Putperestlik

Kısaca: Putperestlik, genel anlamda bir nesne, görüntü veya fikre tapım içeren bir dini uygulama, anlayış veya inançtır. Putperestlik farklı şekillerde tanımlandığı ve farklı çeşitleri olduğu gibi aynı zamanda, Türkçe'de, İbrahimi Dinler tarafından monoteist olmayan dinleri tanımlayan genel bir terim olarak, yani paganizm ile denk biçimde kullanılmıştır. ...devamı ☟

Putperestlik, genel anlamda bir nesne, görüntü veya fikre tapım içeren bir dini uygulama, anlayış veya inançtır. Putperestlik farklı şekillerde tanımlandığı ve farklı çeşitleri olduğu gibi aynı zamanda, Türkçe'de, İbrahimi Dinler tarafından monoteist olmayan dinleri tanımlayan genel bir terim olarak, yani paganizm ile denk biçimde kullanılmıştır. Aynı zamanda bazen politeizm benzeri monoteizm karşıtı inanç yapılarını kastetmek için de kullanılır.

Bu maddede paganizm ile eş anlamlı kullanımı değil, put ve bir dini uygulama, anlayış veya inanç olarak puta tapım anlamındaki kullanımı açıklanmaktadır. Paganizm ile eş anlamlı kullanımı için paganizm maddesine göz atınız.

Putperestlik, zaman zaman mutlak bir varlığa tapımın sadece bir şekli olarak ortaya çıkarken zaman zaman belirli bir inancın esasında, mutlak varlığın olmadığı durumlarda bir tür akide veya başlı başına bir inanç yapısı da olmuştur. İbrahimi Dinlerde putperestlik, puta tapmak yasaklanmıştır.

Etimoloji ve Tanımlar

Putperestlik, Farsça kökenli bir sözcük olan put sözcüğünden türemiştir. TDK'ye göre putperestlik sözcüğünün tanımı şöyledir:
"Puta tapma durumu, fetişizm."}


Yine TDK'ye göre put sözcüğünün tanımı şöyledir:
"Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş."}


TDK'nın bu tanımlarına göre, putperestlik teriminin açıklayıcı tanımı şöyle olabilir: Doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne tapımı. Bu belki de putperestlik teriminin en genel ve yaygın tanımlarından birisi. Yine de putperestlik teriminin tanımı dinden dine göre değişiklik gösterir; özellikle her İbrahimi dinin yani Musevilik, Hristiyanlık ve İslam'ın farklı ve önemli putperestlik tanımları mevcuttur. Bunun dışında putperest toplum ve inançların araştırılması sonucunda putperestlik tanımına ilişkin birçok yeni şey keşfedildiği gibi, putperestlik konusunda birçok bilim adamı farklı bakış açılarından yola çıkarak yakın ama farklı tanımlar yapmıştır. Bir putperestlik tanımının temeli, put kavramının tanımına yatar. Bu açıdan put tanımları, putperestlik tanımlarını anlamada önemlidir. Örneğin Eugene Goblet d'Alviella put terimini "bilinçli ve canlı sayılan" görüntü veya heykeller olarak tanımlamıştır; buna göre putperestliği de "bir görüntüyü insanüstü kişilik olarak görmek" hali ve uygulaması.} J.Goetz'in put tanımı ise daha farklı bir putperestlik tanımına yol açmaktadır, bu put tanımı şöyledir: "az veya çok yapısal bir tür tapınımın yöneltildiği herhangi bir materyal nesne". Buna göre putperestlik de bu tapınım türü, şeklidir.}

Bir başka putperestlik tanımı ise, Dictionnaire des religions`daki tanım: "Putperestlik, ilahiliğin (veya ilahinin) yerine konan (veya temsil eden) bir puta tapınım olarak tanımlanabilir"}

İbrahimi Dinler açısından putperestlik tahlili iki ana yöne sahiptir; belirli bir Yaratıcıdan ziyade bir yaratığa tapınmak ve bu yaratığın insan yapımı yani suni oluşu. Bu açılardan putperestlik ile İbrahimi Dinler tapınım türleri ve şekillerinden ziyade, dini esaslar anlamında büyük farklılar içerir. Yine de, daha önce belirtildiği gibi, her İbrahimi dinin putperestlik tanımı farklılık gösterir. Ayrıca putperestlik içeren dinlerde de putperestliği yeri, şekli, önemi ve yapısı çok farklıdır.

Notlar

*} TDK Güncel Türkçe Sözlük, putperestlik maddesi
  • http://tdk.org.tr/tdksozluk/sozbul.ASP?KELIME=put TDK Güncel Türkçe Sözlük, put maddesi
  • Gale Encyclopedia of Religion, Second Edition, s. 4357, Idolatry maddesi - orada belirtilen kaynakçada: Goblet d'Alviella, 1911, s.126
  • Gale Encyclopedia of Religion, Second Edition, s. 4357, Idolatry maddesi
  • Dictionnaire des religions, M. Delahoutre, Idolatrie, Paris, 1984.

    Kaynaklar

    Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Putperestlik
3 yıl önce

Putperestlik veya putataparlık, genel anlamda bir nesne, görüntü veya fikre tapım içeren bir dini uygulama, anlayış veya inançtır. Putperestlik farklı...

Putperestlik, Akide, Farsça, Hristiyanlık, Hz. Ömer, Hz. İbrahim, Kabe, Monoteist, Monoteizm, Musevilik, Paganizm
Paganizm
3 yıl önce

sözcüğü Hristiyan olmayan yerine sivil anlamında da kullanılmış olabilir. Fetişizm Putperestlik Politeizm Neopaganizm ^ Spirited, page 44, Gede Parma, 2012...

Paganizm, Arap mitolojisi, Fenike mitolojisi, Hinduizm, Kelt politeizmi, Latince, Mezopotamya mitolojisi, Monoteizm, Mısır mitolojisi, Putperestlik, TDK
Res extra commercium divini iuris
6 yıl önce

Bu mallar üzerinde özel kişilerin mülkiyet hakkı yoktu. Üç çeşittir: Putperestlik döneminde İlâhlara adanan mallardır. Yer altı tanrılarına adanan mezarlardır...

Patroloji
6 yıl önce

yaklaşık MS 2. yüzyıl, 8. yüzyıl dolaylarına kadardır.Patristik felsefe, putperestliğe ya da aynı anlama gelmek üzere, seküler felsefeye karşı Hristiyan inancını...

Patroloji, Din, Latince, Taslak, Teoloji, Yeni Ahit
Neopaganizm
3 yıl önce

Paganları dünya çapında bir milyonun üzerinde hesaplamaktadır. Fetişizm Putperestlik Paganizm Politeizm ^ Adler 2006, s. xiii. ^ Lewis 2004, s. 13. ^ Hanegraaff...

Zeus Heykeli
3 yıl önce

derinden etkiliyordu. Olimpiyat oyunları, 391 yılında Theodosius tarafından putperestlik gerekçesiyle yasaklanınca Zeus Tapınağı da ziyaretten men edildi. "Dünyanın...

Zeus heykeli, 1829, 391, Abanoz, Altın, Artemis Tapınağı, Athena, Atina, Babil'in Asma Bahçeleri, Dünyanın Yedi Harikası, Dünyanın yedi harikası
Fetiş
3 yıl önce

Bunu tarihsel ve sosyolojik olarak merkezi bir sorun olarak gördüler. Putperestlik Paganizm Neopaganizm Politeizm ^ Grolier İnternational Americana Encyclopedia...

Fetiş, Afrika, Balmumu, Bitki, Büyü, Din, Fetişizm, Hayvan, Kabe, Müslümanlık, Taslak şablonları
İslam Sanatı
3 yıl önce

büyük ölçüde gereksiz kılmıştır. Ek olarak İslam'ın putperestliğe karşıt oluşu ve Kur'an'da putperestliğin şiddetli bir şekilde reddedilmesi özellikle heykel...