Putperestlik ya da Putataparlık, genel anlamda bir nesne, görüntü veya fikre tapım içeren bir dini uygulama, anlayış veya inançtır. Putperestlik farklı şekillerde tanımlandığı ve farklı çeşitleri olduğu gibi bazen politeizm benzeri monoteist olmayan inanç yapılarını kastetmek için de kullanılır.

PUTPEREST (türkçe) anlamı
Puta tapan:
Bu mabet de bir putperest mabedi değilse bile herhalde ilk kiliselerden biriymiş.- Y. K. Beyatlı.
PUTPEREST (türkçe) anlamı
1. puta tapan
PUTPEREST (türkçe) ingilizcesi
1. adj. heathenish
2. pagan
3. heathen
4. profanen. idolater
5. worshipper of idols
6. heathen
7. pagan
PUTPEREST (türkçe) fransızcası
1. païen/ne [le][la]
PUTPEREST (türkçe) almancası
1. n. Heideadj. heidnisch

Putperest hakkında detaylı bilgi

Putperest ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Putperestlik

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Dram

Dram yada Drama. Hayatı, acıklı ve bazan güldürücü yönleriyle bir arada işleyen; insana toplum içindeki vazifelerini hatırlatan; ahlaki değerleri ön planda tutan; nesir ve nazım şeklinde sahnede oynanan bir tiyatro türü.

Gentile

Centil ya da Gentile (Latince: gentilis), Tanah ve Eski Ahit'te "İsrailoğulları'ndan olmayan" anlamında kullanılan tabir. Günümüzde çoğunlukla "Yahudi olmayan" anlamında kullanılır.

Noel

Noel Hz. İsa’nın doğum günü olduğu iddia edilerek 25 Aralıkta kutlanan Hıristiyan yortusu (bayramı). Latincede doğumla ilgili olan anlamına gelen bu yortuyu, bir kısım Hıristiyanlar 6 Ocakta kutlamaktadır.

Pagan

* Pagan (Din); Paganizme inanan kişi* Pagan (Ada); Mariana takımadalarına bağlı 50 kilometre karelik bir volkanik ada.

Put

Put kendisine ibadet edilen, secde edilen her şey; heykel, resim. Putlar; taş, kil, alçı, tunç gibi maddelerden kalıba dökülerek, yoğrulup pişirilerek ve yontularak insan, hayvan vs. şekillerde yapılırdı. Arkeologlar, Mezopotamya'daki kazılarda M.Ö. 3000 senesinde yapılan putlar ...

Hidrolik

Alm. Hydraulik, Fr. Hydraulique (f), İng. Hydraulics. Sıvıların ve bilhassa suyun mekanik özellik ve davranışlarını deneysel (tecrübî) ve teorik olarak inceleyen uygulamalı (tatbikî) bir bilim dalı. Sıvılar vâsıtasıyla kuvvetlerin nakil ve kontrolü.

Eshab-ı Kehf

Eshab-ı Kehf, (``Mağara Arkadaşları``) İslam dininde kabul edilen bir olayın kahramanı bir grup insana verilen isim. İslam dinine göre bu insanlar Tanrı`nin birliğine inanıyorlardı. Fakat dini inançlarına karşı baskıyla karşılaşınca yurtlarından göçmüşler, Efsûs ...