Namaz

Kısaca: Namaz Arapça Salat. Bir Kur'an Kavramı olan Namaz islamın beş şartından biridir. Salat genel anlamda “dua”dır. ...devamı ☟

namaz
Namaz

Namaz Arapça Salat. Bir Kur'an Kavramı olan Namaz İslamın beş şartından biridir. Salat genel anlamda “dua”dır.

Fıkıhta namaz, bir takım şartları yerine getirmek suretiyle belli vakitlerde eda edilen, iftitah tekbiri ile başlayan ve selam ile sona eren özel bir ibadettir. Hicretten bir buçuk sene önce Miraç gecesinde farz kılınmıştır.

Namazın çeşitleri

Namazın Farz, Vacib ve Nafile çeşitleri vardır.

1. Farz Namazlar: Beş vakit namaz ve cuma namazıdır. 2. Vacip Namazlar: Vitir ve bayram namazları, adanan na-mazlar, bozulan nafile namazların kazasıdır. 3. Nafile Namazlar: Farz ve vacip namazlardan başka kılınan diğer namazlardır.

Namaz vakitleri

* Sabah Namazının Vakti: Sabaha karşı tan yerinin ağarmaya başlamasından, güneşin doğmasına kadar olan zamandır.
  • Öğle Namazının vakti : Güneş tam tepemize gelip, gölge, doğu tarafına uzanmaya başladığı vakitten itibaren -güneş tepe noktasında iken var olan gölge müstesna- herşeyin gölgesinin bir veya iki misli oluncaya kadar devam eden zamandır.
  • İkindi Namazının Vakti: Öğle namazı vaktinin bitiminden güneş batıncaya kadar olan zamandır.
  • Akşam Namazının Vakti: Güneş battıktan sonra başlayıp güneşin battığı yerde meydana gelen kızıllık kayboluncaya kadar olan zamandır.


Yatsı Namazının Vakti: Akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlayıp sabah namazının vakti girinceye kadar devam eden zamandır.

  • Vitir Namazının Vakti: Vitir namazının vakti de yatsı namazının vaktidir. Ancak vitir namazı, yatsı kılındıktan sonra kılınır.
  • Cuma Namazının Vakti: Öğle namazının vaktidir.
  • Teravih Namazının Vakti: Yatsı namazının vaktidir.
  • Bayram Namazının Vakti: Bayram günleri sabahleyin güneşin doğuşundan yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra başlayıp güneşin tepe noktasına gelmesine kadar devam eden zamandır.


Her namaz, kendi vakti girdikten sonra kılınır. Vakti girmeyen namaz kılınmaz. Her namazın kılınma vakti, kendi vakti girdikten sonra başlar, bir sonraki namazın giriş vaktine kadar devam eder. Güneş doğarken, tepe noktasında iken, batarken hiç bir namaz kılınmaz.

Namaz rekatları

NAMAZIN VAKTİ SÜNNET
FARZDAN ÖNCE 	FARZ 	SÜNNET FARZDAN SONRA 	VİTİR 	TOPLAM
SABAH 	2 	2 	- 	- 	4
ÖĞLE 	4 	4 	2 	- 	10
İKİNDİ 	4 	4 	- 	- 	8
AKŞAM 	- 	3 	2 	- 	5
YATSI 	4 	4 	2 	3 	13

Namazın farzları

Namazın farzları 12'dir. Bunlardan altısı namazın dışındadır, bunlara "Namazın Şartları" denir. Altısı da namazın içindedir. Bunlara da "Namazın Rükünleri" denir.

Namazın sahih olabilmesi için oniki farzın eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekir.

Namazın Şartları

Hanefi Mezhebine göre şöyledir:

1. Hadesten Taharet: Hades denilen manevi kirin giderilmesi için, abdest almak, gerekli hallerde gusül yapmaktır. 2. Necasetten Taharet: Namaz kılacak kişinin, bedeninde, üzerindeki elbisede ve namaz kılacağı yerde pislik varsa bunları temizlemektir. 3. Setr-i Avret: Namaz kılacak kişinin vücudunda örtünmesi gereken yerleri örtmesi demektir.

Erkeklerin: Göbek ile diz kapağı arasını (dizkapağı dahil), Kadınların: Yüz, el ve ayaklardan başka vücudunun her tarafını örtmeleri gerekir.

1. İstikbal-i Kıble: Namazı kıbleye dönerek kılmaktır. Kıble, Mekke şehrindeki kutsal bina olan Kabe yönüdür. Kabe, Hz.İbrahim ve Hz.İsmail tarafından yapılmıştır. 2. Vakit: Namazları kendi vakitleri içinde kılmaktır.Vakti gelmeden bir namazı kılmak caiz değildir. 3. Niyet: Hangi namazı kıldığını bilmek ve kalbinde hatırlamaktır. Niyetin dil ile söylenmesi sünnettir.

Namazın Rukünleri

1. İftitah Tekbiri: Namaza başlarken tekbir almak demektir. 2. Kıyam: Namazda ayakta durmak demektir. 3. Kıraat: Namazda ayakta iken biraz Kur'an okumaktır. 4. Rüku': Namazda eller diz kapağına erişecek kadar eğilmektir. 5. Sücud: Rüku'dan sonra ayaklar, dizler ve ellerle beraber alnı yere koymaktır. 6. Ka'de-i Ahire: Namazın sonunda "Ettehiyyatü" okuyacak kadar oturmak demektir.

Namazın Vacibleri

1. Namaza "Allahu Ekber" sözü ile başlamak. 2. Farz namazların ilk iki rek'atında, nafile namazların her rek'atında Fatiha suresini okumak. 3. Farz namazlarının ilk iki rek'atında, vitir ve nafile namazların her rek'atında Fatihadan sonra sure veya ayet okumak. 4. Fatihayı sureden önce okumak. 5. Secdede alın ile beraber burnu da yere koymak. 6. Üç ve dört rek'atlı namazların ikinci rek'atında oturmak (Buna ka'de-i ula=birinci oturuş 7. Namazlardaki birinci oturuş ile son oturuşlarda ettehiyyatü'yü okumak. 8. Cemaatle kılındığı zaman sabah, cuma, bayram, teravih ve vitir namazlarının her rek'atında, akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rek'atında imamın fatiha ve sureyi açıktan, öğle ve ikindi namazlarında ise, gizlice okuması. 9. İmama uyan cemaatin fatiha ve sureyi okumayıp susması. 10. Vitir namazında kunut tekbiri almak ve kunut dualarını okumak. 11. Bayram namazlarında alınan ilave tekbirler. 12. Ta'dili erkan, yani ayakta iken dosdoğru, rükuda dümdüz olmak (Kadınlar biraz meyilli dururlar), rükudan kalkınca iyice doğrulmak, iki secde arasında tam oturmak. 13. Namazın sonunda sağa ve sola selam vermek. 14. Namazda yanılma olursa sehiv secdesi yapmak.

Namazın Sünnetleri

1. Beş vakit namaz ile Cuma Namazı için ezan ve kamet getirmek 2. İftitah tekbirini alırken elleri yukarıya kaldırmak 3. Sübhaneke ve Euzu-Besmele'yi sessizce okumak 4. Sağ eli sol el üzerine koymak 5. Fatiha'dan sonra gizlice 'amin' demek 6. Rüku ve secdeye eğilip kalkarken alınan tekbirler 7. Rüku ve secde tesbihleri. ( Ruku'da üç defa "SÜBHANE RABBİYE'L AZÎM" ve her iki secdede üçer defa SÜBHANE RABBİYE'L ÂLÂ" demek.) 8. Rukü'dan doğrulunca "SEMİALLAHU LİMEN HAMİDEH" ve hemen arkasından "RABBENA LEKE'L HAMD" demek. 9. Kıyamda bir özür bulunmadığı takdirde iki ayağın arasını dört parmak kadar açık bulundurmak. 10. Rukü'da parmaklar açık olarak dizleri tutmak, dizleri, dirsekleri dik ve sırtı baş ile dümdüz halde bulundurmak. 11. Secdeye varırken önce dizleri, sonra elleri, sonra yüzü vere koymak. Secdeden kalkarken önce yüzü, sonra elleri, sonra dizleri kaldırmak. 12. Tahiyyatı sessizce okumak 13. Selama sağdan başlamak 14. Sütre edinmek (Önü açık yerde namaz kılarken önüne sütre koymak)

Namazı Bozan Şeyler

1. Namazda konuşmak. 2. Birşey yemek veya içmek. 3. Kendi işiteceği kadar gülmek (yanındakilerin işiteceği kadar gülerse abdesti de bozulur.) 4. Birine selam vermek veya verilen selamı almak. 5. Göğsünü kıbleden çevirmek. 6. Dünyaya ait bir şeyden veya bir ağrıdan dolayı ağlamak "ah" demek. (Allah korkusundan dolayı ağlamak namazı bozmaz.) 7. Öksürüğü yok iken öksürmeye çalışmak. (Elde olmayarak normal gelen öksürük namazı bozmaz.) 8. Namazda bir iş yapmaya çalışmak. 9. Bir şeye üflemek. 10. Kur'an'ı, manası bozulacak şekilde yanlış okumak. 11. Ayeti mushaf'a bakarak (yüzünden) okumak. 12. Namazda abdesti bozulmak. 13. Teyemmüm eden kimsenin namazda suyu görmesi, mesh müddetinin namazda bitmesi 14. Sabah namazını kılarken güneşin doğması. 15. Cemaatle namazda kadınlarla erkeklerin arada bir perde olmadan yanyana bir safta kılması. 16. Namazda örtünmesi gereken yerlerin açılması ve bu açılmanın bir rükun yapacak kadar süre devam etmesi. 17. Bayılmak, çıldırmak...

Namazın Mekruhları

1. Sıkışık abdestle namaz kılmak 2. Namazda elbise veya bir başka yerle oynamak 3. Namazda bir yere dayanmak 4. Gerinmek veya esnemek 5. Parmakları çıtlatmak 6. Özürsüz bağdaş kurmak 7. İnsan yüzüne karşı kılmak 8. Başı açık kılmak 9. Kıraatta, Kur'an-ı Kerim'deki sıraya uyulmaması. Bir sure atlamak 10. Erkeklerin secde ederken kollarını tamamıyla yere döşemeleri 11. Tek ayak üzerinde durmak veya bir ayağı yerden kesmek ve diğerine dayanmak 12. Namazda daha selam vermeden terleri veya yüze dokunmuş olan toprakları silmek 13. Namaz içinde, verilen selamı el veya baş işaretleriyle almak 14. İkinci rekatta birinci rekata göre daha uzun okumak 15. Yanmakta olan ateşe doğru namaz kılmak.

namaz

Türkçe namaz kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Salat] n. prayers, prayer

namaz

müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyrulan; tanrı'ya ibadet biçimi, salat.

namaz

Türkçe namaz kelimesinin Fransızca karşılığı.
prière [la] (selon le rite musulman)

namaz

Türkçe namaz kelimesinin Almanca karşılığı.
rituelles Gebet

namaz

İslamın beş şartından biri olan ve Müslümanların günde beş vakit, dinî bakımdan belirlenen kurallara göre yapmak zorunda oldukları ibadet, salat:
"İki rekât namazı nerede olsa kılarız."- P. Safa.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
namaza durmak , namazı kılınmak , namaz kılmak

namaz

Osmanlıca namaz kelimesinin Türkçe karşılığı.
f. İslâmın beş şartından birisidir. * Duâ. * Zikir. * Kur'an. * Kunut. * Rüku. * Salât. * Şükür. * Tesbih. * Secde. * Hamd. (Bak: Salât - Târik-üs salât)(Arkadaş! Namaz, kul ile Allah arasında yüksek bir nisbet ve ulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir ki, her ruhu celb ve cezbetmek namazın şe'nindendir. Namazın erkânı, "Fütühat-ı Mekkiye"nin şerhettiği gibi, öyle esrarı hâvidir ki, her vicdanın muhabbetini celbetmek, namazın şe'nindendir. Namaz, Hâlik-ı Zülcelâl tarafından her yirmidört saat zarfında tayin edilen vakitlerde mânevi huzuruna yapılan bir davettir. Bu davetin şe'nindendir ki, her kalb, kemal-i şevk ve iştiyakla icabet etsin. Ve mi'racvari olan o yüksek münâcâta mazhar olsun.Namaz; kalblerde azamet-i İlâhiyyeyi tesbit ve idame.. ve akılları ona tevcih ettirmekle adalet-i İlâhiyyenin kanununa itaat.. ve nizam-ı Rabbâniye imtisal ettirmek için yegâne İlâhî bir vesiledir. Zaten insan, medeni olduğu cihetle, şahsî ve içtimaî hayatını kurtarmak için, o kanun-u İlâhîye muhtaçtır. O vesileye müracaat etmeyen veya tenbellikle namazı terkeden veyahut kıymetini bilmeyen; ne kadar câhil, ne derece hâsir, ne kadar zararlı olduğunu bilâhare anlar, ama iş işten geçer. İ.İ.)

misafir - 6 yıl önce
namazın son sünnetinde aynı dua okunursa sevih secdesi gerekirmi

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

namaz Resimleri

Namaz
1 yıl önce

Namaz (Arapça: صلاة Salah), İslam'ın şartlarından biri olarak kabul edilen bir ibadettir. Kur'an'da günün belli vakitlerinde abdestle birlikte duaya kalkılması...

Namaz, Cuma Namazı, Abdest, Ahiret, Akide, Ali, Allah, Ankebut Suresi, Cihad, Ebu Bekir, Ehli Beyt
Nafile Namazlar
4 yıl önce

geceleri kılınan teravih namazları, kuşluk namazları, gece namazları başlıca nafile namazlardır. İslam dinine göre bu namazlarda büyük sevap ve haseneler...

Cuma Namazı
1 yıl önce

Cuma namazı (Arapça: صلاة الجمعة Salat-ül Cum'ati), İslam dininde cuma günü öğle vakti cemaatle kılınması farz olan iki rekatlık bir namazdır. Cuma ibadetinin...

Cuma namazı, Cuma namazı
Bayram namazı
1 yıl önce

birlikte kılınan namaz. Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama...

Vitir Namazı
1 yıl önce

namazı (Arapça: وتر‎), İslam dininde namaz ibadetinin bir türüdür. Uygulamada yatsı namazlarının arkasından kılınır ve üç rekattır. Diğer namazlardan...

Vitir namazı, Vitir namazı
Cenaze namazı
1 yıl önce

Cenâze namazı (Arapça: صلاة الجنازة), İslam dinindeki namaz ibadetinin bir türü. Vefat eden Müslümanlar hakkında duâ olan cenaze namazı, farz-ı kifâyedir...

Cenaze namazı, Duâ, Fâtiha-i şerife, Namaz, İslam, Cenaze duası, Farz-ı kifâye
Kıyâm-ı Kıyâmet
4 yıl önce

tarihten itibaren geçerli olmak üzere, kıblenin istikâmetinin değiştirilmesi, namaz ve oruç ibâdetlerinin ilga edilmesi, ve her türlü içkinin helâl kılınması...

Yatsı namazı
1 yıl önce

Yatsı namazı, yatsı vaktinde kılınan bir namazdır. Yatsı namazı, Vitir namazı hariç toplam 10 rek'âttır. 4 Rek'ât ilk sünnet, 4 Rek'ât farz, 2 Rek'ât...