Nasîrüddin Tûsî

Nasîrüddin Tûsî, 1200 ile 1273 yıllarında yaşamış islam filozofu. Sözkonusu dönem, Moğol istilası sebebiyle Bağdad`da, bir yandan karanlık bir dönem bir yandan da önemli düşünce okullarının kurulduğu ve islam bilim kurumlarının açıldığı bir dönem oldu. Nasîrüddin Tûsî`de bu dönemde yetişmiş Şiî dünyasının tanınmış bir bilgesi olmuştur.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: nasí®rüddin tí»sí®, 1200, 1273, abbasi, alamut kalesi, aristotales, bağdad, edebiyat, etik, felsefe, felsefe portalı
Nasîrüddin Tûsî
Nasîrüddin Tûsî
Nasirüddin Tusi, 1200 ile 1273 yıllarında yaşamış islam filozofu. Sözkonusu dönem, Moğol istilası sebebiyle Bağdad`da, bir yandan karanlık bir dönem bir yandan da önemli düşünce okullarının kurulduğu ve islam bilim kurumlarının açıldığı bir dönem oldu. Nasirüddin Tusi`de bu dönemde yetişmiş Şii dünyasının tanınmış bir bilgesi olmuştur.

Yaşamı

Nasirüddin Tusi, babasının ve dayısının etkisiyle erken yaşlardan itibaren kelaam, felsefe ve matematik ile ilgilenmeye başladı. Felsefi gelişmesinin belirli bir evresinde İbn-i Sina`nın İşarat`ını okudu ve uzun yıllar bu metinle uğraştı. Bu uğraşmaların ardından en önemli eserlerinden biri sayılan ``Şerh-i İşarat``´ı kaleme aldı.

Kemaluddin Hasip`ten matemetiği ve Burhanüddin Hamedani`den hadisleri öğrendi. Pek çok bilgi dalıyla ilgilendi ve derinleşmeye çalıştı; tanınmış bilginler yetiştirdi (Allame Hilli, Kutbüddin Şirvani gibi).İsmaili mezhebinden ve edebiyat, tasavvuf ve felsefe ilgilisi Nasirüddin Ebu`l-Feth b.Mansur`nin meclisinde yer aldı. Abbasi halifesi El-Mutasım`ı öven bir kaside yazdıktan sonra araları açıldı ve sürgüne gönderildi.

Hassan Sabah`ın yedinci halefi Khudavend Alaüddin aracılığyla Alamut kalesinde saklandı. Daha sonra, 1247`ye kadar, yarı tutuklu olarak Meymun Daye kalesinde tutuldu. Moğolların kaleleri ele geçirmesiyle serbest kaldı. Moğol hükümdarı Hülagu`nun müşaviri olarak görev aldı ve bütün bilimsel ve felsefi çalışmalarında ondan destek aldı. Ünlü Maraga Rasathanesini bu sırada kurdu ve bu kurum en büyük islam bilim kurumlarından biri olarak yer aldı. Rasathanenin yanında büyük bir kütüphane kurulması da gerçekleştirildi, burada dört yüz bin kitabın toplandığı sanılmaktadır. Hulagü han bir yandan Bağdadı yakıp yıkan bir yandan da orada yeniden bilim kurumlarının kurulmasını destekleyen kişi oldu. Daha sonraki hükümdar Abaka Han tarafından da destek gördü ve yaşlılığında bu destek sayesinde önemli eserlerini üretti.

Felsefesi

Nasirüddin Tusi, islam felsefesinde yeni bir felsefe ekolü ortaya koymamıştır, ancak yine de felsefi çalışmaları derinlik ve kapsamıyla etkili olmuş bir bilge olarak yer almıştır. Daha çok meşşai filozoflarının yolundan gitmiş olduğu söylenebilir, onların felsefi tezlerini Şiiliğin prensiplerine uyarlamaya çalıştı. İslam dünyasında ilk defa bir sistematik etik kitabını yazan kişi oldu. Sisteminde Aristotales`in ahlak ilkeleriyle Gazali`nin mistik ve tasavufi ahlak düşünceleriyle bir arada değerlendirmeye çalıştı. Bir tür sentez arayışında oldu. Bu ahlak felsefesinin bir bölümünü de eğitim konusundaki düşünceleri oluşturmaktadır. Ona göre çocuğun doğumundan itibaren ona uygun bir ad verilmeli (çünkü adlar kader üzerinde etki yapar), iyi bir sütanneye sahip olmalı ve yetişme döneminde çocuk kötü huy edineceği ortamlardan korunmalıdır. Bu süreçte ona aklını kullanmasını ve akıl yoluyla elde edilen erdemleri sevmesini öğretmek gerekir. Arzularına hakim olmanın ve kendini tutmanın bir erdem olarak öğretilmesi gerekir. Bundan sonra ise çocuk hangi sanata ya da ilgiye yetenekli ise ona yönlendirilmeli ve özendirilmelidir.

Kitapları

  • ``Şerh`i İşarat`` (temel felsefe kitabı, 20 yılda hazırlanmış)
  • ``Zic-i İlhani`` (astronomi hakkında)
  • ``Tecrid-ül-akaid`` (kelam kitabı)
  • ``Tezker-i hayat``
  • ``Tahrir-i Öklides``
  • ``Tahrir-ül-Macesti``
  • ``Esas-ül-iktibas`` (Mantık kitabı)
  • ``Esraf-ül-eşraf``
  • ``Ahlak-ı Nasıri``
  • ``Fusul``

Göz at

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

nasí®rüddin tí»sí® 1200 1273 abbasi alamut kalesi aristotales bağdad edebiyat etik felsefe felsefe portalı

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Okuma Önerileri

Giz
3 yıl önce

Giz, F. Hakkı Penbe'nin 2012 yılında yazdığı ikinci kitabıdır. Türkiye'de fazla denenmeyen bir tür olan tarihi/bilimkurgu alanında yazılan

Rasathane
1 yıl önce

Gözlem evi anlamına gelir. Rasat gözlem hane ise ev anlamına gelir. Her çeşit değişikliği gözlemlemek ,veriler toplamak, incelemek için kur

Rasathane, Astronomi, Taslak, Gözlem evi
Nasirüddin Tusi
2 yıl önce

Nasirüddin Tusi 13. yüzyılda yetişen ünlü müslüman bilim adamı. İsmi, Muhammed bin Muhammed bin Hasan olup, künyesi Ebû Câfer; lakabı N

Usturlab
1 yıl önce

Usturlab Bir astronomi aleti. Astronomide çeşitli problemlerin grafik olarak gösterilmesi, yıldızların yükseklik açılarının ölçülmesi, e

Tus'lu Nasirüddin
3 yıl önce

TUS'LU NASİRÜDDİN(Ebu CaferMuhammed), 1201-1274 XIII.y.y.ın ilk yılında, 1201 de Horasan'da, Tus kentinde doğmuştur. Bu nedenle esas adınd

Ahmed-i Dai
2 yıl önce

Şair, edib ve alim. On dördüncü asrın ikinci yarısı ile 15. asrın ilk yarısında yaşamıştır. Dua edici, duacı manasına gelen Dai mahlas

Nasirüddin el-Tusi
3 yıl önce

Geometri, trigonometri ve astronomi başta olmak üzere bilimin ve felsefenin çeşitli alanlarında çalışmalar yapan, Nasîrüddin el-Tûsî (1201

El Tusi
3 yıl önce

El Tusi veya Tusi, İran'da Hazar Denizi'nin hemen batısında kalan tarihi Horasan (Farsça: خراسان Khorāsān) bölgesindeki Tus şehirinde do

Dar-ü’r Rasad-ül Cedid
3 yıl önce

Takiyüddin`in Rasathanesi, 1575 yılında Osmanlı bilgini Takiyüddin tarafından İstanbul`da Tophane sırtlarında kurulan gözlemevidir.1571 yıl

Dar-ü’r Rasad-ül Cedid, 1575, 1580, III. Mehmet, III. Murat, Mimarlık, Osmanlı, Takiyüddin, Tarih, Taslak, VP:D
Nasreddin Tusi
3 yıl önce