Kraniyal Sinir

Kısaca: Kraniyal sinirler, kafa çiftleri veya kafatası sinirleri (Latince: ''nervi craniales''), merkezî sinir sisteminden çıkarak çevreye dağılan, çevresel sinir sisteminin beyinden çıkan (encephalic) bölümüdür. ...devamı ☟

Kraniyal sinirler, kafa çiftleri veya kafatası sinirleri (Latince: nervi craniales), merkezi sinir sisteminden çıkarak çevreye dağılan, çevresel sinir sisteminin beyinden çıkan (encephalic) bölümüdür. İnsandaki kraniyal sinirleri toplam 12 bölümden oluşur. Tümü beyin tabanından çıkarak kafatasındaki deliklerden geçerler. Birinci ve ikinci çiftler serebrumdan yayılır. Geri kalan on çift beyinsapından yayılır. İnsan olmayan omurgalılarda kraniyal sinirler İnsandaki kraniyal sinirleri, diğer tüm omurgalılardakine benzer. Amniyotlara kadarki diğer türlerde bulunan XI. ve XII. kraniyal sinirler değişiktir. Mahmuzlu camgöz köpek balığı (Squalus acanthias) gibi bazı ilkel kıkırdaklı balıklarda sıfır olarak numaralandırılan son bir sinir bulunur. Bu sinir, ilk kraniyal sinirden daha önce gelir. Bunlar beyinsapından çıkar, omurgaya girer. Bölümleri I. Olfactory: Koku sinirleri II. Optic: Görme siniri III. Oculomotor: Gözün hareketlerini yapan (somatik motor ve otonom) sinirleri. IV. Trochlear: Orbita daki M. obliquus superior u innerve eder. V. Trigeminal (üçüz sinir): 1. yutak kavsinin siniri olup çiğneme kasları, dişler, alt göz kapağı, burun mukozası, yanaklar, ağız tabanı, çene ucu, yüzün bir kısmı, dudaklar, alt ve üst çene mukozası gibi geniş bir alanı innerve eder. VI. Abducens: Orbitada M. rectus lateralis'i innerve eder. VII. Facial: (N. intermedio facialis) 2. yutak kavsinin siniri olup mimik kasları (yüz ifadelerini veren kaslar) innerve eder. VIII. Vestibulocochlear: Kulak, duyma ve denge siniri. IX. Glossopharyngeal: 3. yutak kavsinin siniri. Tonsillalar, dilin 1/3 arka kısmı (tad duyusu). X. Vagus: 4. ve 5. yutak kavsi siniri. Duyu, motor ve parasempatik karakterli mikst bir sinir. Torax ve abdomendeki visseral yapıların innervasyonunu sağlar. XI. Accessoriy: Motor bir sinirdir. Cranial ve spinal iki kökten oluşur. Başlıca M. trapezius, M. sternocleidomastoideus un motor innervasyonu. XII. Hypoglossal: Dilin motor siniri. Dil hareketlerini yapar, dil kasları′nı idare eder. Mnemonik cihazlar Dolaşımda kraniyal sinirlerin adlarını ve sırasını hatırlamaya yardımcı birçok mnemonik cihaz vardır. Çünkü zihin kafiyeli ifadeleri iyi çağırır. En iyi yöntem kafiye düzenini kullanmaktır.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Çevresel sinir sistemi
2 yıl önce

kraniyal sinirler ÇSS'nin bir bölümünü oluşturur. İkinci kraniyal sinir, tam bir çevresel sinir değildir, fakat ara beynin bir parçasıdır. Kraniyal sinir gangliyonu...

Çevresel sinir sistemi, Biyoloji, Taslak
Merkezî sinir sistemi
2 yıl önce

retina ve kraniyal sinirler de MSS'ye dahil edilir. Çevresel sinir sistemi ile birlikte davranış kontrolünde temel bir göreve sahip olan merkezî sinir sistemini...

Merkezí® sinir sistemi, Anatomi, Beyin, Beyincik, Epifiz, Hipofiz, Hipotalamus, Medulla oblongata, Omurilik, Pons, Sinir sistemi
Maksiler sinir
5 yıl önce

Maksiler sinir (CN V2, Latince: nervus maxillaris) beşinci kraniyal sinir olan trigeminal sinirin (üçüz sinir) üç dalından biridir. Ana işlevi üst çene...

Trigeminal sinir
2 yıl önce

Trigeminal sinir (nervus trigeminus), on iki kraniyal sinirden beşincisi ve en büyüğü. Yüzdeki hissiyatı ve ısırma, çiğneme gibi hareketleri sağlar. Oftalmik...

Parasempatik sinir sistemi
2 yıl önce

kaynaklanır. Spesifik sinirler arasında birkaç kraniyal sinir, özellikle okülomotor sinir, fasiyal sinir, glossofaringeal sinir ve vagus siniri bulunur. Genellikle...

Parasempatik sinir sistemi, Anatomi, Kas, Mitokondri, Nörotransmitter, Sinir, Sinir sistemi, Taslak, Nikotinin, Asetil kolin
Oftalmik sinir
2 yıl önce

Oftalmik sinir (V 1), trigeminal sinirin (V numaralı kraniyal sinir) üç dalından biridir. Göze,alın derisine ve ön taraf saçlı deriye duyusal innervasyon...

Fasiyal sinir
2 yıl önce

Fasiyal sinir (CN VII, Latince: nervus facialis) on iki çift olan kraniyal sinirlerin yedincisidir. Sinir, beyinsapından, pons ile omurilik soğanı arasından...

Vagus siniri
2 yıl önce

kontrol eden kasların felci ile ölüm görülür. İnsan beyninin inferior görüntüsü ve kraniyal sinirler Vagus siniri diseksiyonu Vagus siniri Kafa çiftleri...