Kodlamayan Dna

Kısaca: kodlamayan DNA bir proteindeki amino asit dizisine karşılık gelen bilgi içermeyen DNA'dır. Çoğu ökaryotta genomun büyük bir kısmı kodlamayan DNA'dan oluşur (bu C değeri muamması olarak adlandırılır). İnsanda genomun %5'i protein kodlayan dizilerden oluşur. Bazı kodlamayan DNA, kodlayan bölgenin etkinliğini düzenlemeye yarar. Yakın zamana kadar kodlamayan DNA'nın ne işe yaradığı bilinmemekteydi ve bu yüzden ona çöp DNA (İng. ''"junk DNA"'') olarak değinilirdi. ...devamı ☟

kodlamayan DNA bir proteindeki amino asit dizisine karşılık gelen bilgi içermeyen DNA'dır. Çoğu ökaryotta genomun büyük bir kısmı kodlamayan DNA'dan oluşur (bu C değeri muamması olarak adlandırılır). İnsanda genomun %5'i protein kodlayan dizilerden oluşur. Bazı kodlamayan DNA, kodlayan bölgenin etkinliğini düzenlemeye yarar. Yakın zamana kadar kodlamayan DNA'nın ne işe yaradığı bilinmemekteydi ve bu yüzden ona çöp DNA (İng. "junk DNA") olarak değinilirdi. Protein kodlamayan DNA dizileri bir kısmı ribozomal RNA, taşıyıcı RNA, mikroRNA gibi çeşitli işlevsel RNA tiplerini kodlar. Başka kodlamayan DNA'lar promotör ve hızlandırıcılarda (İng. enhancer elements) transkripsiyon faktörlerinin bağlandığı özel DNA dizileridir. Başka DNA dizileri, mRNA'ya yazıldıkları zaman mRNA'nın uygun şekilde işlenmesi (poliadenilasyon, başlık takılması, uçbirleştirme gibi) ve protein çevriminin adımları (başlama, sonlanma) için gerekli dizileri içerir. Diğer DNA dizileri ise DNA'nın sıkışıp tıkız (kompakt) bir kromatin yapısını almasını sağlar. Histon ve kromatin yapısal proteinlerinin bağlandığı yerlerin kendilerine has DNA diziler vardır. Bazı kodlamayan DNA dizileri mutasyon sonucu artık protein kodlama özelliğini kaybetmiş olan psödogenlerdir. Buna benzer olarak, çalışmaz hale gelmiş olan transpozon ve retrovirüs dizileri de genomdaki kodlamayan diziler arasında yer alırlar. Ayrıca bakınız * Ökaryotik kromozom ince yapısı * Genetik kod * İntron * Çöp DNA * Kodlamayan RNA * Filogenetik izleme * Promotör * Düzenleyici dizi * Bencil DNA * Telomer Kaynaklar * * * Dış bağlantılar * Hayvan Genom Büyüklüğü veritabanı * Bitki DNA C-Değeri veritabanı * Fungal Genom büyüklüğü veritabanı

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.