Kazaklar

Kazaklar, göçebe Türk kavimleri ile Ukrayna ve Güney Rusya yerli halklarının karışımı ile 15. yüzyıl dolaylarında Don ve Dinyeper nehirleri civarında ortaya çıkan etnik topluluk. Kazaklar günümüz Kazakistan'ında yaşayan halk ile akrabadırlar. Kazak sözcüğü eski Türkçede maceracı-özgür insan anlamlarındaki kozak (kuzak) sözcüğünden kökenlenir.

Kazaklar, göçebe Türk kavimleri ile Ukrayna ve Güney Rusya yerli halklarının karışımı ile 15. yüzyıl dolaylarında Don ve Dinyeper nehirleri civarında ortaya çıkan etnik topluluk. Kazaklar günümüz Kazakistan'ında yaşayan halk ile akrabadırlar. Kazak sözcüğü eski Türkçede maceracı-özgür insan anlamlarındaki kozak (kuzak) sözcüğünden kökenlenir.

Sözkonusu göçebe Türk kavimleri Rusçada açık tenli veya sarışın anlamındaki polovets-polovtsi olarak adlandırılırlar.

Tolstoy'un aynı adlı eserine de konu olan Kazaklar Rus ordularında özellikle sınır bölgelerin korunması gibi görevlerde kullanılmışlardır. Ruslar'ın Orta Asya ve Sibirya'yı ele geçirmelerinde bu savaşçı topluluğun payı çok büyüktür.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kazaklar
Kazaklar