Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı. Felsefi olarak, nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum.

Kavram

Bir şeyin bir nesnenin zihindeki ve zihne ait tasarımı; soyut düşünme faaliye­tinde kullanılan ve belli bir somutluk ya da soyutluk derecesi sergileyen bir düşünce, fikir yada ide. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı. Felsefi olarak, nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum.

kavram

bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon; tutam, avuç dolusu. nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, nosyon. karınzarı, periton.

kavram

(Türkçe). 1. Bir nesnenin zihindeki soyut ve güzel tasarımı, mefhum. 2. Nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve ortak bir ad altında toplayan genel tasarım. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

kavram

1 . Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon:
"Herkesin kendine özgü bir mutluluk kavramı vardır."- H. Taner.
2 . felsefeNesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, nosyon.
3 . halk ağzındaKarın zarı, periton.
4 . halk ağzındaTutam, avuç dolusu.

kavram

Türkçe kavram kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. concept, notion

kavram

Türkçe kavram kelimesinin Fransızca karşılığı.
concept [le], notion [la]

kavram

Türkçe kavram kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Begriff
Bir şeyin bir nesnenin zihindeki ve zihne ait tasarımı; soyut düşünme faaliye­tinde kullanılan ve belli bir somutluk ya da soyutluk derecesi sergileyen bir düşünce, fikir yada ide.

İlgili konuları ara

Yanıtlar