Putperest

Kısaca: Putperestlik ya da Putataparlık, genel anlamda bir nesne, görüntü veya fikre tapım içeren bir dini uygulama, anlayış veya inançtır. Putperestlik farklı şekillerde tanımlandığı ve farklı çeşitleri olduğu gibi bazen politeizm benzeri monoteist olmayan inanç yapılarını kastetmek için de kullanılır. ...devamı ☟

Putperest ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Putperestlik

Putperest

Puta tapan:
"Bu mabet de bir putperest mabedi değilse bile herhalde ilk kiliselerden biriymiş."- Y. K. Beyatlı.

Putperest

Türkçe Putperest kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. heathenish, pagan, heathen, profane n. idolater, worshipper of idols, heathen, pagan

Putperest

puta tapan.

Putperest

Türkçe Putperest kelimesinin Fransızca karşılığı.
païen/ne [le][la]

Putperest

Türkçe Putperest kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Heide adj. heidnisch

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Putperestlik
1 yıl önce

İslam'ın farklı ve önemli putperestlik tanımları mevcuttur. Bunun dışında putperest toplum ve inançların araştırılması sonucunda putperestlik tanımına ilişkin...

Putperestlik, Akide, Farsça, Hristiyanlık, Hz. Ömer, Hz. İbrahim, Kabe, Monoteist, Monoteizm, Musevilik, Paganizm
Taruh
1 yıl önce

İbrahim'in babası olan ve Tanah'daki Yaratılış Kitabı'nda geçen bir İbrani adamdır. Kur'an'da ismi, Putperest olduğundan dolayı Azer olarak değiştirilmiştir....

130
4 yıl önce

süre için imparatorluğunu ilan etmiş Roma isyancısı (ö. 175) Tatianus, putperest bir aileden doğan, sonraları Hristiyanlığı seçen bir Hristiyan apolojisti...

130, 1. yüzyıl, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134
Ehl-i Kitap
5 yıl önce

beraber onların hepsini ayrı kategori içine dahil etmemiştir. Onlardan putperest olanlara çok şiddetli karşı çıkarken Ehl-i Kitâp kabul ettiği Mûsevîler...

Said bin Zeyd
1 yıl önce

İlk gençlik yılları hakkında fazla bilgi bulunmasa da onun hiçbir zaman putperest olmadığı, tek tanrılı İbrahim dininden olduğu bilinmekteydi. Böylece İslâm'a...

Şuayb
1 yıl önce

önceleri putperest inanca sahipken daha sonra tek tanrı inancına dönmüştür ve peygamber olmuştur. Peygamber olması ile Midyan şehrindeki putperestlerce dışlanmıştır...

Şuayb, İslam peygamberleri, Adem, Allah, Arapça, Davud, Eyyub, Harun, Hud, Kuran, Lut
Da Vinci Şifresi
4 yıl önce

bu putperest simgelerle doludurlar. Film ve kitapta geçen simgelerle ilgili gerçek anlamlar ise şu şekildedir: Kutsal Kase: Gerçekte putperestlerin bir...

I. Vladimir (Kiev Büyük Knezi)
4 yıl önce

Varang ordusunun yardımıyla iktidara gelen Vladimir, çıkarları için putperest bir tanrı panteonunu tanıttı. Ancak biraz sonra Vladimir, devleti ve prestijini...