Lantanitler

Kısaca: Lantanitler Periyodik sistemin III’üncü yan grubunda bulunan “nadir toprak metalleri” olarak isimlendirilen metaller sınıfı. Bu metaller şunlardır: Ce Seryum - Pr Praseodim - Nd Neodim - Pm Pometyum - Sm Samaryum - Eu Europyum - Gd Gadolinyum - Tb Terbiyum - Dy Disprosyum - Ho Holmiyum - Er Erbiyum - Tm Tulyum - Yb İtterbiyum - Lu Lutetyum. Bu elementlerden yalnız Ce, Tb ve Pr 4+ oksidasyon sayısı da alabilirler. Diğerleri yalnız 3+ oksidasyon sayılı olabilirler. Nadir toprak met ...devamı ☟

Lantanitler Periyodik sistemin III’üncü yan grubunda bulunan “nadir toprak metalleri” olarak isimlendirilen metaller sınıfı.

Bu metaller şunlardır:

Ce Seryum - Pr Praseodim - Nd Neodim - Pm Pometyum - Sm Samaryum - Eu Europyum - Gd Gadolinyum - Tb Terbiyum - Dy Disprosyum - Ho Holmiyum - Er Erbiyum - Tm Tulyum - Yb İtterbiyum - Lu Lutetyum.

Bu elementlerden yalnız Ce, Tb ve Pr 4+ oksidasyon sayısı da alabilirler. Diğerleri yalnız 3+ oksidasyon sayılı olabilirler. Nadir toprak metalleri, 3+ değerlikli halde birbirlerine çok benzeyen özellikler gösterirler. Elementlerin birinden diğerine geçişinde elektron değişimi 5 ve 6’ncı yörüngede olmayıp, sadece 4’üncü yörüngeye (4f) elektron katılması ile meydana geldiğinden, kimyasal karakter yönünden birbirlerine çok benzerler. Tabiatta çok az oranda monazit kumunda nadir toprak fosfatları halinde bulunurlar. Monazit, nadir toprakların ve toryumun bir ortofosfatı olup, (Ce, Nd, Pr, La) PO4(Th3[1]4) formülü ile gösterilir.

3+ değerlikli nadir toprak metalleri beraber bulunduklarında bunlardan birini saf bir bileşik halinde izole etmek için, önce bu elementin bulunduğu grubu konsantre hale getirmek ve sonra elementi grup komşularından ayırmak gerekir.

Nadir toprak metallerinin ayrılmaları, genel olarak, tuzlarının çözünürlüklerinin atom numarasını takiben artması veya azalmasına bağlıdır. 3+ değerlikli olan bu tür metalleri ayırmak için, ayrıca fraksiyonlu kristallendirme denilen ticari metoda da başvurulur.

Nadir toprak metallerinin atom numaralarının artması ile bazik karakter azalır ve tuzlarının çözünürlükleri de artar.

Bu metaller, kuvvetli elektropozitif olduğundan, üretimleri çok güçtür. Genellikle oksid ve fluorürleri karışımının elektrolizi ile karışım halinde elde edilirler. Bir çoğunun iyonlarının karakteristik renkleri vardır. Ayrıca birçok bileşikleri paramagnetik özellikler gösterir.

Elde edilmeleri: Bu metallerin elde edilmelerinde erimiş klorürlerin elektrolizi, erimiş susuz klorürlerin metalik sodyum, potasyum, kalsiyum, mağnezyum veya alüminyumla indirgenmesi, amalgamların termik bozunmaları gibi metodlara başvurulur. Termik indirgeme ile ya metal veya alaşımlar elde edilir.

Metallerin teknik ölçüde elde edilmelerinde kullanılan metod, erimiş halde bulunan ve kalsiyum, sodyum veya potasyum klorür ihtiva eden metal klorürlerinin elektrolizidir.

Ticari ölçüde olmamak üzere, en saf metal veren metod, erimiş metal klorürlerinin, metalik kalsiyum ile indirgenmesidir. Erimiş metalde kalan kalsiyum, endüksiyon fırınında vakum tatbik edilerek uçurulur.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Lantanit
3 yıl önce

elementleri kapsar. 17 nadir toprak elementinin 15 tanesi lantanit grubundandır. Bu nedenle lantanitler nadir toprak elementleri olarak da isimlendirilmiştir...

Lantanitler, Aktinit, Alkali metal, Alkalin, Ametal, Element serisi, Erbiyum, Gadolinyum, Geçiş metalleri, Grup 3 element, Halojen
Praseodim
3 yıl önce

5660.6 °F) Proton ve elektron sayısı: 59 Nötron sayısı: 82 Sınıfı: Lantanitler (Yeryüzünde nadir bulunuyor.) Kristal yapısı: Hekzagonal Yoğunluk: 6...

Praseodim, Element, Kimya, Taslak
Neodimyum
3 yıl önce

Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan (lantanitler) grubunda 6. periyotta bulunur. Kullanım Alanları Neodimyum, lazerler...

Neodimyum, Element, Kimya, Taslak
Tulyum
3 yıl önce

manyetik maddeler olarak ferritlerin yapımında kullanılır. Tulyum da öteki lantanitler gibi zehirlenmelere yol açan bir maddedir. Bundan ötürü kullanımında...

Tulyum, Element, Kimya, Taslak
Lantan
3 yıl önce

numarası 57 ve atom ağırlığı 138,9055 olan Lantan, katı halde bulunmakta ve lantanit grubu elementler arasında yer almaktadır. Yanıcı olması yanı sıra seyreltik...

Lantan, Element, Kimya, Taslak
Ağır Metal
3 yıl önce

verilen addır. Bu grubun içinde geçiş metalleri, bazı yarı metaller, lantanitler ve aktinitler bulunur. Bazıları yoğunluk, bazıları atomik sayı ya da...

Ağır Metal, Arsenik, Cıva, Kadmiyum, Kurşun, Nikel
Monazit
3 yıl önce

Jeolojide, monazit mineralleri lantanitleri içeren kırmızı-kahverengi bir fosfattır ve önemli bir toryum, lantan ve seryum kaynağıdır. Genellikle küçük...

Prometyum
3 yıl önce

numarası: 61 Atom ağırlığı: 145 Periyodik cetveldeki grubu: Grup Adı: Lantanit Periyodik cetveldeki periyodu: 6 Periyodik cetveldeki bloğu: f-bloğu Genel...

Prometyum, Element, Kimya, Taslak