM (türkçe) anlamı
1. 1 . Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı
2. mefhum
3. fehva
4. nosyon
5. Herkesin kendine özgü bir mutluluk kavramı vardır.- H. Taner.
6. 2 . felsefeNesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım
7. mefhum
8. nosyon
9. 3 . halk ağzındaKarın zarı
10. periton
11. 4 . halk ağzındaTutam
12. avuç dolusu.
KAVRAM (türkçe) anlamı
13. bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı
14. mefhum
15. fehva
16. nosyon
17. tutam
18. avuç dolusu.nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım
19. mefhum
20. nosyon.karınzarı
periton.
KAVRAM (türkçe) anlamı
21. (Türkçe). 1. Bir nesnenin zihindeki soyut ve güzel tasarımı
22. mefhum. 2. Nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve ortak bir ad altında toplayan genel tasarım. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
KAVRAM (türkçe) ingilizcesi
1. n. concept
2. notion
KAVRAM (türkçe) fransızcası
1. concept [le]
2. notion [la]
KAVRAM (türkçe) almancası
1. n. Begriff

Kavram hakkında bilgiler

Bir şeyin bir nesnenin zihindeki ve zihne ait tasarımı; soyut düşünme faaliye­tinde kullanılan ve belli bir somutluk ya da soyutluk derecesi sergileyen bir düşünce, fikir yada ide. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı. Felsefi olarak, nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Fiziğin Kavram Ve Ilkeleri

FİZİĞİN KAVRAM VE İLKELERİ. Fizik biliminin yapısına temel oluşturan üç düşünce ana hatlarıyla şöyle sıralanabilir:Korunum yasaları ve bakışım. Fizikteki korunum yasaları, yalıtılmış bir fiziksel sistemdeki kimi ölçülebilir niceliklerin zaman içinde değişmeyeceği ...

Kavram Ve Terim

Kavram ve terimin tanımı: Kavram, bir nesnenin zihindeki tasarımıdır. Terim ise, kavramın dille ifade edilmesidir. Kavramı hayalden ayırmak gerekir. Hayal özel nesnelerle ilgilidir, belli bir nesnenin belli bir andaki tasarımıdır. Kavram ise geneldir. Örneğin, insan hayali belli bir ...

Kavram Haritaları

Kavram haritası, insanların nasıl öğrendikleri ile anlamlı öğrenme konuları arasında köprü kuran bir öğrenme,öğretme stratejisidir. Bir kavram haritası daha geniş bir kavram başlığı altındaki kavramların birbirleriyle ilişkilerini gösteren iki boyutlu bir ...

Lüks (kavram)

Lüks, Türkçe`ye Fransızca luxe kelimesinden geçmiş giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitmeyi, gösterişi, şatafatı ve gereksinim dışı olanı ifade eden ekonomik boyutu ağırlıklı bir kavramdır.

Karşılıklı Yardımlaşma (kavram)

Karşılıklı yardımlaşma, ekonomik ve politik düzlemde, Kropotkin’in geliştirdiği anarşist teorinin öncelikli kavramlarından. İnsan doğasının rekabete dayalı darwinci yorumuna karşı, onu işbirliği ve dayanışma temelinde ele almak üzere geliştirilmiştir.

Kavram Haritası

Kavram Haritası, kavramlar arasındaki ilişkileri gösteren diyagramlardır. Bilgiyi düzenlemeye ve ifade etmeye yarayan bir grafiksel araçtır. Kavramlar bir tür kutu veya çember ile çevrelenir ve iki kavram arasındaki ilişki birbirleri arasına çizilmiş çizgilerle belirtilir.