Transformasyon

Kısaca: Moleküler biyolojide transformasyon, bir hücrenin içine yabancı bir DNA'nın girmesi, bu DNA'nın genomunun parçası haline gelmesi ve DNA'daki genlerin ifade olması sonucu, o hücrenin değişime uğramasıdır. Belli tip transformasyonlar için daha özel terimler kullanılır: DNA'nın hücre içine girmesi bir virüs aracılığıyla olursa buna transdüksiyon denir; DNA bakteri hücrelerinin birbiriyle teması sonucu birinden öbürüne aktarılmışsa buna konjugasyon denir; doku kültüründeki hücrelerin transformasyonu ...devamı ☟

Moleküler biyolojide transformasyon, bir hücrenin içine yabancı bir DNA'nın girmesi, bu DNA'nın genomunun parçası haline gelmesi ve DNA'daki genlerin ifade olması sonucu, o hücrenin değişime uğramasıdır. Belli tip transformasyonlar için daha özel terimler kullanılır: DNA'nın hücre içine girmesi bir virüs aracılığıyla olursa buna transdüksiyon denir; DNA bakteri hücrelerinin birbiriyle teması sonucu birinden öbürüne aktarılmışsa buna konjugasyon denir; doku kültüründeki hücrelerin transformasyonuna transfeksiyon denir. Sıfat hali olarak, "yani transformasyona uğramış" anlamında, 'transforme' kullanılır. Benzer yöntemlerle hücre içine RNA da sokulabilir ve hücrenin özelliklerini geçici olarak değiştirebilir ama bunun sonucunda hücrede kalıtsal bir değişiklik meydana gelmediği için bu gerçek transformasyon değildir. Tarihçe Transformasyon ilk defa 1928'de, bakteriyel pnömoniye karşı bir aşı bulmaya çalışan bir İngiliz bakteriyolog, Frederick Griffith tarafından keşfedilmiştir. Griffith Streptococcus pneumoniae 'nın virülan ısıtılarak öldürülmesinin ardından bunun aynı bakterinin virülan olmayan bir suş ile karıştırılması halinde, zararsız bakterinin virülan hale dönüştüğünü gösterdi. 1944'te bu dönüştürücü faktörün DNA olduğu Oswald Avery, Colin MacLeod, and Maclyn McCarty tarafından gösterildi. Bu araştırmacılar DNA'nın bakterilerin içine alınması onunla bütünleşmesine "trasnformasyon" adını verdiler. ==MekanizmalarBakteriler

Bakteriler

de transformasyon, çıplak (yani hücre veya proteinlerle beraber olmayan) DNA'nın alınması sonucu meydana gelen istikrarlı kalıtsal değişiklik olarak ifade edilebilir. Bakterinin ortamdan yabancı DNA'yı içine alabilme özelliğine yetkinlik (İng. competence) adı verilir. Yetkinliğin iki tipini ayırdetmek gerekir: doğal ve yapay.

Doğal yetkinlik

} Bazı bakteriler (tüm bakteri türlerinin %1'i) laboratuvar şartlarında DNA'yı içlerine alma yeteneğine sahiptir; doğal ortamlarında çok daha fazlası bu yeteneğe sahip olabilir. Bu türler, DNA'nın hücre zar(lar)ı içinden içeri taşınmasını sağlayan mekanizmalar için gereken genlere sahiptir.}

Yapay yeterlik

Yapay yeterlik

hücrenin genleri tarafında kodlanmaz. Laboratuvar işlemleri ile, doğada normalde rastlanmayan şartlar altında, hücre zarı DNA'ya geçirimli olması sağlanır.Large-volume transformation with high-throughput efficiency chemically competent cells. Focus 20:2 (1998). Hücrelerin Ca2+ gibi ikideğerlikli (bivalent) katyonlar varlığında hücreleri soğutmak, hücre zarının plazmid DNA'sı için geçirgen olmasını sağlar. Hücreler buz üstünde bekletilip sonra kısa bir süre için ısı şokuna (örneğin 30†“120 saniye boyunca s42 Â°C'de) tabi tutulması DNA'nın hücrenin içine girmesine neden olur. Bu yöntem dairesel plazmid DNA'ları için çok etkili çalışır. Bu yöntem, kromozomal DNA parçası gibi doğrusal moleküller için iyi çalışmaz, muhtemelen hücredeki eksonükleaz enzimlerinin doğrusal DNA'yı çabucak sindirdiklerinden dolayı. Ancak, doğal yetkin hücreler plazmidlere kıyasla doğrusal DNA molekülleriyle daha verimli olarak transforme olurlar. Elektroporasyon bakterilerde (ve diğer hücre tiplerinde) delik açmanın bir diğer yoludur, burda hücreler kısa süreli bir elektrik alanı (10-20kV/cm) içinde şok edilirler. Plazmit DNA'sı bu deliklerden hücre içine girer.Transformation efficiency of E. coli electroporated with large plasmid DNA. Focus 20:3 (1998). Doğal membran tamir mekanizmaları şokun ardından bu delikleri kısa sürede onarırlar.
Plasmid transformasyonu
Hücrenin içinde varlığını sürdürebilmek için bir plazmit DNA 'sında bir ikilenme merkezi bulunması gerekir, bunun sayesinde plazmit, kromozomdan bağımsız olarak ikilenir. Laboratuvarda transformasyon işlemi sonucunda genelde çok sayıda transforme olmamış hücre arasında az sayıda transforme olmuş hücre bulunduğundan, plazmidi edinmiş hücrelerin tanınması için bir yöntem gerekir. Transformasyon deneylerinde kullanılan plazmitlerde genelde bir antibiyotik direç geni bulunur, plazmidi barındırmayan bakteriler ise bu plazmide duyarlıdır. Dolayısıyla, bu antibiyotikten bulunan bir ortamda büyüyebilen hücreler bu plazmid ile transformasyona uğramış oldukları anlaşılır.

Kaynakça

}

Kaynaklar

Vikipedi

Transformasyon

Dönüşüm.

Transformasyon

Türkçe Transformasyon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. transformation

Transformasyon

biçim değişimi, dönüşüm.

Transformasyon

Türkçe Transformasyon kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Umformung

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Gen aktarımı
3 yıl önce

konak hücreye sokulmasında taşıyıcı olarak plazmid DNA kullanıldıysa transformasyon, virüs DNA'sı kullanıldıysa transenfeksiyon ya da trandüksiyon yöntemlerinden...

Gen aktarımı, Canlı, DNA, Gen tedavisi, Genetik
Rekombinant seçimi
6 yıl önce

aşamalardan birini oluşturmaktadır. Çünkü, rekombinant DNA oluşturulması ve transformasyon sırasında başarı olasılığı genellikle çok yüksek değildir. Seçilim işlemi...

Monera
3 yıl önce

ile eşeysiz olarak gerçekleşir. Kalıtsal materyallerini konjugasyon, transformasyon, transdüksiyon ve plazmit değişimi ile değiştirebilirler. Hareketleri...

Monera, Alem, Alem (biyoloji), Archaebacteria, Ardıbeslek, Eşeysiz, Fotosentez, Gram pozitif bakteriler, Kamçı, Kemosentetik, Kendibeslek
Transdüksiyon (genetik)
2 yıl önce

olarak; bir bakteride çeşitli rekombinasyonların gerçekleşmesini sağlayan Transformasyon olaylarından biridir. Bakterilerde gerçekleşen rekombinasyonlar, onların...

Rekombinant DNA
3 yıl önce

sonucunda meydana gelir. Bakterilerde çeşitlenme farklı işleyişlerle, transformasyon, konjugasyon ve trandüksiyon olaylarıyla görülür. Bu olayların hepsinin...

Rekombinant DNA, DNA, Eczacılık, Genetik mühendislik, Hücre biyolojisi, Tür (biyoloji)
Kabulgan
6 yıl önce

Altay ve Moğol mitolojisinde “Şekil Değiştirme” kavramı. Metamorfoz, transformasyon. Kubulgan veya Kabulgak da denir. Moğollar Hubılgan olarak söylerler...

Frederick Griffith
3 yıl önce

artık Griffith deneyi olarak bilinen deneyle, kendi adlandırmasıyla transformasyon prensibi (transforming principle) yani günümüzde bilinen adıyla DNA'yı...

Kategori Teorisi
3 yıl önce

ilişkilendirme yolu olan doğal transformasyon konseptine olanak tanır. Kategoriler, funktorlar ve doğal transformasyonlar Samuel Eilenberg ve Saunders MacLane...

Kategori Teorisi, 1930, 1945, Fonksiyon, Grup Teorisi, Matematik, Taslak, Topoloji, Homoloji teorisi, Homoloji (Matematik), Cebirsel topoloji